Sådan tilmelder du dig et kursus

LÆS VENLIGST PUNKTERNE MED GENERELLE OPLYSNINGER  FØR DU TILMELDER DIG

1) Find kurset længere nede på siden, hvor du kan se., om der stadig er ledige pladser og læs udførlig beskrivelse -

2) Send mail med følgende oplysninger til ADMINISTRATOR Jette Sørensen:  info@majbritteulrikkeholm.com

a) ca 10 linier om dig selv
b) Kursets titel – dato + by
c) dit eget navn, adresse postnummer og by, telefon + mail

Du får besked om optagelse, indbetaling o. l. her efter.

GENERELLE OPLYSNINGER

Ulrikkeholm Seminar tilbyder kurser til personer, der ønsker redskaber til at forløse deres iboende kreativitet gennem arbejde med stemme, sang, skrivning, kropsbevidsthed, åndedræt, fordybelse og fællesskab.

Gældende for alle kurser:

Man behøver ingen sang eller skriveerfaring for at deltage,

Professionelle kunstnere med interesse for at udforske en sjælelig vej for kreativitetens udfoldelse kan også have gavn af kurserne.

 • Undervisningen finder sted i Pistolstræde København i smukke fredfyldte lokaler højt oppe over byen. (Retræter undtaget)
 • Alle opfordres til at tage ansvar for den fælles atmosfære, vi skaber.
 • Arbejdet foregår i større grupper og det er en forudsætning for deltagelse, at man er i stand til at arbejde selvstændigt og har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende, eksperimenterende og kreativt på gruppens præmisser.
 • Man behøver ingen sangerfaring for at deltage, men professionelle sangere, der ønsker en sjælelig vinkel på kreativitet, er meget velkomne i grupperne.
 • Der er kurser kun for kvinder og kurser for mænd og kvinder
 • Af respekt for det kollektive felt kan man ikke ankomme senere eller gå før afslutning ved kurserne, og det forventes, at man deltager i det fulde program.
 • Ved retræter indgår mad og overnatning, dette er ikke tilfældet ved kurser i København, hvor kursisterne selv sørger for overnatning og forplejning.
 • VIGTIGT! Hvis man p.t er psykisk ustabil, er i behandling for misbrug el. anbefaler Ulrikkeholm SEMINAR, at man arbejder i mindre grupper.

Kurser efterår 2014, forår, sommer 2015

Kurser for mænd og kvinder længere nede på siden

♥ DEN SKABENDE SJÆL

(fortsætterkursus) kvinder

ULTIMATIV TRANSFORMATION 

gennem de 12 hellige nætter København

Magisk kraftfuld kvindecirkel   IKKE FLERE LEDIGE PLADSER

Skriv dig fri og syng din modstand til atomer,

forlad det gamle og træd ind i DET NYE ÅR

støttet af energien i de 12 hellige nætter før og efter jul

25.26. okt 22.23. nov 13. dec 10. jan

samlet pris 4900,- Lørdage 11.00 – 17.00 søndage 11.00 – 14.00

STADIG LEDIGE PLADSER

Intensivt stemme/skrive/udviklings-forløb for tidligere kursister, der føler sig klar til at tage livtag med modstanden og opleve ultimativ transformation.

Dette kursus er for kvinder, der allerede har trænet i Ulrikkeholm Seminar, og som kender de grundlæggende principper, vi arbejder med i forhold til skelnen mellem egoets og sjælens kreativitet.

Som deltager skal man være klar til at vie en periode af sit liv til denne proces. Man kan sagtens leve et hverdagsliv med arbejde o.l ved siden af, men deltagerne arbejder på at lade det erfarede trænge dybt ind i livet.

At deltage er at sige JA til at tage livtag med al modstand, der måtte være på at være en fri og skabende sjæl i verden. At deltage er et klart NEJ til at lade sig tyrannisere af modstand, afhængighed og frygt for at stråle fra sjælens lys. Et rungende JA til livet. Og et utvetydigt JA til at gøre det arbejde, der skal udføres for at gøre vejen farbar.

I to weekender arbejder vi os dybere og dybere ind. Igennem sang, skrivning og meditation udforsker vi skjulte mørke punkter, som trænger til opmærksomhed. Vi opdager, hvad vi bliver ved med at tage med, og vi opdager, hvor det påvirker vores liv. Vi gør os klar til at slippe modstanden. Og samtidig bygger vi os op igennem  arbejdet med stemmen, som sættes fri og fylder os med styrke indefra.

