TILMELD dig nyhedsbrevet og få tilsendt gratis inspiration og information om kommende kurser

https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2dxtd/id/1

Se det nye E-bogskursus: Skriv fra Sjælen og tag på eventyr med de svære følelser

https://majbritteulrikkeholmwebshop.dk/boeger-12/e-bog-kursus-skriv-fra-sjaelen-og-tag-paa-eventyr-med-de-svaere-foelelser-digital-vare-bliver-sendt-til-dig-inden-for-et-doegn-p5435

Efter de generelle oplysninger finder du en kalender over alle kommende kurser i Ulrikkeholm Seminar og info om mentorsamtaler. (På siden Arrangementer kan du læse om koncerter og andre arrangementer. Siden bliver opdateret løbende)

Undervisningen finder fortrinsvis sted i København Ved Slusen, hvor vi har vores eget anneks og gårdhave.

Lejlighedsvist afholder jeg kurser i Jylland.

Kurserne kan suppleres med individuel mentor rådgivning som tilbydes kursister i forløb og tidligere kursister.

Kurserne er bygget op omkring forskellige temaer, og det er gældende for alle kurser uanset tema:

Man behøver ingen sang eller skriveerfaring for at deltage. 

Arbejdet foregår i større grupper. Det er en forudsætning for deltagelse, at man er indstillet på at arbejde selvstændigt med sin egen indre proces, og at man har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende og eksperimenterende i et felt, hvor det primære fokus er på gruppen og det kreative/sjælelige felt, vi sammen bygger op. 

Kurserne tilstræber ikke at erstatte nødvendig terapi.

Hvis man p.t. har behandlingskrævende psykiske lidelser, kan man ikke optages i grupperne, da jeg vurderer, det er langt mere forsvarligt og gavnligt at arbejde i små grupper med individuel terapeutisk støtte fra undervisere, der er erfarne inden for det område, man er i behandling for.

Mange psykisk sårbare mennesker har til gengæld stor glæde af at komme til mine aftenarrangementer og koncerter og foredrag, hvor man kan lytte til budskaberne og musikken uden at skulle gennemgå eksperimenterende øvelser på egen hånd. Mange har også stor glæde af bøgerne og CDerne.

Terapeuter, psykologer, pædagoger, lærere, rådgivere, o.l kan ud over at forbedre egen  livskvalitet, via kurserne erhverve sig redskaber til at integrere kreativitet i deres videre arbejde med mennesker. 

Professionelle kunstnere kan også have gavn af kurserne og kan erhverve sig redskaber til helbredelse af præstationsangst og desuden få redskaber til at få direkte adgang til inspiration. 

Ved alle kurser og arrangementer skabes et rum, hvor der bliver taget vare på sårbarheden.

Af respekt for det kollektive felt kan man ikke ankomme senere eller gå før afslutning ved kurserne, og det forventes, at man deltager i det fulde program.

  • Ved retræter indgår mad og overnatning, dette er ikke tilfældet ved kurser i København, hvor kursisterne selv sørger for overnatning og forplejning.

Sådan tilmelder du dig et kursus

1) Find dit kursus og se, om der stadig er ledige pladser og læs udførlig beskrivelse –

2) Send mail med følgende oplysninger til info@majbritteulrikkeholm.com

a) ca 10 linier om dig selv
b) Kursets titel – dato + by
c) dit eget navn, adresse postnummer og by, telefon + mail

Du får besked om optagelse, indbetaling o. l. her efter.

BEMÆRK: Du skal ikke sende disse oplysninger ved arrangementer, hvor der købes billet på Place2book

♥ Pilgrim i Hjertet

at leve fra sjælen

Intensivt transformationsforløb (Kvinder)

en indre pilgrimsrejse gennem de 12 hellige nætter

Ikke flere ledige pladser. Skriv cirka ti linjer om hvor du er i livet og bliv skrevet på venteliste.

29. sept. 3. nov. 1. dec. 2019  5. jan 2020 alle dage 13.00 – 18.00 pris 5500,-

Spar 1000,- ved tilmelding og indbetaling inden 26. august 4500,-

Ved Slusen 21 i København

Hvert år guider jeg en gruppe på en dybt transformerende indre rejse gennem de 12 hellige nætter. En rejse der kalder på dyb transformation på alle planer og som sætter sjælens skaberkraft fri. Vi arbejder med stemmen, drømmene, intuitiv skrivning og de 12 hellige nætters forvandlende kraft.

