Efter de generelle oplysninger finder du en kalender over alle kommende kurser i Ulrikkeholm Seminar

Ulrikkeholm Seminar tilbyder kurser til personer, der ønsker at forløse deres iboende kreativitet og spiritualitet gennem arbejde med stemme, sang, skrivning, kropsbevidsthed, åndedræt, fordybelse og fællesskab. Undervisningen finder sted i smukke fredfyldte lokaler på Indiakaj med Kastellet i baghaven og vandet omkring os og i gåafstand fra Østerport station. (Retræter undtaget)

Kurserne kan suppleres med individuel mentor rådgivning som tilbydes kursister i forløb og tidligere kursister.

Kurserne er bygget op omkring forskellige temaer, og det er gældende for alle kurser uanset tema:

Man behøver ingen sang eller skriveerfaring for at deltage.

Arbejdet foregår i større grupper, og det er en forudsætning for deltagelse, at man er i stand til at arbejde selvstændigt og har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende, eksperimenterende og kreativt på gruppens præmisser. 

Terapeuter, psykologer, pædagoger, lærere, rådgivere o.l kan erhverve sig redskaber til at integrere kreativitet i deres videre arbejde med mennesker. 

Professionelle kunstnere kan også have gavn af kurserne og kan erhverve sig redskaber til helbredelse af præstationsangst og desuden få redskaber til at få direkte adgang til inspiration. 

Deltagerne vil uanset faggruppe blive anvist veje til at integrere kreativiteten som en styrkelse af det han/hun til dagligt er beskæftiget med.

Ved alle kurser og arrangementer skabes et rum, hvor der bliver taget vare på sensitiviteten, sårbarheden og den enkeltes behov for ro i forbindelse med en dyb proces.

Af respekt for det kollektive felt kan man ikke ankomme senere eller gå før afslutning ved kurserne, og det forventes, at man deltager i det fulde program.

  • Ved retræter indgår mad og overnatning, dette er ikke tilfældet ved kurser i København, hvor kursisterne selv sørger for overnatning og forplejning.

Behandlingskrævende psykiske lidelser

Da arbejdet er udfordrende og for en stor del foregår på egen hånd, optager jeg ikke deltagere, der p.t. har behandlingskrævende psykiske lidelser, i grupperne. Hvis man er i behandling, er det langt bedre at arbejde i små grupper med individuel terapeutisk støtte fra undervisere, der er erfarne inden for det område, man er i behandling for.

Sådan tilmelder du dig et kursus

1) Find dit kursus og se, om der stadig er ledige pladser og læs udførlig beskrivelse –

2) Send mail med følgende oplysninger til administrator Jette Sørensen:  info@majbritteulrikkeholm.com

a) ca 10 linier om dig selv
b) Kursets titel – dato + by
c) dit eget navn, adresse postnummer og by, telefon + mail

Du får besked om optagelse, indbetaling o. l. her efter.

BEMÆRK: Du skal ikke sende disse oplysninger ved arrangementer, hvor der købes billet på Place2book

 2017

 

 ♥KREATIVITETENS HELBREDENDE KRAFT

16.17. september lørdag 13.00 – 18.00 søndag 11.00 – 14.30 Pris  1600,-

MÆND & KVINDER

Kom og mærk din stemmes kraft og slip sjælens fortællinger fri

Dette kursus er for dem, der ønsker at mærke den enorme helbredende kraft, der findes i kreativiteten, når den får lov at udfolde sig i et rum uden domme, hvor der er plads til alt det, vi ellers gemmer væk. Vi synger for at mærke stemmens vibration i kroppen og for at huske, at vi allerede er skabende væsener. Kreativiteten er vores største gave, og på dette kursus får du redskaber til virkelig at sætte den fri.

Urstemmen, hjertestemmen, det vilde, det frie, det bløde, det fine. Vi giver plads til det hele, og vi skal ikke synge hverken pænt eller rent. Vi synger for at vække sjælen og mærke hjertet og fællesskabet, når sjælens kor folder sig ud.

Vi fortæller fra sjælens inderste dyb, og her fra kan alle både synge og skrive, og kreativiteten fra sjælen har enorme helbredende kræfter.

Kurset henvender sig til dem, der ønsker redskaber til at helbrede og fordybe deres liv med kreativitet og til mennesker der arbejder med mennesker og som ønsker at inddrage mere kreativitet i deres arbejde for at forløse menneskers liv og potentialer.

