Sådan tilmelder du dig et kursus

LÆS VENLIGST PUNKTERNE MED GENERELLE OPLYSNINGER  FØR DU TILMELDER DIG

1) Find kurset længere nede på siden, hvor du kan se., om der stadig er ledige pladser og læs udførlig beskrivelse -

2) Send mail med følgende oplysninger til ADMINISTRATOR Jette Sørensen:  info@majbritteulrikkeholm.com

a) ca 10 linier om dig selv
b) Kursets titel – dato + by
c) dit eget navn, adresse postnummer og by, telefon + mail

Du får besked om optagelse, indbetaling o. l. her efter.

GENERELLE OPLYSNINGER

Ulrikkeholm Seminar tilbyder kurser til personer, der ønsker redskaber til at forløse deres iboende kreativitet gennem arbejde med stemme, sang, skrivning, kropsbevidsthed, åndedræt, fordybelse og fællesskab.

Gældende for alle kurser:

Man behøver ingen sang eller skriveerfaring for at deltage,

Professionelle kunstnere med interesse for at udforske en sjælelig vej for kreativitetens udfoldelse

kan også have gavn af kurserne.

  • Undervisningen finder sted i Pistolstræde København i smukke fredfyldte lokaler højt oppe over byen. (Retræter undtaget)
  • Alle opfordres til at tage ansvar for den fælles atmosfære, vi skaber.
  • Arbejdet foregår i større grupper og det er en forudsætning for deltagelse, at man er i stand til at arbejde selvstændigt og har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende, eksperimenterende og kreativt på gruppens præmisser.
  • Man behøver ingen sangerfaring for at deltage, men professionelle sangere, der ønsker en sjælelig vinkel på kreativitet, er meget velkomne i grupperne.
  • Der er kurser kun for kvinder og kurser for mænd og kvinder
  • Af respekt for det kollektive felt kan man ikke ankomme senere eller gå før afslutning ved kurserne, og det forventes, at man deltager i det fulde program.
  • Ved retreats indgår mad og overnatning, dette er ikke tilfældet ved kurser i København, hvor kursisterne selv sørger for overnatning og forplejning.
  • VIGTIGT! Hvis man p.t er psykisk ustabil, er i behandling for misbrug el. anbefaler Ulrikkeholm SEMINAR, at man arbejder i mindre grupper.

Efterår 2014

Kurser for mænd og kvinder nederst på siden

♥ DEN SKABENDE SJÆL

(fortsætterkursus) kvinder

ULTIMATIV TRANSFORMATION gennem de 12 hellige nætter København

Magisk kraftfuld kvindecirkel

Skriv dig fri og syng din modstand til atomer,

forlad det gamle og træd ind i DET NYE ÅR

støttet af energien i de 12 hellige nætter før og efter jul

25.26. okt 22.23. nov 13. dec 10. jan

samlet pris 4900,- Lørdage 11.00 – 17.00 søndage 11.00 – 14.00

STADIG LEDIGE PLADSER

Intensivt stemme/skrive/udviklings-forløb for tidligere kursister, der føler sig klar til at tage livtag med modstanden og opleve ultimativ transformation.

Dette kursus er for kvinder, der allerede har trænet i Ulrikkeholm Seminar, og som kender de grundlæggende principper, vi arbejder med i forhold til skelnen mellem egoets og sjælens kreativitet.

Som deltager skal man være klar til at vie en periode af sit liv til denne proces. Man kan sagtens leve et hverdagsliv med arbejde o.l ved siden af, men deltagerne arbejder på at lade det erfarede trænge dybt ind i livet.

At deltage er at sige JA til at tage livtag med al modstand, der måtte være på at være en fri og skabende sjæl i verden. At deltage er et klart NEJ til at lade sig tyrannisere af modstand, afhængighed og frygt for at stråle fra sjælens lys. Et rungende JA til livet. Og et utvetydigt JA til at gøre det arbejde, der skal udføres for at gøre vejen farbar.

I to weekender arbejder vi os dybere og dybere ind. Igennem sang, skrivning og meditation udforsker vi skjulte mørke punkter, som trænger til opmærksomhed. Vi opdager, hvad vi bliver ved med at tage med, og vi opdager, hvor det påvirker vores liv. Vi gør os klar til at slippe modstanden. Og samtidig bygger vi os op igennem  arbejdet med stemmen, som sættes fri og fylder os med styrke indefra.

En hel lørdag i december forbereder vi os på at inddrage de stærke energier, der åbner sig i tiden op mod jul – de 12 hellige nætter. Deltagerne får redskaber til at samarbejde med de kraftfulde energier, der ønsker at støtte os på rejsen, når vi siger det store JA fra sjælen. Vi forbereder vores indtræden i DET NYE ÅR og beder om støtte til at forlade DET GAMLE. Sang, skrivning og kreative øvelser indgår også her.

