Efter de generelle oplysninger finder du en kalender over alle kommende kurser i Ulrikkeholm Seminar

Undervisningen finder sted i smukke fredfyldte lokaler i København. Nogle afholdes på Indiakaj med Kastellet i baghaven og vandet omkring os og i gåafstand fra Østerport station. Nogle i det smukke  Heart Flow Healingscenter i en stille baggård i Sankt Peders Stræde. Begge lokaler er beliggende øverst oppe. I 2018 begynder jeg også at afholde kurser Ved Slusen, hvor vi har vores egen gård.

Kurserne kan suppleres med individuel mentor rådgivning som tilbydes kursister i forløb og tidligere kursister.

Kurserne er bygget op omkring forskellige temaer, og det er gældende for alle kurser uanset tema:

Man behøver ingen sang eller skriveerfaring for at deltage.

Arbejdet foregår i større grupper, og det er en forudsætning for deltagelse, at man er i stand til at arbejde selvstændigt og har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende, eksperimenterende og kreativt på gruppens præmisser. Hvis man p.t. har behandlingskrævende psykiske lidelser, kan man ikke optages i grupperne, da jeg vurderer. det er langt mere forsvarligt og gavnligt at arbejde i små grupper med individuel terapeutisk støtte fra undervisere, der er erfarne inden for det område, man er i behandling for.

(Mange psykisk sårbare mennesker har til gengæld stor glæde af at komme til mine aftenarrangementer og koncerter og foredrag, hvor man kan lytte til budskaberne og musikken uden at skulle gennemgå eksperimenterende øvelser. Mange har også stor glæde af bøgerne og CDerne.)

Terapeuter, psykologer, pædagoger, lærere, rådgivere o.l kan ud over at forbedre egen  livskvalitet, via kurserne erhverve sig redskaber til at integrere kreativitet i deres videre arbejde med mennesker. 

Professionelle kunstnere kan også have gavn af kurserne og kan erhverve sig redskaber til helbredelse af præstationsangst og desuden få redskaber til at få direkte adgang til inspiration. 

Ved alle kurser og arrangementer skabes et rum, hvor der bliver taget vare på sårbarheden og den enkeltes behov for ro i forbindelse med en dyb proces.

Af respekt for det kollektive felt kan man ikke ankomme senere eller gå før afslutning ved kurserne, og det forventes, at man deltager i det fulde program.

  • Ved retræter indgår mad og overnatning, dette er ikke tilfældet ved kurser i København, hvor kursisterne selv sørger for overnatning og forplejning.

Sådan tilmelder du dig et kursus

1) Find dit kursus og se, om der stadig er ledige pladser og læs udførlig beskrivelse –

2) Send mail med følgende oplysninger til info@majbritteulrikkeholm.com

a) ca 10 linier om dig selv
b) Kursets titel – dato + by
c) dit eget navn, adresse postnummer og by, telefon + mail

Du får besked om optagelse, indbetaling o. l. her efter.

BEMÆRK: Du skal ikke sende disse oplysninger ved arrangementer, hvor der købes billet på Place2book

TILMELD dig nyhedsbrevet og få tilsendt gratis inspiration, information og lejlighedsvise særlige rabatter:

https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2dxtd/id/1

 2018

 Når kærligheden koster

(fortsætterkursus tidligere kursister)

Ikke flere ledige pladser

25. august og 15. september 13.00 – 18.00 i Templet Sanktpederstræde.

Har du været i længere forløb hos mig individuelt eller kurser og er kærlighedsspor dit tema, så kan du ansøge om at være med på fortsætterkurset.

Der er max 12 deltagere på dette hold, og vi arbejder på at gruppen kan fortsætte. Du skal føle du er et sted, hvor du virkelig ønsker at tage et tag i dig selv og hvor du er et sted, hvor du kan mærke en dyb længsel efter at gøre hvad der skal gøres for at slippe hverdagens dramaer og afhængighed og rejse ind i frihed.

Kurset er for deltagere, der allerede har arbejdet meget med deres modstand og som er et sted, hvor de føler sig parat til at tage et større skridt.

Samlet pris for de 2 lørdage er 2200,-

 

Glæd dig til det intensive forløb for kvinder:

♥ Rejsen til Frihed

en indre pilgrimsfærd gennem de 12 hellige nætter

Ikke flere ledige pladser – du er velkommen til at sende kursustilmelding og blive skrevet på venteliste.

7. okt. 11. nov. 2. dec. 2018  6. jan 2019 alle dage 13.00 – 18.00 pris 5500,-

Spar 1000,- ved tilmelding og indbetaling inden 1. september 4500,-

Ved Slusen i København

Vil du også være fri?

