Efter de generelle oplysninger finder du en kalender over alle kommende kurser i Ulrikkeholm Seminar

Undervisningen finder sted i smukke fredfyldte lokaler i København. Nogle afholdes på Indiakaj med Kastellet i baghaven og vandet omkring os og i gåafstand fra Østerport station. Nogle i det smukke  Heart Flow Healingscenter i en stille baggård i Sankt Peders Stræde. Begge lokaler er beliggende øverst oppe.

Kurserne kan suppleres med individuel mentor rådgivning som tilbydes kursister i forløb og tidligere kursister.

Kurserne er bygget op omkring forskellige temaer, og det er gældende for alle kurser uanset tema:

Man behøver ingen sang eller skriveerfaring for at deltage.

Arbejdet foregår i større grupper, og det er en forudsætning for deltagelse, at man er i stand til at arbejde selvstændigt og har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende, eksperimenterende og kreativt på gruppens præmisser. Hvis man p.t. har behandlingskrævende psykiske lidelser, kan man ikke optages i grupperne, da det er langt mere forsvarligt at arbejde i små grupper med individuel terapeutisk støtte fra undervisere, der er erfarne inden for det område, man er i behandling for.

Terapeuter, psykologer, pædagoger, lærere, rådgivere o.l kan ud over at forbedre egen  livskvalitet, erhverve sig redskaber til at integrere kreativitet i deres videre arbejde med mennesker. 

Professionelle kunstnere kan også have gavn af kurserne og kan erhverve sig redskaber til helbredelse af præstationsangst og desuden få redskaber til at få direkte adgang til inspiration. 

Ved alle kurser og arrangementer skabes et rum, hvor der bliver taget vare på sensitiviteten, sårbarheden og den enkeltes behov for ro i forbindelse med en dyb proces.

Af respekt for det kollektive felt kan man ikke ankomme senere eller gå før afslutning ved kurserne, og det forventes, at man deltager i det fulde program.

  • Ved retræter indgår mad og overnatning, dette er ikke tilfældet ved kurser i København, hvor kursisterne selv sørger for overnatning og forplejning.

Sådan tilmelder du dig et kursus

1) Find dit kursus og se, om der stadig er ledige pladser og læs udførlig beskrivelse –

2) Send mail med følgende oplysninger til administrator Jette Sørensen:  info@majbritteulrikkeholm.com

a) ca 10 linier om dig selv
b) Kursets titel – dato + by
c) dit eget navn, adresse postnummer og by, telefon + mail

Du får besked om optagelse, indbetaling o. l. her efter.

BEMÆRK: Du skal ikke sende disse oplysninger ved arrangementer, hvor der købes billet på Place2book

TILMELD dig nyhedsbrevet og få tilsendt gratis inspiration, information og lejlighedsvise særlige rabatter:

https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2dxtd/id/1

 2017

♥ Når kærligheden koster

vores værdighed, selvrespekt og sjælefred  kan vi alligevel ændre vores KÆRLIGHEDSSPOR       

Søndag den 4. marts 13.00 – 18.00  Indiakaj København (kvinder)

Pris  1000,- stadig ledige pladser

Det er ikke alle, der har fået kærligheden i vuggegave, men uanset hvad vi har oplevet i livet, kan vi ændre vores kærlighedsspor.

Vi behøver ikke resten af vores liv søge de partnere, der forlader os og afviser os. Vi behøver ikke genopleve barndommens prægninger, hvor kærligheden blev tildelt os i små krummer, når vi opførte os særligt pænt og gjorde os ekstra umage. Vi kan beslutte os for at begynde en helt ny rejse.

Sammen vil vi udforske de kærlighedsspor, der blev trådt ind i vores liv af de første mennesker, vi elskede, og vi vil via bevidstgørelse, øvelser og smukke ritualer begynde rejsen mod den kærlighed, som ikke koster vores værdighed, vores selvrespekt og vores sjælefred.

Den rejse der begynder med at skabe den tilknytning til os selv, som vi ønsker at skabe med andre. Den rejse der opbygger den respekt for os selv, som vi ønsker at møde fra andre og den rejse hvor vi behandler os selv og andre med så megen værdighed, at den partner vi vælger for os selv, som det naturligste i verden vil gøre det samme. 

Vi vil opbygge et rum, hvor der er plads til sårbarheden, hvor det, der bliver delt, ikke bliver kommenteret af andre deltagere men hvor der skabes et rum for, at alt det, vi ellers oplever som skamfuldt, kan foldes frit og kærligt ud.