Weekenden er en vekselvirkning mellem inspirerende oplæg og øvelser, sang, skrivning og udforskning af kreativitetens og stemmens helbredende kraft.

 

♥ SJÆLENS SKABERKRAFT

30. september 10.30 – 15.30 med 45 minutters frokostpause midt på dagen Lysets Hus i ÅRHUS

MÆND & KVINDER Pris 950,- Der skal købes billet til dette arrangement. Link sættes op snarest.

En dags kursus i ÅRHUS hvor deltagerne lærer at udtrykke sig frit gennem skrivning og sang fra sjælen. Sårbarhed omdannes til kreativ kraft, urstemmen og den poetiske stemme frisættes gennem enkle øvelser der bringer deltagerne i dybere kontakt med den kreativitet, der udspringer fra sjælens dyb. Man behøver hverken at have sunget eller skrevet før for at deltage. Enhver udtrykker sig på det niveau han eller hun nu er. Vi synger og skriver ikke for at præstere men for at gøre sjælens lys synligt gennem det, der skabes fra det inderste dyb.

Professionelle med lyst til at udforske sjælens kreativitet kan også have gavn af at deltage.

Kurset er en vekselvirkning mellem inspirerende oplæg og praktiske øvelser.

Deltagerne sørger selv for forplejning. Jeg serverer gratis kaffe, te og kiks.

♥ KVINDENS KREATIVE CAMINO

en intensiv transformerende kreativ og spirituel rejse gennem det store efterår  og de 12 hellige nætter før og efter jul                                                                         I følgeskab med en magisk kraftfuld kvindecirkel

7.8 oktober  11. 12. november  2. december 2017 lørdag den 6. januar  4900,- København

Kun 4500,- ved tilmelding og indbetaling af depositum inden 1. september

lørdage hele weekender 13.00 – 18.00 søndage 11.00 – 14.30

lørdag 2. december + 6. januar 11.00 – 15.30

Sammen vil vi tage på en indre rejse, hvor stemmen vil blive sat fuldstændig fri, og kreativiteten vil blive sluppet ud af sit fængsel. Vi vil forlade det spor, hvor vi frygter andres dom, og vi vil finde ind i det levende sted i os, hvor fra vi kan skabe frit uden at frygte for skam. Vi vil transformere vores sårbarhed til den allerstørste styrke og se, at den kan være den største kilde til skabelse. Vi vil synge og skrive og vågne til livet gennem kreative øvelser. Vi vil lade kraften i de 12 hellige nætter støtte os på rejsen, og gennem sjælfulde og smukke ritualer vil vi tænde lyset i os.

Man behøver hverken sang eller skrive erfaring for at deltage. Kreativiteten anskues på rejsen som en helbredende kraft, vi har med, og vi skal intet præstere. Vi skal blot dedikere os, så forvandlingen kan finde sted.

Hvis man arbejder professionelt med sin kreativitet kan KVINDENS KREATIVE CAMINO også være gavnlig, for den vil fungere som et åndehul, et frirum fra præstationspresset, og kreativiteten kan få rum til at blomstre fra frihed. Samtididg kan forløbet være en støtte på rejsen mod at virkeliggøre de inderste drømme.

Vi renser det gamle ud, gennemskuer uhensigtsmæssige blokerende handlemønstre, siger farvel til det der ikke længere støtter os og giver plads for, at det nye kan træde frem og blive levet. Vi udforsker hvem vi vitterligt er, når vi ikke længere lader os begrænse af fortidens tillærte forestillinger om, at vi ikke har lov til at stråle fra sjælens lys. Rensede træder vi ind i det nye år med langt dybere viden om hvem vi er, så det dybeste livsformål kan foldes ud, og livet kan leves fra det allermest levende, kraftfulde sted i os – fra hjertet og den skabende sjæl.

På rejsen gør vi ophold for nænsomt og kærligt at besøge skjulte sider af os, der endnu holder kærligheden og kreativiteten tilbage af frygt for at blive afvist, nedgjort eller såret. Vi vil løfte disse bortgemte sider ind i lys, give dem stemme og lade dem fortælle deres magiske fortællinger. Vi vil skabe rum for alle sider af os, så vores store JA til livet kan komme fra det mest autentiske sted i os, hvor alle sider er velkomne og hvor intet skal bo i skammens hemmelige rum.

