Efter de generelle oplysninger finder du en kalender over alle kommende kurser i Ulrikkeholm Seminar

Undervisningen finder sted i smukke fredfyldte lokaler på Indiakaj med Kastellet i baghaven og vandet omkring os og i gåafstand fra Østerport station. (Retræter undtaget)

Kurserne kan suppleres med individuel mentor rådgivning som tilbydes kursister i forløb og tidligere kursister.

Kurserne er bygget op omkring forskellige temaer, og det er gældende for alle kurser uanset tema:

Man behøver ingen sang eller skriveerfaring for at deltage.

Arbejdet foregår i større grupper, og det er en forudsætning for deltagelse, at man er i stand til at arbejde selvstændigt og har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende, eksperimenterende og kreativt på gruppens præmisser. Hvis man p.t. har behandlingskrævende psykiske lidelser, kan man ikke optages i grupperne, da det er langt mere forsvarligt at arbejde i små grupper med individuel terapeutisk støtte fra undervisere, der er erfarne inden for det område, man er i behandling for.

Terapeuter, psykologer, pædagoger, lærere, rådgivere o.l kan ud over at forbedre egen  livskvalitet, erhverve sig redskaber til at integrere kreativitet i deres videre arbejde med mennesker. 

Professionelle kunstnere kan også have gavn af kurserne og kan erhverve sig redskaber til helbredelse af præstationsangst og desuden få redskaber til at få direkte adgang til inspiration. 

Ved alle kurser og arrangementer skabes et rum, hvor der bliver taget vare på sensitiviteten, sårbarheden og den enkeltes behov for ro i forbindelse med en dyb proces.

Af respekt for det kollektive felt kan man ikke ankomme senere eller gå før afslutning ved kurserne, og det forventes, at man deltager i det fulde program.

  • Ved retræter indgår mad og overnatning, dette er ikke tilfældet ved kurser i København, hvor kursisterne selv sørger for overnatning og forplejning.

Sådan tilmelder du dig et kursus

1) Find dit kursus og se, om der stadig er ledige pladser og læs udførlig beskrivelse –

2) Send mail med følgende oplysninger til administrator Jette Sørensen:  info@majbritteulrikkeholm.com

a) ca 10 linier om dig selv
b) Kursets titel – dato + by
c) dit eget navn, adresse postnummer og by, telefon + mail

Du får besked om optagelse, indbetaling o. l. her efter.

BEMÆRK: Du skal ikke sende disse oplysninger ved arrangementer, hvor der købes billet på Place2book

TILMELD dig nyhedsbrevet og få tilsendt gratis inspiration, information og lejlighedsvise særlige rabatter:

https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2dxtd/id/1

 2017

Helt nyt weekendkursus

♥ Når kærligheden koster

vores værdighed, selvrespekt og sjælefred        

weekenden 28. 29. oktober Indiakaj København (kvinder)

lørdag 13.00 – 18.00  søndag 11.00 – 14.30 Pris  1500,- stadig ledige pladser

Det er ikke alle, der har fået kærligheden i vuggegave, men uanset hvad vi har oplevet i livet, kan vi ændre vores kærlighedsspor.

Vi behøver ikke resten af vores liv søge de partnere, der forlader os og afviser os. Vi behøver ikke genopleve barndommens prægninger, hvor kærligheden blev tildelt os i små krummer, når vi opførte os særligt pænt og gjorde os ekstra umage. Vi kan beslutte os for at begynde en helt ny rejse.

Sammen vil vi udforske de kærlighedsspor, der blev trådt ind i vores liv af de første mennesker, vi elskede, og vi vil via bevidstgørelse, øvelser og smukke ritualer begynde rejsen mod den kærlighed, som ikke koster vores værdighed, vores selvrespekt og vores sjælefred.

Den rejse der begynder med at skabe den tilknytning til os selv, som vi ønsker at skabe med andre. Den rejse der opbygger den respekt for os selv, som vi ønsker at møde fra andre og den rejse hvor vi behandler os selv og andre med så megen værdighed, at den partner vi vælger for os selv, som det naturligste i verden vil gøre det samme. 

Vi vil opbygge et rum, hvor der er plads til sårbarheden, hvor det, der bliver delt, ikke bliver kommenteret af andre deltagere men hvor der skabes et rum for, at alt det, vi ellers oplever som skamfuldt, kan foldes frit og kærligt ud.

Vi vil gennem udforskende arbejde og enkle kreative øvelser genetablere relationen til vores eget dybe inderste, hvorfra enhver sund relation til andre må tage sin begyndelse.

Kurset har et sjæleligt afsæt og henvender sig til kvinder, der ønsker at arbejde spirituelt med deres kærlighedsspor og den oprindelige kvindekraft, der hviler i dybet af os. Der vil være indlagt stilhedspauser, fantasirejser, meditation og nænsomme åndedræts og stemmeøvelser, der styrker forbindelsen til sjælens allerinderste.

I pauserne serverer jeg kaffe, te og lidt sødt.

