TILMELD dig nyhedsbrevet og få tilsendt gratis inspiration og information om kommende kurser

https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2dxtd/id/1

Efter de generelle oplysninger finder du en kalender over alle kommende kurser i Ulrikkeholm Seminar

Undervisningen finder fortrinsvis sted i København Ved Slusen, hvor vi har vores eget anneks og gårdhave.

Hver sommer holder jeg retræte for kvinder i Maribo, og lejlighedsvist afholder jeg kurser i Jylland.

Kurserne kan suppleres med individuel mentor rådgivning som tilbydes kursister i forløb og tidligere kursister.

Kurserne er bygget op omkring forskellige temaer, og det er gældende for alle kurser uanset tema:

Man behøver ingen sang eller skriveerfaring for at deltage. 

Arbejdet foregår i større grupper. Det er en forudsætning for deltagelse, at man er indstillet på at arbejde selvstændigt med sin egen indre proces, og at man har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende og eksperimenterende i et felt, hvor det primære fokus er på gruppen og det kreative/sjælelige felt, vi sammen bygger op. 

Kurserne tilstræber ikke at erstatte nødvendig terapi.

Hvis man p.t. har behandlingskrævende psykiske lidelser, kan man ikke optages i grupperne, da jeg vurderer, det er langt mere forsvarligt og gavnligt at arbejde i små grupper med individuel terapeutisk støtte fra undervisere, der er erfarne inden for det område, man er i behandling for.

Mange psykisk sårbare mennesker har til gengæld stor glæde af at komme til mine aftenarrangementer og koncerter og foredrag, hvor man kan lytte til budskaberne og musikken uden at skulle gennemgå eksperimenterende øvelser på egen hånd. Mange har også stor glæde af bøgerne og CDerne.

Terapeuter, psykologer, pædagoger, lærere, rådgivere, o.l kan ud over at forbedre egen  livskvalitet, via kurserne erhverve sig redskaber til at integrere kreativitet i deres videre arbejde med mennesker. 

Professionelle kunstnere kan også have gavn af kurserne og kan erhverve sig redskaber til helbredelse af præstationsangst og desuden få redskaber til at få direkte adgang til inspiration. 

Ved alle kurser og arrangementer skabes et rum, hvor der bliver taget vare på sårbarheden.

Af respekt for det kollektive felt kan man ikke ankomme senere eller gå før afslutning ved kurserne, og det forventes, at man deltager i det fulde program.

  • Ved retræter indgår mad og overnatning, dette er ikke tilfældet ved kurser i København, hvor kursisterne selv sørger for overnatning og forplejning.

Sådan tilmelder du dig et kursus

1) Find dit kursus og se, om der stadig er ledige pladser og læs udførlig beskrivelse –

2) Send mail med følgende oplysninger til info@majbritteulrikkeholm.com

a) ca 10 linier om dig selv
b) Kursets titel – dato + by
c) dit eget navn, adresse postnummer og by, telefon + mail

Du får besked om optagelse, indbetaling o. l. her efter.

BEMÆRK: Du skal ikke sende disse oplysninger ved arrangementer, hvor der købes billet på Place2book

Forår 2019

Rejsen til DET INDERSTE LYS

3 måneders indre pilgrimsrejse for kvinder og mænd

gennem det spirende forår og påskens transformerende kraft 

17. marts, 14. april, 12. maj 13.00 – 18.00 Ved Slusen i København

Samlet pris  3500,-     Ikke flere ledige pladser –                   bliv eventuelt skrevet på venteliste

Gave: Alle deltagere modtager min nye bog “Farvel, kære sofa” og en MP3 fil med et træningsprogram til frisættelse af den naturlige stemme.

Dette forløb er for mænd og kvinder, der ultimativt ønsker at slå ind på sjælens vej ved at sige det store rungende ja til at blive en skabende sjæl på Jorden – en pilgrim i hjertet der lever i overensstemmelse med det inderste lys. Når vi bliver pilgrimme i hjertet, siger vi ja til at anskue livet fra en helt anden vinkel end den vanlige. Livet skal ikke overleves eller overkommes, modstand skal ikke bekæmpes eller bekriges. Livet skal leves og modstand bliver anskuet som mulige læringer på pilgrimsrejsen ind i DET INDERSTE LYS.

Forløbet er for deltagere, der allerede har gennemgået, hvad man må anse for nødvendig terapi for at kunne slå ind på en eksperimenterende vej, hvor vi undersøger alle indre afkroge for at få ryddet op i overbevisninger, der holder den enkelte tilbage fra at stå i sit lys.

At vælge at blive pilgrim i hjertet, at stå i sit lys og give sin gave til verden kræver, at man har en vis robusthed, og den vil vi styrke i forløbet med kreative øvelser og stemmearbejde, hvor vi virkelig kan mærke den indre iboende kraft. Man behøver absolut ingen sangerfaring. Stemmen er et redskab til frigørelse og styrkelse.

