Efter de generelle oplysninger finder du en kalender over alle kommende kurser i Ulrikkeholm Seminar

Ulrikkeholm Seminar tilbyder kurser til personer, der ønsker at forløse deres iboende kreativitet og spiritualitet gennem arbejde med stemme, sang, skrivning, kropsbevidsthed, åndedræt, fordybelse og fællesskab. Undervisningen finder sted i smukke fredfyldte lokaler på Indiakaj med Kastellet i baghaven og vandet omkring os og i gåafstand fra Østerport station. (Retræter undtaget)

Kurserne er bygget op omkring forskellige temaer, og det er gældende for alle kurser uanset tema:

Man behøver ingen sang eller skriveerfaring for at deltage.

Arbejdet foregår i større grupper, og det er en forudsætning for deltagelse, at man er i stand til at arbejde selvstændigt og har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende, eksperimenterende og kreativt på gruppens præmisser. 

Terapeuter, psykologer, pædagoger, lærere, rådgivere o.l kan erhverve sig redskaber til at integrere kreativitet i deres videre arbejde med mennesker. 

Professionelle kunstnere kan også have gavn af kurserne og kan erhverve sig redskaber til helbredelse af præstationsangst og desuden få redskaber til at få direkte adgang til inspiration. 

Deltagerne vil uanset faggruppe blive anvist veje til at integrere kreativiteten som en styrkelse af det han/hun til dagligt er beskæftiget med.

Ved alle kurser og arrangementer skabes et rum, hvor der bliver taget vare på sensitiviteten, sårbarheden og den enkeltes behov for ro i forbindelse med en dyb proces. (Se evt. video om sensitivitet som en kilde til skabelse efter kalender)

  • Af respekt for det kollektive felt kan man ikke ankomme senere eller gå før afslutning ved kurserne, og det forventes, at man deltager i det fulde program.
  • Ved retræter indgår mad og overnatning, dette er ikke tilfældet ved kurser i København, hvor kursisterne selv sørger for overnatning og forplejning.

Personer med behandlingskrævende psykiske lidelser kan ikke optages i gruppen, da udfoldelse i mindre grupper med individual terapeutisk støtte er langt bedre for psyken, hvis man er et særligt sårbart sted i livet, hvor behandling er påkrævet. 

Sådan tilmelder du dig et kursus

1) Find dit kursus og se, om der stadig er ledige pladser og læs udførlig beskrivelse –

2) Send mail med følgende oplysninger til administrator Jette Sørensen:  info@majbritteulrikkeholm.com

a) ca 10 linier om dig selv
b) Kursets titel – dato + by
c) dit eget navn, adresse postnummer og by, telefon + mail

Du får besked om optagelse, indbetaling o. l. her efter.

BEMÆRK: Du skal ikke sende disse oplysninger ved arrangementer, hvor der købes billet på Place2book

 2017

♥ Tænd LYS i dit LIV    (København)

RYD OP og SKAB RUM for Sjælen

en rejse i kærlighed, kraft & kreativitet

Nyt intensivt livs-oprydningsforløb for kvinder i 2017

11. 12. marts 29.30 april 20.21.maj 17. 18. juni   FÅ LEDIGE PLADSER

Lørdage 13.00 – 18.00 (med tid til stilhed midt på dagen)

Søndage 11.00 – 14.30 (med frokostpause)

Pris 6000 for alle fire weekender 1000 betales i depositum ved tilmelding resten af beløbet betales samlet 1. marts

Vi rydder op i relationer, så vi kan møde sjælens rejsepartnere, rydder op i tanker og indre overbevisninger, så nye kreative idéer kan bryde frem, vi rydder op i livet og skaber rum for sjælen.

Dette forløb er for kvinder der ønsker den store oprydning i livet, så der virkelig kan blive plads til lyset i livet, kærligheden, kraften og kreativiteten. Der er allerede kærlighed, og vi er allerede kraftfulde og kreative, men til tider propper vi vores liv og vores relationer med rod, så sjælens blomst ikke kan folde sig ud.