(Deltagere, der er tilmeldt kvindens kreative CAMINO gennem de 12 hellige nætter i 2017  får 20% rabat på dette kursus, som er oplagt supplement, hvis man har kærlighedsspor som tema.)

Se inspirationsvideo om kærlighedsspor her: 

♥KREATIVITETENS HELBREDENDE KRAFT – København

16.17. september lørdag 13.00 – 18.00 søndag 11.00 – 14.30  Pris  1600,-

MÆND & KVINDER lukket for tilmelding

GAVE: Træningsprogram på MP3-fil til frisættelse af urstemmen (værdi af 99,-) + en Rejsen til Kærlighed-bog (værdi 249,-)

Kom og mærk din stemmes kraft og slip sjælens fortællinger fri

Dette kursus er for dem, der ønsker at mærke den enorme helbredende kraft, der findes i kreativiteten, når den får lov at udfolde sig i et rum uden domme, hvor der er plads til alt det, vi ellers gemmer væk. Vi synger for at mærke stemmens vibration i kroppen og for at huske, at vi allerede er skabende væsener. Kreativiteten er vores største gave, og på dette kursus får du redskaber til virkelig at sætte den fri.

Urstemmen, hjertestemmen, det vilde, det frie, det bløde, det fine. Vi giver plads til det hele, og vi skal ikke synge hverken pænt eller rent. Vi synger for at vække sjælen og mærke hjertet og fællesskabet, når sjælens kor folder sig ud.

Vi fortæller fra sjælens inderste dyb, og her fra kan alle både synge og skrive, og kreativiteten fra sjælen har enorme helbredende kræfter.

Kurset henvender sig til dem, der ønsker redskaber til at helbrede og fordybe deres liv med kreativitet og til mennesker der arbejder med mennesker og som ønsker at inddrage mere kreativitet i deres arbejde for at forløse menneskers liv og potentialer.

Weekenden er en vekselvirkning mellem inspirerende oplæg og øvelser, sang, skrivning og udforskning af kreativitetens og stemmens helbredende kraft.

 

♥ SJÆLENS SKABERKRAFT    Århus

30. september 11.00 – 16.30 med 1 times frokostpause midt på dagen Lysets Hus i ÅRHUS

MÆND & KVINDER Pris 1200,-  stadig ledige pladser

GAVE: Træningsprogram på MP3-fil til frisættelse af urstemmen (værdi af 99,-)

Heldags kursus i ÅRHUS hvor deltagerne lærer at udtrykke sig frit gennem skrivning og sang fra sjælen. Sårbarhed omdannes til kreativ kraft, urstemmen og den poetiske stemme frisættes gennem enkle øvelser der bringer deltagerne i dybere kontakt med den kreativitet, der udspringer fra sjælens dyb. Man behøver hverken at have sunget eller skrevet før for at deltage. Enhver udtrykker sig på det niveau han eller hun nu er. Vi synger og skriver ikke for at præstere men for at gøre sjælens lys synligt gennem det, der skabes fra det inderste dyb.

Professionelle med lyst til at udforske sjælens kreativitet kan også have gavn af at deltage.

Kurset er en vekselvirkning mellem inspirerende oplæg og praktiske øvelser.

Deltagerne sørger selv for forplejning. Jeg serverer gratis kaffe, te og kiks.

♥ KVINDENS KREATIVE CAMINO

en intensiv transformerende kreativ og spirituel rejse gennem det store efterår og de 12 hellige nætter før og efter jul i følgeskab med en magisk kraftfuld kvindecirkel       

ganske få ledige pladser                                                      

7.8 oktober  11. 12. november  2. december 2017 lørdag den 6. januar  4900,- København

Early Bird: Kun 4500,- ved tilmelding og indbetaling af depositum til og med 1. september

lørdage hele weekender 13.00 – 18.00 søndage 11.00 – 14.30

lørdag 2. december + 6. januar 11.00 – 15.30

Sammen vil vi tage på en indre rejse, hvor stemmen vil blive sat fuldstændig fri, og kreativiteten vil blive sluppet ud af sit fængsel. Vi vil forlade det spor, hvor vi frygter andres dom, og vi vil finde ind i det levende sted i os, hvor fra vi kan skabe frit uden at frygte for skam. Vi vil transformere vores sårbarhed til den allerstørste styrke og se, at den kan være den største kilde til skabelse. Vi vil synge og skrive og vågne til livet gennem kreative øvelser. Vi vil lade kraften i de 12 hellige nætter støtte os på rejsen, og gennem sjælfulde og smukke ritualer vil vi tænde lyset i os.

Man behøver hverken sang eller skrive erfaring for at deltage. Kreativiteten anskues på rejsen som en helbredende kraft, vi har med, og vi skal intet præstere. Vi skal blot dedikere os, så forvandlingen kan finde sted.

Hvis man arbejder professionelt med sin kreativitet kan KVINDENS KREATIVE CAMINO også være gavnlig, for den vil fungere som et åndehul, et frirum fra præstationspresset, og kreativiteten kan få rum til at blomstre fra frihed.

Næste års sommerretræte bliver afholdt 5. – 8. juli

Der er ingen påske retræte i 2018