Fri til at følge din sjæls kalden. Fri til at være alt det du er, fri til at elske og blive elsket? Fri til at udtrykke det der er i dig, fri til at stå i dit lys? Fri til at udfolde det du er kommet for? Længes du efter at gøre dig fri af frygten for andres domme? Så du kan synge fra sjælens inderste dyb: Altid frejdig, når du går…

Jeg har sat et forløb op for kvinder, der længes fra dybet efter autentisk frihed. Forløbet er for kvinder der ikke længere ønsker at kæmpe for frihed fra et hårdt og udmattet sted. Forløbet er for kvinder, der ønsker at møde det der må mødes for at sjælens dybeste længsel efter frihed kan foldes frit og frejdigt ud.

Vi arbejder ind mod at MÆRKE friheden i os. Fysisk. En del af rejsen vil inddrage stemmefrisættende arbejde. For når stemmen sættes fri, kan vi mærke vores inderste kraft. Vi arbejder med stemmen som et redskab til frigørelse. Vi inddrager kreativitet, for når vi kan mærke kreativitetens frie strøm, kan vi mærke friheden i os, og friheden får et udtryk, vi kan dele med andre.

Hvis du tænker jamen jeg er slet ikke kreativ, så kom alligevel, for du vil opdage den kreativitet, der bare venter på at udfolde sig gennem dig. Når vi sammen møder frygten for udfoldelse. Frygten for at stå i lyset.

Hvis du allerede er kreativ, måske er du kunstner, så kom med! For du vil undersøge og opdage mere om, hvordan du kan arbejde endnu friere med din kunst.

Vi rejser sammen ind i frihed, og vi inddrager de 12 hellige nætters magiske kraft. Så du skal være indstillet på at skrive dine drømme ned 12 nætter før og 12 nætter efter jul.

Du skal være indstillet på et dybt livsforvandlende forløb, som kalder på dit engagement. Dette kursus er for dem, der vitterligt ønsker at møde det der skal mødes for at sjælens allerdybeste længsel kan foldes ud.

Jeg ønsker at samle en gruppe af kvindesjæle, der ønsker at gå dybt og som ønsker at dedikere efteråret til en indre pilgrimsrejse. Man kan sagtens leve et liv ved siden af, men der skal være fokus på processen i de måneder pilgrimsfærden varer.

Det er vigtigt at man som deltager har arbejdet med sig selv og er i stand til at arbejde på egen hånd med dybe temaer. Enten har man arbejdet hos mig eller i lignende grupper. Vi vil sammen opbygge en disciplin som indebærer, at hver enkelt kursist kan blive så meget hjemme i sig selv, at hun kan lade andre være i deres rum, så bevidstheden kan udfoldes indefra. Vi skaber et helligt rum, hvor sjælskontakten kan fordybes og hvor det kollektive energifelt støtter den enkelte på rejsen.

Rejsen til Frihed er et forløb for kvinder, der har gennemgået hvad man må anse for nødvendigt forudgående terapeutisk arbejde for at kunne slå ind på sjælens dybe vilde rejse. Forløbet er en fordybelse på sjælsniveau af det arbejde, der allerede er gjort. Så hvis det er nyt at arbejde med sig selv, anbefaler jeg et andet kursus med et mere terapeutisk sigte.

Desuden henvender kurset sig til deltagere der kender til mit udgangspunkt via bøger, foredragsaftener, podcasts, kurser eller facebook. Det er et kursus for deltagere, der har mærket en lyst til at følges på sjælens rejse, fordi de mærker genklang.

 

Forår 2019

Rejsen til DET INDERSTE LYS

3 måneders indre pilgrimsrejse for kvinder og mænd

gennem det spirende forår og påskens transformerende kraft 

17. marts, 14. april, 12. maj 13.00 – 18.00 Ved Slusen i København

Samlet pris  3500,-

Dette forløb er for mænd og kvinder, der ultimativt ønsker at slå ind på sjælens vej ved at sige det store rungende ja til at blive en skabende sjæl på Jorden – en pilgrim i hjertet der lever i overensstemmelse med det inderste lys. Når vi bliver pilgrimme i hjertet, siger vi ja til at anskue livet fra en helt anden vinkel end den vanlige. Livet skal ikke overleves eller overkommes, modstand skal ikke bekæmpes eller bekriges. Livet skal leves og modstand bliver anskuet som mulige læringer på pilgrimsrejsen ind i DET INDERSTE LYS.

Forløbet er for deltagere, der allerede har gennemgået, hvad man må anse for nødvendig terapi for at kunne slå ind på en eksperimenterende vej, hvor vi undersøger alle indre afkroge for at få ryddet op i overbevisninger, der holder den enkelte tilbage fra at stå i sit lys.

At vælge at blive pilgrim i hjertet, at stå i sit lys og give sin gave til verden kræver, at man har en vis robusthed, og den vil vi styrke i forløbet med kreative øvelser og stemmearbejde, hvor vi virkelig kan mærke den indre iboende kraft. Man behøver absolut ingen sangerfaring. Stemmen er et redskab til frigørelse og styrkelse.