Vi rydder op i relationer, vi rydder op i tanker, vi rydder op i den bagage vi har med. Vi skal ud på sjælens rejse, og vi er nødt til at se, hvad vi tager med på den rejse. Hvad vi har brug for tager vi med på rejsen, og hvad der ikke længere tjener vores sjæls udfoldelse tager vi afsked med.

Det er sårbart at rydde op, for under alle de uhensigtsmæssige mønstre og nedbrydende tanker og relationer ligger det, vi føler os trygge ved. Derfor inddrager vi ritualer, der styrker os og begaver os med kræfter, der er langt større end dem, vi selv kan præstere, og vi bygger os op gennem masser af kreativt arbejde, der styrker den kvindelige, kreative sjæl.

Alle bliver styrket i at stå i deres kraft, og alle vil komme til at kende deres sårbarheds styrke. Hver enkelt kvinde vil blive guidet til at tænde lys i livet, så kærligheden, kraften og kreativiteten kan strømme frit og naturligt. Hver enkelt kvinde vil få sat sin stemme fri, så hun frit og frejdigt kan synge i sjælens kor og fortælle frit fra hjertet. Hver eneste kvinde vil lære at tage vare på sin sårbarhed, så hun kan stå i sit lys og elske modigt og åbent, og hver eneste kvinde vil få redskaber til at møde frygten for skammen ved at stå ultimativt lysende, skabende i den kvindelige kraft.

Når vi står ultimativt i vores lys, når vi udtrykker vores sandhed, kan vi ikke undgå at møde andres projektioner og i værste fald nedgørelser. Alle vil få redskaber til at møde og omgåes denne sårbarhed, som er årsagen til at mange mennesker ikke ultimativt udtrykker deres sandhed fra hjertet.

Gennem bevidsthedsarbejde, oprydning og opbygning af energi, vil enhver blive klædt på til at kunne stå i kraften og i lyset og blive stående – uanset hvad andre gør, siger og mener.

Sang og skrivning indgår som en naturlig del af kurset, men man behøver hverken sang eller skrive-erfaring for at deltage men professionelle kunstnere med interesse for kreativitet som en åndelig vej er meget velkomne og vil blive mødt, hvor de er.

Kurset henvender sig til kvinder der har arbejdet en del med sig selv og som er i stand til at arbejde selvstændigt og eksperimenterende i tiden mellem kurserne.

Vigtigt: Af hensyn til fordybelsen og seriøsiteten på holdet forpligter man sig til at deltage i det fulde program ved alle kurser og kan ikke ankomme senere eller gå før tid.

Læs inspirationsartikel her: Ryd op i relationer så du kan møde sjælens rejsepartnere 

Se Inspirationsvideoen-videoen Ryd op i dine drømme:

 ♥Sjælens Skaberkraft

Du er meget mere kreativ end du tror

Foredrag krydret med sang og øvelser der åbner hjertet og vækker den kreative sjæl

onsdag den 29. marts kl. 19.00 – 21.30 Indiakaj København pris 200,-

Rabat: Prisen er 150,- for deltagere, der er på min mailingliste

Mange mennesker siger, de ikke er kreative, fordi de tror,  kreativitet udelukkende handler om at skrive, synge, danse eller male. Men kreativitet er en måde at være til stede i livet på med nærvær og piv åbent hjerte. Det er med mod i hjertet at gå nye veje, at fraskrive sig tillærte roller og masker, at frigøre sig fra angsten fra dommen fra andre men også fra vores egen indre kritiker, så vi kan være levende til stede i livet.

Dette foredrag handler om at få ryddet op i det, der står i vejen for den kreativitet, der allerede bor i dybet af os, og der vil være inspiration til dem, der ikke arbejder med kunst men som blot ønsker at være mere kreative i det daglige, og der vil være noget til dem, der arbejder professionelt med kunst, og som måske kører fast i rutiner og frygt.

Ved foredraget vil jeg fortælle om mine egne oplevelser med skam og sårbarhed, og jeg vil give nogle af de redskaber videre, som har hjulpet mig på rejsen med sjælens kreativitet.