Dette kursus er for en særlig dedikeret gruppe, som ønsker en dybdegående transformation, der kommer indefra og som vokser ud af bevidsthed og rummelighed for alle sider af menneskesjælen. Deltagerne må være parate til at intensivere arbejdet i juletiden og give plads til særlig opmærksomhed på drømmene i tiden før og efter jul. Man må også skabe plads for egen meditation i den hellige nat den 24. december kl. 24.00 og nytårs nat. Man kan sagtens have almindelige forpligtelser i tiden mellem kurserne og i julen, men man skal være villig til at give plads til den indre åndelige rejse som var man på en CAMINO-vandring.

Den kreative Camino er et en invitation til et sporskifte. En udforskning af de områder i livet, der stadig trænger til kærlig opmærksomhed for at sjælens kreative vinger virkelig kan foldes ud.

Mellem kurserne vil der være mulighed for at tilkøbe individuelle skype sessioner, og der vil være mulighed for at mødes til sanghealing og andet styrkende arbejde i mindre grupper.

 

Om kurserne generelt:

Alle kurser i Ulrikkeholm Seminar tager afsæt i at anskue den menneskelige sårbarhed som en styrke og sensitiviteten som en kilde til skabelse. Vi værner derfor særligt om rummet ved at berøre fællesskabet med stor nænsomhed. Vi holder hvile og stilhedspauser og lader den enkelte have plads til at være med egne indtryk og kreative processer.

Allerede afholdte arrangementer 2017

♥ Rejsen til Kærlighed, kraft & kreativitet

sommer-retræte for kvinder

INDVIELSE af hjerte og sjæl – et møde med kærligheden indeni

6. – 9. juli Inspirationscenter Maribo  Pris 4500,- for undervisning, fuld forplejning og overnatning i dobbeltværelse. Enkeltværelse kan tilvælges ved tillæg på 200,- pr nat

I år har sommer-retræten fokus på kærlighed, kraft og kreativitet. Sammen vil vi skabe et magisk rum, hvor kreativiteten kan flyde frit, og hvor sjælen kan folde sine vinger ud. Retræten vil være en indvielse af hjerte og sjæl, en rejse i kærlighed med masser af tid til sang, stilhed, skrivning og sanselighed.

Der vil hver dag være inspirerende foredrag, øvelser og meditationer, der åbner hjertet, sætter stemmen fri og folder kraften ud. Når vi er frie og åbne fyldes vi af mod til at give af alt, hvad der er i os, og når vi giver frit og åbent, oplever vi kærlighedens kraft i os.

Vi vil nænsomt og kærligt besøge skjulte sider af os, der endnu holder kærligheden og kreativiteten tilbage af frygt for at blive afvist, nedgjort eller såret. Vi vil løfte disse bortgemte sider ind i lys, give dem stemme og lade dem fortælle deres magiske fortællinger.

Vi vil se, at kreativitet ikke behøver at læres men er det der bor i os som en naturlig kraft. Og kærligheden er lige her, når vi ser den. Vi vil udtrykke os fra kærlighed og lytte, se og modtage fra kærlighed i os. Vi vil tillade os selv og hinanden at være dem, vi er, så alle sider af os kan blive udtrykt, få en stemme, blive set og hørt.

Retræten er et frirum fra at skulle præstere og blive dømt, målt og vejet, og  den er et frirum fra at søge efter kærligheden uden for os selv. Der skabes et rum, hvor det, der skabes, bliver delt i en kærlig ikke dømmende atmosfære. Et kreativt magisk hjerterum, hvor vi kan lade skaberkraften strømme frit.

Retræten er en indvielse af hjerte og sjæl, og der vil være ritualer, der fordyber det store JA til sjælen og hjertets vej.

Der er tid til stilhed og fordybelse, og vi nyder sanselig mad tilberedt i stor kærlighed. Der kan vælges fuld vegetarisk forplejning.

Der kræves ingen sang eller skriveerfraing, men professionelle kunstnere med interesse for sjælens skabelse og undervisere kan også have stor gavn af retræten.

Deltagerne forventes at have udført hvad man må anse for nødvendigt forudgående terapeutisk arbejde for at kunne arbejde dybt, udforskende og selvstændigt uden individuel terapeutisk supervision.