Mange kvinder tager på dette forløb hvert år, så tidligere kursister vil blive mødt der hvor de er på rejsen. Kvinder der har arbejdet med sig selv og har mærket genklang gennem mine bøger, koncerter, Facebook, nyhedsbrev o.l er meget velkomne i gruppen.

Beskrivelse:

I år har vi fokus på at blive Pilgrim i Hjertet og på at blive frie til at følge sjælens kalden fra dybet. Vi har fokus på at finde modet til at stå så stærkt i vores lys, at vores liv bliver en spejling af den åndelighed, vi bærer på i det indre.

Deltagerne vil undervejs i forløbet få opbygget en stærk indre kerne, samtidig med de får redskaber til at være nærværende med den allerdybeste sårbarhed, som er forbundet med at træde frem og dele sit lys med andre. For mange er det også ubevidst forbundet med stor skam at træde frem og stråle fra sjælens lys, og vi vil møde skammen kærligt og kreativt, så det vi har prøvet at undertrykke og skjule kan blive omdannet til skaberkraft.

En del af rejsen vil inddrage stemmefrisættende arbejde, for når stemmen sættes fri, kan vi mærke vores inderste kraft. Vi arbejder med stemmen som et redskab til frigørelse og skal ikke præstere noget med sangen. Vi synger i et opbyggende og frigørende felt sammen. Man skal ikke synge solosang eller holde en bestemt stemme. Stemmearbejdet er udelukkende en vej til frigørelse. Det samme gør sig gældende for skrivearbejdet.

Vi arbejder med de 12 hellige nætters magiske kraft, så du skal være indstillet på at skrive dine drømme ned 12 nætter før og 12 nætter efter jul.

Du skal være indstillet på et dybt livsforvandlende forløb, som kalder på dit engagement. Jeg ønsker at samle en gruppe af kvindesjæle, der ønsker at gå dybt og som ønsker at dedikere efteråret til en indre pilgrimsrejse. Man kan sagtens leve et liv ved siden af, men der skal være fokus på processen i de måneder pilgrimsfærden varer.

Det er vigtigt, at man som deltager har arbejdet med sig selv og er i stand til at arbejde på egen hånd med dybe temaer. Enten har man arbejdet hos mig eller i lignende grupper. Vi vil sammen opbygge en disciplin som indebærer, at hver enkelt kursist kan blive så meget hjemme i sig selv, at hun kan lade andre være i deres rum, så bevidstheden kan udfoldes indefra. Vi skaber et helligt rum, hvor sjælskontakten kan fordybes og hvor det kollektive energifelt støtter den enkelte på rejsen.

Pilgrim i Hjertet er et forløb for kvinder, der har gennemgået hvad man må anse for nødvendigt forudgående terapeutisk arbejde for at kunne slå ind på sjælens dybe vilde rejse. Forløbet er en kreativ/sjælelig fordybelse af det arbejde, der allerede er gjort. Så hvis det er nyt at arbejde med sig selv, anbefaler jeg et andet kursus med et mere terapeutisk sigte.

Det er en forudsætning for deltagelse, at man kan arbejde selvstændigt i forløbet mellem kurserne og at man ser sig i stand til at lade andre hvile i deres proces. Desuden skal man være opmærksom på, at der ikke er tale om en terapigruppe men om en gruppe der samles for at opbygge et åndeligt felt, hvor forvandling kan finde sted, fordi der opbygges et stærkt kollektivt felt gennem sang, meditation, kreativitet og bevidsthedsarbejde.

Det er enkel meditativ og styrkende sang som alle kan deltage i uden at have sunget før. Sangere med ønske om at udforske en sjælelig vej med sangen, kan dog også have stor gavn af at deltage.

 ♥ Sjælens Skaberkraft, Brande

I stuehuset på det biodynamiske Højbo Brande   10. november  13.00 – 18.00 Mænd og kvinder

Man køber billet til dette kursus  Billetlink nederst i teksten.

Med marker omkring os, himlen over os og den levende biodynamiske jord under os udforsker vi Sjælens skaberkraft. Vi er så uendeligt meget mere skabende end vi overhovedet kan forestille os.