♥ Sjælens stemme – Jordens sang  (afholdes i Jylland)

mænd og kvinder – Endags-seminar med kreativitet, indsigt og forvandling,

rituel sang, inspiration og vejledning fra naturen

Søndag 19. marts 13.00 – 18.00 Mænd og kvinder Højbo Nordlundvej 105 Brande

Pris 1000,- incl. sandwich, te, kaffe og biodynamiske snacks

For en eksklusiv gruppe på max 14 deltagere

Tidlig pris 850,- ved køb af billet inden 1. marts

Der købes billet på Place2book ved dette arrangement her 

BEMÆRK Der er begrænset antal pladser ved dette kursus, og billetter kan ikke refunderes. Man får naturligvis hele sit beløb tilbage, hvis kurset skulle blive aflyst. Deltageren kan naturligvis selv videresælge sin billet til en anden deltager der opfylder optagelseskriterierne.

Som noget helt særligt har jeg fået mulighed for at afholde et dagseminar i stuehuset på det biodynamiske landbrug Højbo i Brande. I hjemlige omgivelser med udsigt over haven og markerne vil vi skabe et magisk rum, hvor kreativiteten kan flyde frit, hvor sjælen kan folde sine vinger ud og hvor deltagerne kan træde frem og stråle fra deres inderste lys.

Dagen vil være en vekselvirkning mellem inspirerende oplæg, øvelser og meditationer, der åbner hjertet, sætter stemmen fri og folder kraften ud. Når vi er frie og åbne, fyldes vi af mod til at give af alt, hvad der er i os, og når vi giver frit og åbent, oplever vi kærlighedens kraft i os.

Dagen er et frirum fra at skulle præstere og blive dømt, målt og vejet. Der skabes et rum, hvor det, der skabes, bliver delt i en kærlig ikke dømmende atmosfære. Et kreativt, magisk hjerterum, hvor vi kan lade skaberkraften og stemmen strømme frit og synge helbredende rituelle sange.

Vi er i omgivelser, hvor Jorden behandles med stor bevidsthed og nænsomhed, og en del af kurset vil omhandle, hvordan vi kan blive stille nok til at høre de fortællinger og den vejledning, der hviskes til os fra vinden, fra træerne, fra de skjulte væsener i vandløb og fra dybet af vores eget indre. Deltagerne vil få enkle redskaber til at lytte til Jordens sang, der kan hjælpe os på sjælens rejse.

Man behøver ikke at have sunget eller skrevet før for at deltage. Sjælens stemme og Jordens sang har gennem alle tider været et vigtigt redskab for mennesker på rejse mod forvandling.

Professionelle kunstnere med interesse for sjælens skabelse, undervisere, terapeuter o.l kan også have stor gavn af inspirationsdagen som også vil have fokus på kreativiteten som en helbredende kraft.

Deltagerne forventes at have udført hvad man må anse for nødvendigt forudgående terapeutisk arbejde for at kunne arbejde dybt, udforskende og selvstændigt i en større gruppe uden individuel terapeutisk supervision.

Som noget ekstra serveres der ved dette kursus en dejlig vegetarisk sandwich i løbet af eftermiddagen, og vi nyder kaffe, te og lidt biodynamiske snacks undervejs i forløbet. Det er desværre udenfor min kapacitet at tilgodese særlige madønsker, så hvis man ikke kan spise vegetarisk sandwich er man velkommen til selv at tage madpakke med. Prisen vil dog være den samme.

Medbring gerne en æske farver, pen, notesbog og behageligt tøj. Vi arbejder både ude og inde.

 

♥ PILGRIM I HJERTET

Påske-retræte mænd og kvinder

Se dit liv med nye øjne

13. – 16. april Inspirationscenter Maribo  STADIG LEDIGE PLADSER

Pris 4500,- for undervisning, fuld forplejning og overnatning i dobbeltværelse. Enkeltværelse kan tilvælges ved tillæg på 200,- pr nat

Tilmeld dig og betal depositum inden 1. marts og spar 500,-

Deltagerne betaler 1200,- i depositum ved tilmelding. Inden 1. marts dog kun 700,-

Inspireret af livet i kloster synger og skriver vi os ind i stilhed. Vi har fokus på døden og opstandelsen i det kollektive felt og i den enkelte. Retræten er en invitation til at fordybe sit liv, der hvor man nu er, men det er også en oplagt mulighed for at se sit liv i et nyt perspektiv, hvis man står i et skift i livet. Kreativiteten vil åbne til helt nye indsigter, og den megen tid i stilhed vil kalde svar frem, som kommer fra dybet, når vi er stille længe nok til at lytte til sjælens vejledning.