Vi vil gennem udforskende arbejde og enkle kreative øvelser genetablere relationen til vores eget dybe inderste, hvorfra enhver sund relation til andre må tage sin begyndelse.

Kurset har et sjæleligt afsæt og henvender sig til kvinder, der ønsker at arbejde spirituelt med deres kærlighedsspor og den oprindelige kvindekraft, der hviler i dybet af os. Der vil være indlagt stilhedspauser, fantasirejser, meditation og nænsomme åndedræts og stemmeøvelser, der styrker forbindelsen til sjælens allerinderste.

I pauserne serverer jeg kaffe, te og lidt sødt.

Se inspirationsvideo om kærlighedsspor her: 

 

2018

Glæd dig til det nye intensive forårsforløb for modne kvinder:

♥ TAG LIVET IND

Intensiv sjælsrejse for modne kvinder

4 sammenhængende lørdage

Første lørdag har fokus på stemmen og kroppen og vi starter i de store lokaler på Indiakaj

De næste tre gange er mere indadvendte og rituelle og vi arbejder i det lille tempel  i Heart Flow Healingscenter Sankt Pederstræde 27b 3. sal

3.marts 24. marts 21. april 26. maj alle dage 13.00 – 1800  samlet pris 4500,- stadig ledige pladser

Efter at have bidraget med en lang samtale til bogen MODNE KVINDER samtaler om livets patina og efter at have medvirket i TV indslag om emnet er jeg blevet inspireret til at oprette en gruppe, der sammen rejser gennem en dyb transformationsproces, hvor vi med fuld værdighed og bevidsthed tager livet og alderen på os.

Forløbet er bygget op som en indre sjælsrejse – en CAMINO – hvor vi gennem tre måneder begyndende på tærskelen mellem vinter og forår giver plads, ro og rum til at evaluere livet og drømmene, kærligheden, kroppen og kvindeligheden. Kreativiteten vil følge os på rejsen, og deltagerne vil få enkle redskaber, så intuitiv skrivning, sang og anden kreativ udfoldelse kan støtte den enkelte kvinde i at forbinde sig dybt med sjælen – det i os der aldrig dør.

PÅSKEPROCESSEN: Vi vil inddrage påskens stærke forvandlingskraft, og 2. lørdag vil deltagerne få introduktion til at gå gennem påsken med døden og opstandelsen som meditationstema. Vi dør fra den unge pige og træder ind i den modne kvindes æra. Vi opdager hvem vi er, når vi inviterer den vise kvinde ind.

Vi ser vores drømme efter i sømmene. Hvor kommer de fra og gør de os stadig glade? Eller er de bare med til at holde os nede i overbevisninger om, at vi ikke er gode nok? Måske skal nogle af drømmene evalueres, så de passer til dem, vi er i dag og ikke til dem, vi var engang.

Gennem kreative udfoldelser udforsker vi det, der bliver fortalt os fra dybet om at modnes. Som menneske som kvinde som sjæl.

I maj springer vi ud sammen med det smukke forår. Gennem et forårsritual ærer vi årene og det liv, vi har levet og inviterer den modne kvinde ind med alle de værdier, hun har med til os.

Enkel hjertesang og stemmemeditation, som alle kan deltage i uanset baggrund, vil ledsage rejsen.

Kurset henvender sig til modne kvinder, der kender til mit arbejde gennem bøger, kurser, foredragsaftener, Facebook, artikler, interviews o. l. Kvinder der ønsker at modnes med værdighed og blive i stand til at leve den anden halvdel af livet fra moden kvindelighed med plads til kreativitet, selvværd, sjæl og livsglæde.

Kurset er meditativt, undersøgende og rituelt i sin karakter. Det fordres af deltagerne, at de er vant til at arbejde med sig selv og ser sig i stand til arbejde selvstændigt med dybe temaer undervejs i forløbet.

 Næste års sommerretræte bliver afholdt 5. – 8. juli

 SJÆLENS SKABERKRAFT

Sommer-retræte for kvinder

 med sang, skrivning, stilhed og sanselighed

Inspirationscenter Maribo 5. – 8. juli 2018 Pris 4500,- dækker undervisning, fuld eksklusiv forplejning + tre overnatninger i dobbeltværelse. Mulighed for enkeltværelse ved tillæg på 200,- pr. nat

Stadig ledige pladser

Denne retræte henvender sig til kvinder, der er bekendt med mit arbejde gennem tidligere kurser, bøger eller andre sammenhænge. Retræten er en vekselvirkning mellem inspirerende oplæg om at være på rejse med sjælen og udforskende øvelser, der aktiverer skaberkraften.