Retræterne henvender sig fortrinsvis til personer, der kender mit arbejde fra bøger, kurser, Facebook, foredrag o.l.

Program:

Start torsdag d. 6.juli med indkvartering om eftermiddagen fra 17.00. Slut søndag d.9.juli kl 14.30. Andre dage morgenmad 8.00 – 9.15 Undervisning fra 10.30 – 12.30   frokost 13.00   kaffe te og kage 15.00 Undervisning 17.00- 18.00 aftensmad 18.30 aftenmøde  20.00 – 21.30 .

Stilhed hver dag 14.00 – 17.00 + aften og morgenstilhed og egen fordybelse 22.30 – 10.30

VIGTIGT: kurset starter med introduktion ved aftensmaden 18.30, og det er en forudsætning, at man deltager fra start til slut. Vi arbejder dybt med det kollektive felt, og det forventes, at man deltager i hele programmet.

Se videoen som handler om at huske det, vi har glemt – at det er vores natur at være kreative. Derfor er kreativitet ikke noget vi skal lære. Når vi rører kærligt ved alt det i os, der er bange for at udtrykke hvem vi er, når vi besøger det og giver det lov at komme frem i rummet, sprudler kreativiteten helt af sig selv og sjælen bliver sat fri. Denne videoe er optaget på Inspirationscenter Maribo, hvor der både er en fantastisk have med gynge og en sal med det dejligste flygel.

Påske Retræte med sang, skrivning og stilhed for pilgrimme i hjertet 13. – 16. april

♥ Sjælens stemme – Jordens sang  (afholdes i Jylland)

mænd og kvinder – Endags-seminar med kreativitet, indsigt og forvandling,

rituel sang, inspiration og vejledning fra naturen

Søndag 19. marts 13.00 – 18.00 Mænd og kvinder Højbo Nordlundvej 105 Brande

Pris 1000,- incl. sandwich, te, kaffe og biodynamiske snacks

For en eksklusiv gruppe på max 14 deltagere

Inclusiv eftermiddagskaffe, te og vegetarisk sandwich

Der købes billet på Place2book ved dette arrangement her 

BEMÆRK Der er begrænset antal pladser ved dette kursus, og billetter kan ikke refunderes. Man får naturligvis hele sit beløb tilbage, hvis kurset skulle blive aflyst. Deltageren kan naturligvis selv videresælge sin billet til en anden deltager der opfylder optagelseskriterierne.

Som noget helt særligt har jeg fået mulighed for at afholde et dagseminar i stuehuset på det biodynamiske landbrug Højbo i Brande. I hjemlige omgivelser med udsigt over haven og markerne vil vi skabe et magisk rum, hvor kreativiteten kan flyde frit, hvor sjælen kan folde sine vinger ud og hvor deltagerne kan træde frem og stråle fra deres inderste lys.

Dagen vil være en vekselvirkning mellem inspirerende oplæg, øvelser og meditationer, der åbner hjertet, sætter stemmen fri og folder kraften ud. Når vi er frie og åbne, fyldes vi af mod til at give af alt, hvad der er i os, og når vi giver frit og åbent, oplever vi kærlighedens kraft i os.

Dagen er et frirum fra at skulle præstere og blive dømt, målt og vejet. Der skabes et rum, hvor det, der skabes, bliver delt i en kærlig ikke dømmende atmosfære. Et kreativt, magisk hjerterum, hvor vi kan lade skaberkraften og stemmen strømme frit og synge helbredende rituelle sange.

Vi er i omgivelser, hvor Jorden behandles med stor bevidsthed og nænsomhed, og en del af kurset vil omhandle, hvordan vi kan blive stille nok til at høre de fortællinger og den vejledning, der hviskes til os fra vinden, fra træerne, fra de skjulte væsener i vandløb og fra dybet af vores eget indre. Deltagerne vil få enkle redskaber til at lytte til Jordens sang, der kan hjælpe os på sjælens rejse.

Man behøver ikke at have sunget eller skrevet før for at deltage. Sjælens stemme og Jordens sang har gennem alle tider været et vigtigt redskab for mennesker på rejse mod forvandling.

Professionelle kunstnere med interesse for sjælens skabelse, undervisere, terapeuter o.l kan også have stor gavn af inspirationsdagen som også vil have fokus på kreativiteten som en helbredende kraft.