En hel lørdag i december forbereder vi os på at inddrage de stærke energier, der åbner sig i tiden op mod jul – de 12 hellige nætter. Deltagerne får redskaber til at samarbejde med de kraftfulde energier, der ønsker at støtte os på rejsen, når vi siger det store JA fra sjælen. Vi forbereder vores indtræden i DET NYE ÅR og beder om støtte til at forlade DET GAMLE. Sang, skrivning og kreative øvelser indgår også her.

En hel lørdag i januar mødes vi for at afslutte processen sammen – og i særdeleshed for at hilse de nye begyndelser velkommen.

Hele rejsen vil være ledsaget af vores sangstemmer og vores fortællinger fra sjælen, og vi vil opdage, at det sted, vi skaber fra, er uberørt af fortidens sår. Vi kan altid skrive, vi kan altid synge, vi er altid skabende uanset hvad fortiden har bragt os af sår og udfordringer. Den skabende sjæl findes altid i det hellige rum bag modstanden, og det rum vil vi skrive og synge os ind i.

Når vi skriver intuitivt, hvisker sjælen sine hemmeligheder til os på rejsen. Vores fortællinger bliver pejlepunkter på rejsen.

Når vi synger, kan vi mærke det, der findes bag al modstand og mørke. Den kreative kraft. Og fra det stærkeste sted i os, vil vi følge sjælens anvisninger og møde modstanden. Syngende.

Vi vil lade det gamle bag os og træde over tærskelen til DET NYE ÅR. Som de skabende sjæle vi i virkeligheden er. Med vores bidrag til verden.

Sangen vil være vores tryllestav på rejsen, og fortællingerne vil være vores landkort. De 12 hellige nætter vil være vores ledestjerne, som lyser de mørkeste stier op på rejsen.
Jeg håber at følges med jer på rejsen gennem de 12 hellige nætter – båret af kvindecirklens magiske kraft

 

♥ Sjælen synger – 3 aftener i lys

(Kreativitet – en åndelig vej) mænd & kvinder

3 sammenhængende aftenseminarer  4. + 11. + 18. nov 19.00 – 21.30  STADIG LEDIGE PLADSER

samlet pris for tre aftenseminarer 750,- max 32 deltagere

ANDERLEDES TILMELDING KØB BILLET HER

Højt oppe under himlen i det indre København (Pistolstræde) mødes vi i “sjælens glade pilgrimssang”

Her husker vi det vi måske har glemt:

AT ALLE KOM IND I VERDEN MED EN STEMME – Sjælens stemme

Kom og syng i sjælens pilgrimskor

Du får redskaber til at sætte din stemme fri, så du mærker din urstemme, din hjertestemme og din sjæls stemme. Du vil opleve, hvordan du kan synge dig ind i en dyb fred gennem sangmeditation og alt efter din egen åbenhed vil du opleve at det at sætte stemmen fri har en forvandlende og frisættende effekt i dit liv.

Ved aftenerne vil der være tid til hyggestunder med andre pilgrimme i hjertet. Vi vil nyde en kop kaffe/ te og lidt sødt og møde andre sjæle på rejse.

Alle kan deltage uanset baggrund. Professionelle kunstner med et ønske om at udforske en sjælelig side af kreativiteten kan også have glæde af kurset

Dog er det som ved alle andre kurser i Ulrikkeholm Seminar en forudsætning for deltagelse at man har et stabilt psykisk fundament at tage afsæt fra og at man er vant til at arbejde selvstændigt med sig selv og egne temaer i en større gruppe

 

2015

                    Sæt din kærlighedsengel fri

     ♥ KVINDENS VEJ

          til Kærlighed, Kraft & Kreativitet

                     Intensivt forløb for kvinder

stemmen og kreativiteten sættes fri, kvindeligheden foldes ud,

kærligheden kan strømme frit i alle livets forhold.

 28. februar + 1. marts  28.29. marts  9.10 maj

lørdage 11.00 – 17.00 søndage 11.00 – 14.00 STADIG LEDIGE PLADSER

Samlet pris 4600,- depositum 900 betales ved tilmelding efter man har modtaget tilsagn

Kærligheden er et kunstværk, vi skaber. En tilstand vi tillader. På dette kursus vil vi rydde op i de indre rum og fjerne det, der står i vejen for kærlighedens og skaberkraftens frie strøm. For kreativiteten og kærligheden har det tilfælles, at de allerede findes som muligheder i os. Billedhuggeren Michelangelo svarede engang på spørgsmålet om, hvordan han skabte sine smukke engle, at englen allerede fandtes i stenen. Han fjernede blot det, der ikke var englen. Og det er den kærlighedsengel, vi sammen vil sætte fri.