Naturen vil blive vores hjælper på rejsen. Vi er tæt på den gamle Strandeng, og her henter vi vigtig information til pilgrimsrejsen. Vi udvikler fornemmelse for naturens poetiske symbolsprog og får øje på livets små mirakler og alle de beskeder, der findes til os, når vi er fuldt til stede.

Påskeprocessen vil blive involveret som et kraftfuldt redskab til transformation på rejsen. Det anbefales at skabe ro omkring påsketiden som en vigtig del af rejsen. Her kan stor transformation finde sted.

Forløbet henvender sig til kvinder og mænd, der mærker sjælens dybe længsel efter at leve fra det inderste lys, og som har mærket sjælelig genklang gennem mine bøger, musik, facebook, tidligere kurser eller andet, og som har lyst til at frisætte og inddrage deres iboende kreativitet som en del af sjælsarbejdet.

De tre måneders rejse vil give dybere indblik i, hvordan vi kan transformere områder i vores liv med stor styrke kombineret med venlighed over for vores sårbare steder. Rejsen til det inderste lys er et forløb for mænd og kvinder, der ønsker at komme dybere på sjælsrejsen samtidig med at begge ben er forankret på Jorden, så det, vi erfarer i det indre, kan omsættes til gavn i det ydre.

♥ Rejsen til Det inderste Lys – Jylland

24. marts 13.00 – 18.00 Ikke flere pladser

samme kursus som endagsseminar i stuehuset på det biodynamiske landbrugssted Højbo

Nordlundvej 105 7330 Brande pris: 1000,-

Inklusiv kaffe te og lidt enkelt at spise om eftermiddagen,

da vi ikke som i København er i nærheden af spisesteder.

Der købes billet til dette kursus

Hvis du køber billet inden 1. februar modtager du bogen Farvel, kære sofa ved ankomsten.

Billet købes her

♥ Retræte for kvinder

4.- 7. juli 2019

Sjælens Sommer

sang, stilhed og skaberkraft

Inspirationscenter Maribo

Stadig ledige pladser

TILMEDING LUKKER 4. juni da vi skal bruge tid til planlægning

Retræte for kvinder der kender til mit arbejde gennem bøger, facebook, blog eller andet, og som er vant til at arbejde med dybe temaer på egen hånd.

Alle bor på eneværelser, og der er fuld luksus forplejning. Man kan vælge vegetar eller fisk og kylling med masser af grønt. Retræten inklusiv undervisning, overnatninger i eneværelse + fuld forplejning koster 4900,-                                                                                                                       hvis man tilmelder sig og indbetaler sit depositum på 900,- før 1. april.                                        Efter 1. april stiger prisen til 5500,-

Indhold:

Dette års sommer-retræte vil være en fejring af sjælens og hjertets kreativitet. De fleste mennesker gemmer på en enorm kreativitet i dybet af hjertet og sjælen, men det kan føles som at krydse over en afgrund at skulle dele det allerinderste. Men verden har brug for vores lys, og deltagerne vil få redskaber til at krydse over broen fra hjertet til verden – redskaber der kan gøre det nemmere at møde verden, der hvor vi er allermest sårbare.

Vi vil sammen mærke stemmens helbredende kraft. Den kraft vi mærker, når vi tillader stemmen at være som den er. Vi vil opdage fortællingerne i og omkring os, og vi vil dele hvad der kommer fra dybet ved smukke rituelle seancer, hvor der inviteres til at dele i et åbent ikke-dømmende rum, hvor fortællingen er hellig, og hvor der skabes et nænsomt rum omkring alt hvad der bliver delt.

Deltagerne vil få enkle redskaber, der vil støtte den intuitive skriveproces, så man virkelig får fornemmelsen af at skrive fra sjælen og hjertet. Stemmen vil blive sat fri gennem enkle øvelser, og man vil få undervisning, som sætter den enkelte i stand til at føle sig fri til at kunne indgå i sang-meditationerne, som vil være en del af den daglige praksis.

STILHED: der er indlagt lange stilhedspauser, så hver enkelt kan få fred til sin egen proces og sit eget dybe møde med sjælen som en forudsætning for et autentisk og fredfyldt møde med fællesskabet.

Man forpligter sig til at deltage i det fulde program.

Inspirationscenteret understøtter processen med nærende mad tilberedt med kærlighed (også mulighed for vegetar).

Man behøver ikke sang/skrive-erfaring for at deltage. Når vi skriver eller synger er det for at sætte sjælen fri, og man skal ikke præstere noget med sin sang eller sin skrivning. Vi arbejder med den kreativitet som findes i dybet af alle mennesker – netop når vi ikke skal bedømmes men blot nyde at lade skaberkraften strømme igennem os som en renselse og en meditation. Professionelle sangere og musikere med interesse for at udforske sjælens kreativitet er dog også meget velkomne og vil blive mødt der, hvor de er og kan få ny inspiration til deres kunstneriske virke.