Vi kan flytte os fra den dømmende, selvkritiske, skamfulde og skyldbetonede måde at være i verden på. Vi kan åbne en dør ind til sjælens dyb og her finde en skatkiste af kreativitet. Vi kan skabe frit, når vi ved, hvordan vi nænsomt tager vare på sårbarheden, og når vi rækker hånden ud, så vi kan holde blidt om vores skam.

Min sårbarhed er den dør alle mine sange og fortællinger går igennem, den er min gave og min største styrke. Det er min hjerteopgave at give videre til andre, hvad jeg har lært på min rejse som professionel kunstner og underviser gennem tredive år, så mennesker kan finde sjælens skat og dele den med andre.

Vi vil sætte stemmen fri, for der kan være bundet meget skam i stemmen. Vi gør det kærligt og nænsomt. Vi synger for at helbrede de sårede steder i os og for at føle friheden indefra, og vi dømmer ikke om det er rent, falsk, godt eller dårligt. Vi finder fortællinger i novembers vind og i den levende biodynamiske jord under vores fødder. Vores udgangspunkt er, at skaberkraft ikke skal dømmes men deles.

Vi byder på en rugbrødsmad med hummus, så man ikke skal tænke på madpakke, og der vil være kaffe, te og lidt sødt. Skal man have speciel kost bedes man selv medbringe mad.

Der  købes billet til dette kursus.

Som ved alle andre kurser fordres det, at man har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende og eksperimenterende i et felt, hvor det primære fokus er på gruppen og det kreative/sjælelige felt, vi sammen bygger op.

Betalingsbetingelser:

Der er begrænset antal pladser, og tilmelding er derfor bindende.

Indbetalte beløb kan normalt ikke refunderes.

SYGDOM: Ved afbud fra kurset afgivet inden selve dagen for kursets afholdelse grundet dokumenteret sygdom kan halvdelen af indbetalt beløb dog refunderes.

Skulle mod al forventning et alvorligt sygdomsforløb i en deltagers liv opstå og det meddeles i god tid inden kursusstart, finder vi sammen ud af at overflytte hele beløbet til et andet kursus jeg holder på Højbo, så man ikke mister sit indbetalte beløb.

Billetlink https://www.place2book.com  /da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=zcfu13cj23

♥ Mentorsamtale

Hvis du kender til mit univers gennem kurser, bøger, foredrag, koncerter , facebook eller nyhedsbrev har du nu mulighed for at uddybe med personlige mentorsamtaler.

Samtalen finder sted i dag og aftentimer mellem 13.00 – 19.00 på telefon eller over skype eller i min solkrog på Amager, hvor jeg tilbyder aftensamtaler fra 19.00.

Mentorsamtaler må ikke forveksles med terapi. Har du brug for decideret terapi, skal du kontakte en terapeut, og hvis du har brug for gennemlæsning af et manuskript, anbefaler jeg du arbejder med en redaktør.

En samtale hos mig er en kreativ undersøgelse af livets knudepunkter og nye muligheder set i et åndeligt perspektiv. Undervejs i processen vil jeg vise dig ind mod de steder, hvor der gennem samtalen afslører sig fastkørte mønstre og blinde pletter. Sammen vil vi stille en fakkel på de mørke steder, så du kan orientere dig og åbne nye døre ind til livet, hjertet og sjælen.

Mentorsamtalerne henvender sig til personer, som er vant til at arbejde med sig selv og som kan tåle at blive kastet ud i udfordringer, og som har et psykisk stabilt afsæt for at eksperimentere kreativt med sig selv og livet.

Mentorsamtalerne er også særdeles velegnede for terapeuter o.l med selvstændige virksomheder eller kunstnere, der har brug for at arbejde konstruktivt med sårbarheden og den ubevidste skam, som følger mange mennesker, der træder frem og stråler fra deres lys.

Inden samtalen beder jeg dig om at skrive cirka fem linjer hvor du ganske kort skriver om, hvad du ønsker at belyse sammen med mig. Dette giver mig mulighed for at se, om jeg kan være behjælpelig på din rejse.

Jeg anbefaler 2-3 mentorsamtaler med cirka en måneds mellemrum, men har du et helt specifikt tema, du ønsker at belyse, kan det også være til inspiration med en enkelt samtale.

Det kan være nemmere at finde en tid på skype, da jeg kan tilbyde skype og telefonsamtaler i perioder, hvor jeg ikke bor i København.

En mentorsamtale varer halvanden time og koster 1250,-

Skriv til info@majbritteulrikkeholm.com