Bevidsthedsarbejde hvor vi belyser indre blokeringer og uhensigtsmæssige mønstre vil vandre sammen med opløftende frigørende stemmeøvelser, masser af sang og energetisk kreativt arbejde. Vi mærker vores dybeste skabende sjæl – forsoner og forener os med os selv, så vi åbent og modigt kan forene os med andre. Uden angst for at falde, fordi vi mærker, at vi kan stå ranke i os selv.

De kvindelige sår

Vi transformerer dybe kvindelige sår:

 • afhængighed
 • kontrol
 • mistillid
 • stress
 • manglende selvværd
 • destruktive forhold

til

 • selvstændighed
 • hengivenhed
 • tillid
 • ro
 • selvværd
 • skabende kærlighedsrelationer

og ud af dette vokser en naturlig skaberkraft og et rum for kærligheden at blomstre i.

Kærlighedens stemme

Stemmen har altid været en farbar vej til renselse. Uanset man kan synge eller aldrig har sunget før, kan enkle redskaber sætte stemmen fri, så den enkelte deltager kan opleve at forene sig med sin oprindelige stemme, og når stemmerne forenes i sjælens kor, kan spontan healing af gamle sår opstå. Vi arbejder med urstemmen, så den enkelte kvinde kan opleve at stå stærkt i sin kraft, og vi arbejder med den allerblideste hjertestemme, så den enkelte kvinde kan mærke blødheden og inderligheden som en forudsætning for kvindekraftens udfoldelse.

Når vi kan mærke vores iboende styrke, opstår tillid, så vi fulde af mod og kraft kan give os hen til sjælens tone og blidt lade os føre ind – i kærlighedens stemme. I alle livets forhold.

Vi skriver fra sjælen og mærker, hvordan poesien bringer lethed ind i det, der ellers kan være tungt. Vi lader poesien løfte os ind i sjælens dyb, hvor fra vi kan mærke, at vi allerede er kærlighed – og huske at englen allerede bor i os.

Hvem henvender kurset sig til?

Hvis du allerede er i forhold, kan du bruge kurset til yderligere at fordybe din kærlighedsrelation. Hvis du er alene, kan du fordybe forholdet til din egen dybe sjæl. Hvis du ønsker at møde en partner, kan du bruge kurset som forberedelse til et kærlighedsmøde.

Forudsætning for deltagelse

Det er en forudsætning for deltagelse, at man er vant til at arbejde med sig selv og kan arbejde eksperimenterende på egen hånd i gruppen og i tiden mellem kursernes afholdelse.  Kurset er udvidende og udforskende, skabende og eksperimenterende og tilstræber ikke at erstatte nødvendig terapi.

Sang/skrive-erfaring ikke nødvendig

Ud over stemmearbejdet vil der være enkle intuitive skriveøvelser, men du behøver ikke at have sunget eller skrevet før. Sang og fortælling er en oprindelig kvalitet, som hviler ventende i den enkelte, og som kan forløses via enkle redskaber, som vi vil praktisere i forbindelse med forløbet.

Stilhedspauser

Der er indlagt længere stilhedspauser, hvor vi kan opleve at være fælles om et stille rum uden ord og lyd, og hvor det erfarede kan bundfælde sig i stilhedens rum.

Kurset afholdes tilbagetrukket i smukke lokaler i  Himlen over København med udsigt over byens tage i det gamle Pistolstræde tæt ved Kongens Nytorv.

 

♥ PILGRIM I HJERTET  - Poetisk Påskeretræte

(mænd og kvinder)

Sang og stilhed – fordybelse og eftertanke – fællesskab og fortælling

Inspirationscenter Maribo 2. – 5. april

Pris 4250,- dækker undervisning, fuld forplejning + tre overnatninger i dobbeltværelse. Mulighed for enkeltværelse ved tillæg på 200,- pr. nat   STADIG LEDIGE PLADSER

En retræte er en gave at give sig selv, sin sjæl og sit hjerte. En mulighed for virkelig at synke ind i stilhed og fred, hvor fra alt igen kan opstå på ny. Retræten følger netop påskens indbyggede proces, der arbejder i det kollektive felt i tiden for retrætens afholdelse.