Vi vil skabe et hjertebåret rum, hvor alle kan udtrykke sig frit uden at skulle præstere, og hvor vi vil opleve al den kærlighed og kreativitet der findes, når vi tillader os selv og hinanden at være alt det, vi kan være. Men vi vil også udforske, hvor der stadig er kraft, der kan sættes fri.

Jeg vil lære jer at finde inspiration til fortællinger og vejledning på sjælens rejse i naturen. Øvelser som er inspireret af shamanens vej og digterens rejse gennem livet. Jeg vil hjælpe jer til at sætte stemmen fri og til at omdanne sårbarheden til den allerstørste styrke.

Sammen vil vi skabe et magisk rum, hvor alt kan ske, og vi vil holde smukke rituelle aftener, hvor vi tænder lys og synger helbredende sange, hvor sjælens skaberkraft sættes fri, og hvor vi giver plads til alt det, der rør sig i os. Vi vil spise en masse vidunderlig mad (også vegetar) og lade Inspirationscenteret forkæle os, så vi bare kan nyde at fordybe os i processen.

STILHED: der er indlagt lange stilhedspauser, så hver enkelt kan få fred til sin egen proces og sit eget dybe møde med sjælen som en forudsætning for et autentisk og fredfyldt møde med fællesskabet.

MAD & NÆRVÆR: Vi spiser morgenmad i stilhed og nærvær. Og hver eftermiddag serveres en nybagt kage, som nydes i stilhed, så der er ro til at smage, dufte, røre, se og nyde inderligt. Man kan bestille sukkerfri og glutenfri kager.

SKØNHED GIVER NÆRING TIL SJÆLEN: Der er tid til dvælen i den smukke blomsterhave omkring Inspirationscenteret. Tid til at sidde i dyb stilhed under en rosenbusk eller under et smukt træ. Mærke græsset under de bare fødder, lytte til vinden, dufte, se og sanse.

TID TIL FORDYBELSE: Retræten er en mulighed for at forlade hverdagen for en stund, lade op og finde ny inspiration til livet.

Man behøver ikke sang/skrive-erfaring for at deltage. Vi arbejder med det kreative fra sjælen, og her har alle adgang til kreativitet. Dog er professionelle sangere og musikere med interesse for at udforske sjælens kreativitet som en vej til hjertets åbning også meget velkomne og vil blive mødt der, hvor de er. Medbring gerne instrument og farver.

BETINGELSE FOR DELTAGELSE: Retræten er eksperimenterende, og det kræves, at man har et stabilt psykisk fundament som afsæt og ser sig i stand til at arbejde selvstændigt i en større gruppe, er fortrolig med stilhed og desuden kan vise respekt for andres private rum.

Er man p.t i behandling for psykiske lidelser anbefales mindre grupper med mere fokus på den enkelte deltager.

Hvis man ikke har deltaget på tidligere kurser fordres en høj grad af respekt for arbejdsform, kultur og etiske grundregler, der er ad åre er opbygget omkring det kollektive felt omkring kurser og retræter i dette regi.

Start 5. juli med indkvartering om eftermiddagen fra 17.00, velkomst og aftensmad 18.30 aftenmøde 20.00. Slut 8. juli efter frokost med afslutningsritual kl. 14.00 – 14.30.

6.+. 7. undervisning fra 10.30 – 12.30 + 17.00 – 18.00 + Aften: 20.00 – 21.30

Stilhed: Hver dag stilhed fra 14.00 – 17.00 med tid til egen fordybelse, skrivning, refleksion o.l. Aften og morgenstilhed fra 22.30 – 10.00 med tid til at drømme og træde stille ind i dagen.

Man forpligter sig til at deltage i det fulde program.

BEMÆRK: Retræten er minus alkohol, mobiltelefon og internet (Man kan dog foretage vigtige mobilopkald fra vejen)

 

Allerede Afholdte kurser efterår 2017

♥ SJÆLENS SKABERKRAFT    Århus

30. september 11.00 – 16.30 med 1 times frokostpause midt på dagen Lysets Hus i ÅRHUS

MÆND & KVINDER Pris 1200,-  ikke flere ledige pladser

GAVE: Træningsprogram på MP3-fil til frisættelse af urstemmen (værdi af 99,-)

Heldags kursus i ÅRHUS hvor deltagerne lærer at udtrykke sig frit gennem skrivning og sang fra sjælen. Sårbarhed omdannes til kreativ kraft, urstemmen og den poetiske stemme frisættes gennem enkle øvelser der bringer deltagerne i dybere kontakt med den kreativitet, der udspringer fra sjælens dyb. Man behøver hverken at have sunget eller skrevet før for at deltage. Enhver udtrykker sig på det niveau han eller hun nu er. Vi synger og skriver ikke for at præstere men for at gøre sjælens lys synligt gennem det, der skabes fra det inderste dyb.