Det er dage med kreativitet og dyb væren, der forstærker sjæls og hjertekontakt. Vi mødes omkring det smukke flygel til sangmeditation, hvor alle uanset sangbaggrund kan opleve stemmens helbredende kraft. Også selvom man aldrig har sunget før.

Der vil dagligt være inspirerende foredrag, øvelser og ritualer, der frisætter sjælens kreativitet, og der vil være vejledning i at sætte stemmen fri, og deltagerne vil blive guidet ind i sjælens dyb, hvorfra poesien kan flyde frit fra hjertet, og hvor fra nye indsigter kan strømme frit.

Blokeringer vil blive gennemskuet og renset ud, og vi vil lade stilheden, sangen, skrivningen og påskens magiske kraft støtte os i processen. Vi vil være Pilgrimme i hjertet på rejse dybere ind i det autentiske liv.

Vi nyder nærende mad, der er tilberedt med stor kærlighed, og vi lader os inspirere i den smukke have. Det er muligt at vælge fuld vegetarisk forplejning.

Deltagerne forventes at have udført hvad man må anse for nødvendigt forudgående terapeutisk arbejde for at kunne arbejde dybt, udforskende og selvstændigt i en moden gruppe på egen hånd.

Retræterne henvender sig fortrinsvis til personer, der kender mit arbejde fra bøger, kurser, Facebook, foredrag o.l.

Program:

Start torsdag d. 13. april med indkvartering om eftermiddagen fra 17.00. Slut søndag d.16.april 14.30. Andre dage morgenmad 8.00 – 9.15 Undervisning fra 10.30 – 12.30   frokost 13.00   kaffe te og kage 15.00 Undervisning 17.00- 18.00 aftensmad 18.30 aftenmøde  20.00 – 21.30 .

Stilhed hver dag 14.00 – 17.00 + aften og morgenstilhed og egen fordybelse 22.30 – 10.30

VIGTIGT: kurset starter med introduktion ved aftensmaden 18.30, og det er en forudsætning, at man deltager fra start til slut. Vi arbejder dybt med det kollektive felt, og det forventes, at man deltager i hele programmet.

♥ Rejsen til Kærlighed, kraft & kreativitet

Sommer-retræte for kvinder

INDVIELSE af hjerte og sjæl

6. – 9. juli Inspirationscenter Maribo  STADIG LEDIGE PLADSER

Pris 4500,- for undervisning, fuld forplejning og overnatning i dobbeltværelse. Enkeltværelse kan tilvælges ved tillæg på 200,- pr nat

Tilmeld dig og betal depositum inden 1. maj og spar 500,-

Deltagerne betaler 1200,- i depositum ved tilmelding. Inden 1. marts dog kun 700,-

I år har sommer-retræten fokus på kærlighed, kraft og kreativitet. Sammen vil vi skabe et magisk rum, hvor kreativiteten kan flyde frit, og hvor sjælen kan folde sine vinger ud. Retræten vil være en indvielse af hjerte og sjæl, en rejse i kærlighed med masser af tid til sang, stilhed, skrivning og sanselighed.

Der vil hver dag være inspirerende foredrag, øvelser og meditationer, der åbner hjertet, sætter stemmen fri og folder kraften ud. Når vi er frie og åbne fyldes vi af mod til at give af alt, hvad der er i os, og når vi giver frit og åbent,  oplever vi kærlighedens kraft i os.

Der er ikke noget at vente på, Kærligheden er lige her, når vi ser den, mærker og udtrykker den. Vi vil udtrykke os fra kærlighed og lytte, se og modtage fra kærlighed i os.

Retræten er et frirum fra at skulle præstere og blive dømt, målt og vejet. Der skabes et rum, hvor det, der skabes, bliver delt i en kærlig ikke dømmende atmosfære. Et kreativt magisk hjerterum, hvor vi kan lade skaberkraften strømme frit.