Inspireret af livet i kloster vil vi synge os ind i stilhed – ind i dybet af hjertet og sjælen, hvor den fineste poesi kan erfares.

Vi vil lytte til fortællingerne i den smukke have og dele, hvad der kommer fra dybet. Deltagerne vil få enkle redskaber, der vil støtte den intuitive skriveproces, så man virkelig får fornemmelsen af at skrive fra sjælen og hjertet.

Stemmen vil blive sat fri gennem enkle øvelser, og man vil få musisk undervisning, som sætter den enkelte i stand til at føle sig fri til at kunne indgå i sang-meditationerne.

Inspirationscenteret understøtter processen med nærende mad tilberedt med kærlighed (også mulighed for vegetar).

Man behøver ikke sang/skrive-erfaring for at deltage.

Start 2. april med indkvartering om eftermiddagen fra 16.00, velkomst og aftensmad 18.30 aftenmøde 20.00. Slut 20. april efter frokost med afslutningsritual

3. +. 4. undervisning fra 10.00 – 12.30 + 16.30 – 18.00 + Aften: 20.00 – 21.30

Stilhed: Hver dag stilhed fra 14.00 – 16.30 med tid til egen fordybelse, skrivning, refleksion o.l.

Man skal være indstillet på at deltage i det fulde program af respekt for det kollektive felt, der opbygges

Retræten kan rumme max 30 deltagere

Baggrund:

Mit ønske om at skabe et sang og stilheds-retræte opstod under et ophold i en lille by nær Rom. Her besøgte jeg et nonnekloster, hvor nonnerne levede i en stilhed, der kun blev brudt af sang. Da jeg hørte nonnerne på smukkeste vis træde ud af deres stilhed for blidt at hengive sig til sangen, blev jeg dybt berørt, og et ønske opstod i mig, at jeg kunne give mennesker den oplevelse – også selvom de ikke havde valgt livet i klosteret til.

Påskeretræten er en gave til os, der elsker sang og stilhed, og som nyder sjælens poesi, der folder sig ud, når vi tør åbne hjertet og være stille – alene og sammen med andre.

Se videoen, hvor jeg fortæller mere om baggrunden for retræten

 

♥ SYNG OG SKRIV FRA SJÆLEN – mænd & kvinder

4 sammenhængende aftenseminarer onsdage i februar STADIG LEDIGE PLADSER

4. 11. 18. 25. februar samlet pris: 1200,-

Kreativitet – en åndelig vej

Måske læser du mine fortællinger og lytter til mine sange. Men alle har en fortælling i sig, og alle kom ind i verden med en stemme. Det tror jeg på fra dybet af min kreative sjæl.

Derfor inviterer jeg til aftenseminarer i Himlen over København i Pistolstræde, hvor du selv kan blive endnu bedre til at skrive fra sjælen og få mulighed for at mærke stemmens helbredende kraft sammen med andre i et rum, hvor enhver tager ansvar for, at det hele kan finde sted i en kærlig og tillidsfuld atmosfære.

Deltagerne vil få redskaber til at skifte fra præstation til virkelig at nyde at være en skabende sjæl. Der vil være oplæg til inspiration efterfulgt af øvelser og fælles skabelse.

Der vil være sangmeditationer, som alle kan deltage i uanset sanglig baggrund. Man behøver heller ikke skrive-erfaring for at deltage.

Enhver stemme er velkommen præcis som den er og fortællingerne vil blive mødt lyttende og fordomsfrit.

Aftenerne vil give indblik i, hvordan kreativitet kan være en åndelig, meditativ vej.

Anderledes tilmelding KØB BILLET HER

 

♥ Kreativ sommer-retræte  (mænd & kvinder)

SJÆLENS KREATIVITET – FRA HJERTET TIL VERDEN

 Fold sjælens vinger ud, lad din kreativitet strømme frit, lad din stemme og dine fortællinger flyde ubesværet, og lad andre se det lys, der er i dig.

Inspirationscenter Maribo 6. – 9. august 2015 Pris 4250,- dækker undervisning, fuld forplejning + tre overnatninger i dobbeltværelse. Mulighed for enkeltværelse ved tillæg på 200,- pr. nat

STADIG LEDIGE PLADSER

Dette års sommer-retræte vil være en fejring af sjælens kreativitet. Mennesket gemmer på en enorm kreativitet i dybet af hjertet og sjælen, men det kan føles som at krydse over en afgrund at skulle dele det allerinderste. Men verden har brug for vores lys, og ved dette års sommer-retræte vil vi lade kreativiteten eksplodere i et festfyrværkeri. Deltagerne vil få redskaber til at krydse over broen fra hjertet til verden – redskaber der kan gøre det nemmere at møde verden, der hvor vi er allermest sårbare.