En hel lørdag i januar mødes vi for at afslutte processen sammen – og i særdeleshed for at hilse de nye begyndelser velkommen.

Hele rejsen vil være ledsaget af vores sangstemmer og vores fortællinger fra sjælen, og vi vil opdage, at det sted, vi skaber fra, er uberørt af fortidens sår. Vi kan altid skrive, vi kan altid synge, vi er altid skabende uanset hvad fortiden har bragt os af sår og udfordringer. Den skabende sjæl findes altid i det hellige rum bag modstanden, og det rum vil vi skrive og synge os ind i.

Når vi skriver intuitivt, hvisker sjælen sine hemmeligheder til os på rejsen. Vores fortællinger bliver pejlepunkter på rejsen.

Når vi synger, kan vi mærke det, der findes bag al modstand og mørke. Den kreative kraft. Og fra det stærkeste sted i os, vil vi følge sjælens anvisninger og møde modstanden. Syngende.

Vi vil lade det gamle bag os og træde over tærskelen til DET NYE ÅR. Som de skabende sjæle vi i virkeligheden er.

Sangen vil være vores tryllestav på rejsen, og fortællingerne vil være vores landkort. De 12 hellige nætter vil være vores ledestjerne, som lyser de mørkeste stier op på rejsen.
Jeg håber at følges med jer på rejsen gennem de 12 hellige nætter – båret af kvindecirklens magiske kraft

 

 

♥ Skriv fra sjælen – 2 aftener i lys

(Kreativitet- en åndelig vej) mænd & kvinder

2 sammenhængende aftenseminarer  17. + 24. september 19.00 – 21.30  

samlet pris for 2 aftenseminarer 550,- max 32 deltagere

ANDERLEDES TILMELDING KØB BILLET HER

Højt oppe under himlen i det indre København (Pistolstræde) mødes vi i for at skrive og dele fortællinger fra sjælen og hjertet

Her husker vi det, vi måske har glemt:

AT ALLE BÆRER EN FORTÆLLING I SIG – EN FORTÆLLING SOM ØNSKER AT BLIVE DELT

Du får redskaber til at sætte din KREATIVITET fri, så du mærker din indre fortællestemme. Du får redskaber til at lade dig føre af fortællingen og slippe den daglige kontrol. Du vil opleve, hvordan du kan skrive frit og endda får informationer om livet og din åndelige rejse gennem dine egne fortællinger. Du vil opleve, at verden bliver større, smukkere og et langt mere poetisk sted at opholde sig, når du lærer at blive mere nærværende, og alt efter din egen åbenhed vil du opleve at det at sætte fortællingen fri har en forvandlende og frisættende effekt i dit liv.

STEMMEN: Vi vil også træne stemmen, så fortællingerne kan blive hørt i rummet, og vi vil arbejde med den indgroede angst for at træde frem. Du vil få redskaber til at dele fra sjælen og du vil opleve en helt ny glæde ved at dele, fordi du lærer at træde frem som en del af fællesskabet.

Ved aftenerne vil der være tid til hyggestunder .Vi vil nyde en kop kaffe/ te og lidt sødt og møde andre sjæle på rejse.

Ugen mellem de to aftener bruges til at afprøve øvelserne

 

 ♥ Sjælen synger – 3 aftener i lys

(Kreativitet – en åndelig vej) mænd & kvinder

3 sammenhængende aftenseminarer  4. + 11. + 18. nov 19.00 – 21.30  

samlet pris for tre aftenseminarer 750,- max 32 deltagere

ANDERLEDES TILMELDING KØB BILLET HER

Højt oppe under himlen i det indre København (Pistolstræde) mødes vi i “sjælens glade pilgrimssang”

Her husker vi det vi måske har glemt:

AT ALLE KOM IND I VERDEN MED EN STEMME – Sjælens stemme

Kom og syng i sjælens pilgrimskor

Du får redskaber til at sætte din stemme fri, så du mærker din urstemme, din hjertestemme og din sjæls stemme. Du vil opleve, hvordan du kan synge dig ind i en dyb fred gennem sangmeditation og alt efter din egen åbenhed vil du opleve at det at sætte stemmen fri har en forvandlende og frisættende effekt i dit liv.

Ved aftenerne vil der være tid til hyggestunder med andre pilgrimme i hjertet. Vi vil nyde en kop kaffe/ te og lidt sødt og møde andre sjæle på rejse.

Alle kan deltage uanset baggrund. Professionelle kunstner med et ønske om at udforske en sjælelig side af kreativiteten kan også have glæde af kurset

Dog er det som ved alle andre kurser i Ulrikkeholm Seminar en forudsætning for deltagelse at man har et stabilt psykisk fundament at tage afsæt fra og at man er vant til at arbejde selvstændigt med sig selv og egne temaer i en større gruppe