Retræten er en indvielse af hjerte og sjæl, og der vil være ritualer, der fordyber det store JA til sjælen og hjertets vej.

Der er tid til stilhed og fordybelse, og vi nyder sanselig mad tilberedt i stor kærlighed. Der kan vælges fuld vegetarisk forplejning.

Der kræves ingen sang eller skriveerfraing, men professionelle kunstnere med interesse for sjælens skabelse og undervisere kan også have stor gavn af retræten.

Deltagerne forventes at have udført hvad man må anse for nødvendigt forudgående terapeutisk arbejde for at kunne arbejde dybt, udforskende og selvstændigt uden individuel terapeutisk supervision.

Retræterne henvender sig fortrinsvis til personer, der kender mit arbejde fra bøger, kurser, Facebook, foredrag o.l.

Program:

Start torsdag d. 6.juli med indkvartering om eftermiddagen fra 17.00. Slut søndag d.9.juli kl 14.30. Andre dage morgenmad 8.00 – 9.15 Undervisning fra 10.30 – 12.30   frokost 13.00   kaffe te og kage 15.00 Undervisning 17.00- 18.00 aftensmad 18.30 aftenmøde  20.00 – 21.30 .

Stilhed hver dag 14.00 – 17.00 + aften og morgenstilhed og egen fordybelse 22.30 – 10.30

VIGTIGT: kurset starter med introduktion ved aftensmaden 18.30, og det er en forudsætning, at man deltager fra start til slut. Vi arbejder dybt med det kollektive felt, og det forventes, at man deltager i hele programmet.

Om kurserne:

Alle kurser tager afsæt i at anskue den menneskelige sårbarhed som en styrke og sensitiviteten som en kilde til skabelse. Vi værner derfor særligt om rummet ved at berøre fællesskabet med stor nænsomhed. Vi holder hvile og stilhedspauser og lader den enkelte have plads til at være med egne indtryk og kreative processer.

 

Allerede afholdte arrangementer 2017

 

Kyndelmissekor og Café for pilgrimme i hjertet

Lysets stemme – Stemmens lys

Aftenseminar torsdag 2. februar 19.30 – 21.30 Indiakaj København på tredje sal

Mænd og kvinder STADIG LEDIGE PLADSER

Vi synger og mediterer og tænder lys i livet. Vi mærker stemmes lys og giver lyset stemme.

Alle kan deltage uanset sangerfaring, for øvelserne er enkle og kraftfulde. Sangene er rituelle og synges uden noder, så vi kan se hinanden.

Efter sang og meditation er der Kyndelmisse Café, hvor der i det fineste bløde mørke lyst op af vores tændte lys serveres gratis te og kaffe og lidt sødt. Her kan pilgrimme i hjertet mødes på rejsen. Huset lukker klokken 21.30

Kyndelmisse betyder messe for lyset og fejres 2. februar

Voksenarrangement

Køb billet 200,- her

Få billetten til halv pris hvis du er trængt økonomisk. Skriv til info@majbritteulrikkeholm.com

♥Rejsen til Kærlighed – en kærlighedsworkshop

Søndag d. 5. februar kl. 13.00 -14.30 i Lok. 6 – Brøndby Hallen, VIP Lounge 1. sal

Gratis når man har købt billet til messen

Kærlighed er så uendeligt mange ting, men nogle gange tror vi, at kærlighed udelukkende er det, vi kan opleve med en partner, og på vores utrættelige søgen efter den romantiske kærlighed overser vi helt den kærlighed, der er over alt, i og omkring os – den kærlighed, vi oplever, når vi mærker alt det, vi har at give i stedet for hele tiden at lede efter det, vi skal have.

Jeg vil ved dette foredrag fortælle om min egen rejse og inspirere med enkle øvelser, der giver deltagerne mulighed for at få øje på al den kærlighed, der allerede er, når vi holder op med at vende al opmærksomhed mod dem, der skal give os kærlighed og i stedet vender opmærksomheden mod alt det i os, der trænger til vores egen kærlige omsorg og opmærksomhed. Så vi kan mærke … alt det, vi allerede er og alt det, vi har at give.

Daninfomesserne i København Læs meget mere her