Deltagerne forventes at have udført hvad man må anse for nødvendigt forudgående terapeutisk arbejde for at kunne arbejde dybt, udforskende og selvstændigt i en større gruppe uden individuel terapeutisk supervision.

Som noget ekstra serveres der ved dette kursus en dejlig vegetarisk sandwich i løbet af eftermiddagen, og vi nyder kaffe, te og lidt biodynamiske snacks undervejs i forløbet. Det er desværre udenfor min kapacitet at tilgodese særlige madønsker, så hvis man ikke kan spise vegetarisk sandwich er man velkommen til selv at tage madpakke med. Prisen vil dog være den samme.

Medbring gerne en æske farver, pen, notesbog og behageligt tøj. Vi arbejder både ude og inde.

 

♥ Tænd LYS i dit LIV    (København)

RYD OP og SKAB RUM for Sjælen

en rejse i kærlighed, kraft & kreativitet

Nyt intensivt livs-oprydningsforløb for kvinder i 2017

11. 12. marts 29.30 april 20.21.maj 17. 18. juni   ikke flere pladser

Lørdage 13.00 – 18.00 (med tid til stilhed midt på dagen)

Søndage 11.00 – 14.30 (med frokostpause)

Pris 6000 for alle fire weekender 1000 betales i depositum ved tilmelding resten af beløbet betales samlet 1. marts

Vi rydder op i relationer, så vi kan møde sjælens rejsepartnere, rydder op i tanker og indre overbevisninger, så nye kreative idéer kan bryde frem, vi rydder op i livet og skaber rum for sjælen.

Dette forløb er for kvinder der ønsker den store oprydning i livet, så der virkelig kan blive plads til lyset i livet, kærligheden, kraften og kreativiteten. Der er allerede kærlighed, og vi er allerede kraftfulde og kreative, men til tider propper vi vores liv og vores relationer med rod, så sjælens blomst ikke kan folde sig ud.

Vi rydder op i relationer, vi rydder op i tanker, vi rydder op i den bagage vi har med. Vi skal ud på sjælens rejse, og vi er nødt til at se, hvad vi tager med på den rejse. Hvad vi har brug for tager vi med på rejsen, og hvad der ikke længere tjener vores sjæls udfoldelse tager vi afsked med.

Det er sårbart at rydde op, for under alle de uhensigtsmæssige mønstre og nedbrydende tanker og relationer ligger det, vi føler os trygge ved. Derfor inddrager vi ritualer, der styrker os og begaver os med kræfter, der er langt større end dem, vi selv kan præstere, og vi bygger os op gennem masser af kreativt arbejde, der styrker den kvindelige, kreative sjæl.

Alle bliver styrket i at stå i deres kraft, og alle vil komme til at kende deres sårbarheds styrke. Hver enkelt kvinde vil blive guidet til at tænde lys i livet, så kærligheden, kraften og kreativiteten kan strømme frit og naturligt. Hver enkelt kvinde vil få sat sin stemme fri, så hun frit og frejdigt kan synge i sjælens kor og fortælle frit fra hjertet. Hver eneste kvinde vil lære at tage vare på sin sårbarhed, så hun kan stå i sit lys og elske modigt og åbent, og hver eneste kvinde vil få redskaber til at møde frygten for skammen ved at stå ultimativt lysende, skabende i den kvindelige kraft.

Når vi står ultimativt i vores lys, når vi udtrykker vores sandhed, kan vi ikke undgå at møde andres projektioner og i værste fald nedgørelser. Alle vil få redskaber til at møde og omgåes denne sårbarhed, som er årsagen til at mange mennesker ikke ultimativt udtrykker deres sandhed fra hjertet.

Gennem bevidsthedsarbejde, oprydning og opbygning af energi, vil enhver blive klædt på til at kunne stå i kraften og i lyset og blive stående – uanset hvad andre gør, siger og mener.

Sang og skrivning indgår som en naturlig del af kurset, men man behøver hverken sang eller skrive-erfaring for at deltage men professionelle kunstnere med interesse for kreativitet som en åndelig vej er meget velkomne og vil blive mødt, hvor de er.

Kurset henvender sig til kvinder der har arbejdet en del med sig selv og som er i stand til at arbejde selvstændigt og eksperimenterende i tiden mellem kurserne.