Vi vil sammen mærke stemmens helbredende kraft. Vi vil opdage fortællingerne i og omkring os, og vi vil dele hvad der kommer fra dybet ved smukke rituelle seancer, hvor der inviteres til at dele i et åbent ikke-dømmende rum, hvor fortællingen er hellig, og hvor hvert eneste bidrag bydes velkommen som det fineste stykke af sjælen.

Deltagerne vil få enkle redskaber, der vil støtte den intuitive skriveproces, så man virkelig får fornemmelsen af at skrive fra sjælen og hjertet. Stemmen vil blive sat fri gennem enkle øvelser, og man vil få musisk undervisning, som sætter den enkelte i stand til at føle sig fri til at kunne indgå i sang-meditationerne, som vil være en del af den daglige praksis.

STILHED: der er indlagt stilhedspauser, så hver enkelt kan få fred til sin egen proces og sit eget dybe møde med sjælen som en forudsætning for et autentisk og fredfyldt møde med fællesskabet.

Man forpligter sig til at deltage i det fulde program.

Inspirationscenteret understøtter processen med nærende mad tilberedt med kærlighed (også mulighed for vegetar).

Man behøver ikke sang/skrive-erfaring for at deltage. Professionelle sangere og musikere med interesse for at udforske sjælens kreativitet er meget velkomne og vil blive mødt der, hvor de er. Medbring gerne instrument.

BETINGELSE FOR DELTAGELSE: Retræten er eksperimenterende, og det kræves, at man har et stabilt psykisk fundament som afsæt og ser sig i stand til at arbejde selvstændigt i en større gruppe. Er man p.t i behandling for psykiske lidelser anbefales mindre grupper med mere fokus på den enkelte deltager.

Start 6. sugust med indkvartering om eftermiddagen fra 16.00, velkomst og aftensmad 18.30 aftenmøde 20.00. Slut 9. august efter frokost med afslutningsritual kl. 14.00 – 14.30.

7. +. 8. undervisning fra 10.00 – 12.30 + 16.30 – 18.00 + Aften: 20.00 – 21.30

Stilhed: Hver dag stilhed fra 14.00 – 16.30 med tid til egen fordybelse, skrivning, refleksion o.l.

Retræten kan rumme max 30 deltagere

 

allerede afholdte kurser

 

♥ Skriv fra sjælen – 2 aftener i lys

(Kreativitet- en åndelig vej) mænd & kvinder

2 sammenhængende aftenseminarer  17. + 24. september 19.00 – 21.30  

samlet pris for 2 aftenseminarer 550,- max 32 deltagere

ANDERLEDES TILMELDING KØB BILLET HER

Højt oppe under himlen i det indre København (Pistolstræde) mødes vi i for at skrive og dele fortællinger fra sjælen og hjertet

Her husker vi det, vi måske har glemt:

AT ALLE BÆRER EN FORTÆLLING I SIG – EN FORTÆLLING SOM ØNSKER AT BLIVE DELT

Du får redskaber til at sætte din KREATIVITET fri, så du mærker din indre fortællestemme. Du får redskaber til at lade dig føre af fortællingen og slippe den daglige kontrol. Du vil opleve, hvordan du kan skrive frit og endda får informationer om livet og din åndelige rejse gennem dine egne fortællinger. Du vil opleve, at verden bliver større, smukkere og et langt mere poetisk sted at opholde sig, når du lærer at blive mere nærværende, og alt efter din egen åbenhed vil du opleve at det at sætte fortællingen fri har en forvandlende og frisættende effekt i dit liv.

STEMMEN: Vi vil også træne stemmen, så fortællingerne kan blive hørt i rummet, og vi vil arbejde med den indgroede angst for at træde frem. Du vil få redskaber til at dele fra sjælen og du vil opleve en helt ny glæde ved at dele, fordi du lærer at træde frem som en del af fællesskabet.

Ved aftenerne vil der være tid til hyggestunder .Vi vil nyde en kop kaffe/ te og lidt sødt og møde andre sjæle på rejse.

Ugen mellem de to aftener bruges til at afprøve øvelserne