BETINGELSE FOR DELTAGELSE: Retræten er eksperimenterende, og det kræves, at man har et stabilt psykisk fundament som afsæt og ser sig i stand til at arbejde selvstændigt i en større gruppe. Er man p.t i behandling for psykiske lidelser anbefales mindre grupper som fordrer mindre af den enkelte deltager.

Stilhed

Der er stilhed hver aften 22.30 – 10.30

Stilhed fredag 14.00 – 17.00

Lørdag forlænget stilhed 14.00 – 20.00 med aftenspisning i stilhed

Undervisning aften  20.00 – 21.30

Undervisning dag 10.30 – 12.30     17.00 – 18.00

Ankomst torsdag fra 17.00 med officiel start 18.30

Afslutning søndag 14.30

Se Inspirationcenteret her https://www.inspirationscenter.dk

Glæd dig til det intensive forløb for kvinder:

♥ Pilgrim i Hjertet

en indre transformationsrejse gennem de 12 hellige nætter

29. sept. 3. nov. 1. dec. 2019  5. jan 2020 alle dage 13.00 – 18.00 pris 5500,-

Spar 1000,- ved tilmelding og indbetaling inden 26. august 4500,-

Ved Slusen i København

Hvert år guider jeg en gruppe på en dybt transformerende indre rejse gennem de 12 hellige nætter. En rejse der kalder på dyb transformation på alle planer og som sætter sjælens skaberkraft fri. Vi arbejder med stemmen, drømmene, intuitiv skrivning og de 12 hellige nætters forvandlende kraft.

Mange kvinder tager på dette forløb hvert år, så tidligere kursister vil blive mødt der hvor de er på rejsen. Kvinder der har arbejdet med sig selv og har mærket genklang gennem mine bøger, koncerter, Facebook, nyhedsbrev o.l er meget velkomne i gruppen.

Beskrivelse:

I år har vi fokus på at blive Pilgrim i Hjertet og på at blive frie til at følge sjælens kalden fra dybet. Vi har fokus på at finde modet til at stå så stærkt i vores lys, at vores liv bliver en spejling af den åndelighed, vi bærer på i det indre.

Deltagerne vil undervejs i forløbet få opbygget en stærk indre kerne, samtidig med de får redskaber til at være nærværende med den allerdybeste sårbarhed, som er forbundet med at træde frem og dele sit lys med andre.

En del af rejsen vil inddrage stemmefrisættende arbejde, for når stemmen sættes fri, kan vi mærke vores inderste kraft. Vi arbejder med stemmen som et redskab til frigørelse og skal ikke præstere noget med sangen. Vi synger i et opbyggende og frigørende felt sammen. Man skal ikke synge solosang eller holde en bestemt stemme. Stemmearbejdet er udelukkende en vej til frigørelse. Det samme gør sig gældende for skrivearbejdet.

Vi arbejder med de 12 hellige nætters magiske kraft, så du skal være indstillet på at skrive dine drømme ned 12 nætter før og 12 nætter efter jul.

Du skal være indstillet på et dybt livsforvandlende forløb, som kalder på dit engagement. Jeg ønsker at samle en gruppe af kvindesjæle, der ønsker at gå dybt og som ønsker at dedikere efteråret til en indre pilgrimsrejse. Man kan sagtens leve et liv ved siden af, men der skal være fokus på processen i de måneder pilgrimsfærden varer.

Det er vigtigt, at man som deltager har arbejdet med sig selv og er i stand til at arbejde på egen hånd med dybe temaer. Enten har man arbejdet hos mig eller i lignende grupper. Vi vil sammen opbygge en disciplin som indebærer, at hver enkelt kursist kan blive så meget hjemme i sig selv, at hun kan lade andre være i deres rum, så bevidstheden kan udfoldes indefra. Vi skaber et helligt rum, hvor sjælskontakten kan fordybes og hvor det kollektive energifelt støtter den enkelte på rejsen.

Pilgrim i Hjertet er et forløb for kvinder, der har gennemgået hvad man må anse for nødvendigt forudgående terapeutisk arbejde for at kunne slå ind på sjælens dybe vilde rejse. Forløbet er en kreativ/sjælelig fordybelse af det arbejde, der allerede er gjort. Så hvis det er nyt at arbejde med sig selv, anbefaler jeg et andet kursus med et mere terapeutisk sigte.

Det er en forudsætning for deltagelse, at man kan arbejde selvstændigt i forløbet mellem kurserne og at man ser sig i stand til at lade andre hvile i deres proces. Desuden skal man være opmærksom på, at der ikke er tale om en terapigruppe men om en gruppe der samles for at opbygge et åndeligt felt, hvor forvandling kan finde sted, fordi der opbygges et stærkt kollektivt felt gennem sang, meditation, kreativitet og bevidsthedsarbejde.

Det er enkel meditativ og styrkende sang som alle kan deltage i uden at have sunget før. Sangere med ønske om at udforske en sjælelig vej med sangen, kan dog også have stor gavn af at deltage.