Vigtigt: Af hensyn til fordybelsen og seriøsiteten på holdet forpligter man sig til at deltage i det fulde program ved alle kurser og kan ikke ankomme senere eller gå før tid.

Læs inspirationsartikel her: Ryd op i relationer så du kan møde sjælens rejsepartnere 

Se Inspirationsvideoen-videoen Ryd op i dine drømme:

 

♥Sjælens Skaberkraft

Du er langt mere kreativ end du tror

Foredrag krydret med sang og øvelser der åbner hjertet og vækker den kreative sjæl

onsdag den 29. marts kl. 19.30 – 21.30 Indiakaj København pris 200,-

Køb billet her

Rabat: Prisen er kun 150,- for deltagere, der er på min mailingliste. Skriv til info@majbritteulrikkeholm.com og bliv tilmeldt og få tilsendt rabatkode.

Selve foredraget med øvelser varer cirka halvanden time. Efter foredraget vil jeg servere kaffe og te og franske smørkarameller frem til 21.30.

Mange mennesker siger, de ikke er kreative, fordi de tror,  kreativitet udelukkende handler om at skrive, synge, danse eller male. Men kreativitet er en måde at være til stede i livet på med nærvær og piv åbent hjerte. Det er med mod i hjertet at gå nye veje, at fraskrive sig tillærte roller og masker, at frigøre sig fra angsten fra dommen fra andre men også fra vores egen indre kritiker, så vi kan være levende til stede i livet.

Dette foredrag handler om at få ryddet op i det, der står i vejen for den kreativitet, der allerede bor i dybet af os, og der vil være inspiration til dem, der ikke arbejder med kunst men som blot ønsker at være mere kreative i det daglige, og der vil være noget til dem, der arbejder professionelt med kunst, og som måske kører fast i rutiner og frygt.

Ved foredraget vil jeg fortælle om mine egne oplevelser med skam og sårbarhed, og jeg vil give nogle af de redskaber videre, som har hjulpet mig på rejsen med sjælens kreativitet.

Ved ankomsten vil alle modtage et lys de kan tænde for deres sjæls kreativitet

Kyndelmissekor og Café for pilgrimme i hjertet

Lysets stemme – Stemmens lys

Aftenseminar torsdag 2. februar 19.30 – 21.30 Indiakaj København på tredje sal

Mænd og kvinder STADIG LEDIGE PLADSER

Vi synger og mediterer og tænder lys i livet. Vi mærker stemmes lys og giver lyset stemme.

Alle kan deltage uanset sangerfaring, for øvelserne er enkle og kraftfulde. Sangene er rituelle og synges uden noder, så vi kan se hinanden.

Efter sang og meditation er der Kyndelmisse Café, hvor der i det fineste bløde mørke lyst op af vores tændte lys serveres gratis te og kaffe og lidt sødt. Her kan pilgrimme i hjertet mødes på rejsen. Huset lukker klokken 21.30

Kyndelmisse betyder messe for lyset og fejres 2. februar

Voksenarrangement

Køb billet 200,- her

Få billetten til halv pris hvis du er trængt økonomisk. Skriv til info@majbritteulrikkeholm.com

♥Rejsen til Kærlighed – en kærlighedsworkshop

Søndag d. 5. februar kl. 13.00 -14.30 i Lok. 6 – Brøndby Hallen, VIP Lounge 1. sal

Gratis når man har købt billet til messen

Kærlighed er så uendeligt mange ting, men nogle gange tror vi, at kærlighed udelukkende er det, vi kan opleve med en partner, og på vores utrættelige søgen efter den romantiske kærlighed overser vi helt den kærlighed, der er over alt, i og omkring os – den kærlighed, vi oplever, når vi mærker alt det, vi har at give i stedet for hele tiden at lede efter det, vi skal have.

Jeg vil ved dette foredrag fortælle om min egen rejse og inspirere med enkle øvelser, der giver deltagerne mulighed for at få øje på al den kærlighed, der allerede er, når vi holder op med at vende al opmærksomhed mod dem, der skal give os kærlighed og i stedet vender opmærksomheden mod alt det i os, der trænger til vores egen kærlige omsorg og opmærksomhed. Så vi kan mærke … alt det, vi allerede er og alt det, vi har at give.

Daninfomesserne i København Læs meget mere her