Naturen vil blive vores hjælper på rejsen. Vi er tæt på den gamle Strandeng, og her henter vi vigtig information til pilgrimsrejsen. Vi udvikler fornemmelse for naturens poetiske symbolsprog og får øje på livets små mirakler og alle de beskeder, der findes til os, når vi er fuldt til stede.

Påskeprocessen vil blive involveret som et kraftfuldt redskab til transformation på rejsen. Det anbefales at skabe ro omkring påsketiden som en vigtig del af rejsen. Her kan stor transformation finde sted.

Forløbet henvender sig til kvinder og mænd, der mærker sjælens dybe længsel efter at leve fra det inderste lys, og som har mærket sjælelig genklang gennem mine bøger, musik, facebook, tidligere kurser eller andet, og som har lyst til at frisætte og inddrage deres iboende kreativitet som en del af sjælsarbejdet.

De tre måneders rejse vil give dybere indblik i, hvordan vi kan transformere områder i vores liv med stor styrke kombineret med venlighed over for vores sårbare steder. Rejsen til det inderste lys er et forløb for mænd og kvinder, der ønsker at komme dybere på sjælsrejsen samtidig med at begge ben er forankret på Jorden, så det, vi erfarer i det indre, kan omsættes til gavn i det ydre.

 

 

♥ Retræte for kvinder

4.- 7. juli 2019

Sjælens Sommer

sang, stilhed og skaberkraft

Stadig ledige pladser

Retræte for kvinder der kender til mit arbejde gennem bøger, facebook, blog eller andet, og som er vant til at arbejde med dybe temaer på egen hånd.

Alle bor på eneværelser, og der er fuld luksus forplejning. Man kan vælge vegetar eller fisk og kylling med masser af grønt. Retræten inklusiv undervisning, overnatninger i eneværelse + fuld forplejning koster 4900,-                                                                                                                       hvis man tilmelder sig og indbetaler sit depositum på 900,- før 1. april.                                        Efter 1. april stiger prisen til 5500,-

Indhold:

Dette års sommer-retræte vil være en fejring af sjælens og hjertets kreativitet. De fleste mennesker gemmer på en enorm kreativitet i dybet af hjertet og sjælen, men det kan føles som at krydse over en afgrund at skulle dele det allerinderste. Men verden har brug for vores lys, og deltagerne vil få redskaber til at krydse over broen fra hjertet til verden – redskaber der kan gøre det nemmere at møde verden, der hvor vi er allermest sårbare.

Vi vil sammen mærke stemmens helbredende kraft. Den kraft vi mærker, når vi tillader stemmen at være som den er. Vi vil opdage fortællingerne i og omkring os, og vi vil dele hvad der kommer fra dybet ved smukke rituelle seancer, hvor der inviteres til at dele i et åbent ikke-dømmende rum, hvor fortællingen er hellig, og hvor der skabes et nænsomt rum omkring alt hvad der bliver delt.

Deltagerne vil få enkle redskaber, der vil støtte den intuitive skriveproces, så man virkelig får fornemmelsen af at skrive fra sjælen og hjertet. Stemmen vil blive sat fri gennem enkle øvelser, og man vil få undervisning, som sætter den enkelte i stand til at føle sig fri til at kunne indgå i sang-meditationerne, som vil være en del af den daglige praksis.

STILHED: der er indlagt lange stilhedspauser, så hver enkelt kan få fred til sin egen proces og sit eget dybe møde med sjælen som en forudsætning for et autentisk og fredfyldt møde med fællesskabet.

 

Man forpligter sig til at deltage i det fulde program.

Inspirationscenteret understøtter processen med nærende mad tilberedt med kærlighed (også mulighed for vegetar).

Man behøver ikke sang/skrive-erfaring for at deltage. Professionelle sangere og musikere med interesse for at udforske sjælens kreativitet er meget velkomne og vil blive mødt der, hvor de er.

BETINGELSE FOR DELTAGELSE: Retræten er eksperimenterende, og det kræves, at man har et stabilt psykisk fundament som afsæt og ser sig i stand til at arbejde selvstændigt i en større gruppe. Er man p.t i behandling for psykiske lidelser anbefales mindre grupper som fordrer mindre af den enkelte deltager.

 

Stilhed

Der er stilhed hver aften 22.30 – 10.30

Stilhed fredag 14.00 – 17.00

Lørdag forlænget stilhed 14.00 – 20.00 med aftenspisning i stilhed

Undervisning aften  20.00 – 21.30

Undervisning dag 10.30 – 12.30     17.00 – 18.00

 

Ankomst torsdag fra 17.00 med officiel start 18.30

Afslutning søndag 14.30