Professionelle med lyst til at udforske sjælens kreativitet kan også have gavn af at deltage.

Kurset er en vekselvirkning mellem inspirerende oplæg og praktiske øvelser.

Deltagerne sørger selv for forplejning. Jeg serverer gratis kaffe, te og kiks.

♥ KVINDENS KREATIVE CAMINO

en intensiv transformerende kreativ og spirituel rejse gennem det store efterår og de 12 hellige nætter før og efter jul i følgeskab med en magisk kraftfuld kvindecirkel       

Ikke flere ledige pladser   Bliv skrevet på venteliste  

(skriv dine linjer, så jeg har dem, hvis du får en plads)                                            

7.8 oktober  11. 12. november  2. december 2017 lørdag den 6. januar  4900,- København

Early Bird: Kun 4500,- ved tilmelding og indbetaling af depositum til og med 1. september

lørdage hele weekender 13.00 – 18.00 søndage 11.00 – 14.30

lørdag 2. december + 6. januar 11.00 – 15.30

Sammen vil vi tage på en indre rejse, hvor stemmen vil blive sat fuldstændig fri, og kreativiteten vil blive sluppet ud af sit fængsel. Vi vil forlade det spor, hvor vi frygter andres dom, og vi vil finde ind i det levende sted i os, hvor fra vi kan skabe frit uden at frygte for skam. Vi vil transformere vores sårbarhed til den allerstørste styrke og se, at den kan være den største kilde til skabelse. Vi vil synge og skrive og vågne til livet gennem kreative øvelser. Vi vil lade kraften i de 12 hellige nætter støtte os på rejsen, og gennem sjælfulde og smukke ritualer vil vi tænde lyset i os.

Man behøver hverken sang eller skrive erfaring for at deltage. Kreativiteten anskues på rejsen som en helbredende kraft, vi har med, og vi skal intet præstere. Vi skal blot dedikere os, så forvandlingen kan finde sted.

Hvis man arbejder professionelt med sin kreativitet kan KVINDENS KREATIVE CAMINO også være gavnlig, for den vil fungere som et åndehul, et frirum fra præstationspresset, og kreativiteten kan få rum til at blomstre fra frihed.

♥KREATIVITETENS HELBREDENDE KRAFT – København

16.17. september lørdag 13.00 – 18.00 søndag 11.00 – 14.30  Pris  1600,-

MÆND & KVINDER Ikke flere ledige pladser

GAVE: Træningsprogram på MP3-fil til frisættelse af urstemmen (værdi af 99,-) + en Rejsen til Kærlighed-bog (værdi 249,-)

Kom og mærk din stemmes kraft og slip sjælens fortællinger fri

Dette kursus er for dem, der ønsker at mærke den enorme helbredende kraft, der findes i kreativiteten, når den får lov at udfolde sig i et rum uden domme, hvor der er plads til alt det, vi ellers gemmer væk. Vi synger for at mærke stemmens vibration i kroppen og for at huske, at vi allerede er skabende væsener. Kreativiteten er vores største gave, og på dette kursus får du redskaber til virkelig at sætte den fri.

Urstemmen, hjertestemmen, det vilde, det frie, det bløde, det fine. Vi giver plads til det hele, og vi skal ikke synge hverken pænt eller rent. Vi synger for at vække sjælen og mærke hjertet og fællesskabet, når sjælens kor folder sig ud.

Vi fortæller fra sjælens inderste dyb, og her fra kan alle både synge og skrive, og kreativiteten fra sjælen har enorme helbredende kræfter.

Kurset henvender sig til dem, der ønsker redskaber til at helbrede og fordybe deres liv med kreativitet og til mennesker der arbejder med mennesker og som ønsker at inddrage mere kreativitet i deres arbejde for at forløse menneskers liv og potentialer.

Weekenden er en vekselvirkning mellem inspirerende oplæg og øvelser, sang, skrivning og udforskning af kreativitetens og stemmens helbredende kraft.