TILMELD dig nyhedsbrevet og få tilsendt gratis inspiration og information om kommende kurser

https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2dxtd/id/1

Se det nye E-bogskursus: Skriv fra Sjælen og tag på eventyr med de svære følelser

https://majbritteulrikkeholmwebshop.dk/boeger-12/e-bog-kursus-skriv-fra-sjaelen-og-tag-paa-eventyr-med-de-svaere-foelelser-digital-vare-bliver-sendt-til-dig-inden-for-et-doegn-p5435

Efter de generelle oplysninger finder du en kalender over alle kommende kurser i Ulrikkeholm Seminar og info om mentorsamtaler. (På siden Arrangementer kan du læse om koncerter og andre arrangementer. Siden bliver opdateret løbende)

Undervisningen finder fortrinsvis sted i København Ved Slusen, hvor vi har vores eget anneks og gårdhave.

Lejlighedsvist afholder jeg kurser i Jylland.

Kurserne kan suppleres med individuel mentor rådgivning som tilbydes kursister i forløb og tidligere kursister.

Kurserne er bygget op omkring forskellige temaer, og det er gældende for alle kurser uanset tema:

Man behøver ingen sang eller skriveerfaring for at deltage. 

Arbejdet foregår i større grupper. Det er en forudsætning for deltagelse, at man er indstillet på at arbejde selvstændigt med sin egen indre proces, og at man har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende og eksperimenterende i et felt, hvor det primære fokus er på gruppen og det kreative/sjælelige felt, vi sammen bygger op. 

Kurserne tilstræber ikke at erstatte nødvendig terapi.

Hvis man p.t. har behandlingskrævende psykiske lidelser, kan man ikke optages i grupperne, da jeg vurderer, det er langt mere forsvarligt og gavnligt at arbejde i små grupper med individuel terapeutisk støtte fra undervisere, der er erfarne inden for det område, man er i behandling for.

Mange psykisk sårbare mennesker har til gengæld stor glæde af at komme til mine aftenarrangementer og koncerter og foredrag, hvor man kan lytte til budskaberne og musikken uden at skulle gennemgå eksperimenterende øvelser på egen hånd. Mange har også stor glæde af bøgerne og CDerne.

Terapeuter, psykologer, pædagoger, lærere, rådgivere, o.l kan ud over at forbedre egen  livskvalitet, via kurserne erhverve sig redskaber til at integrere kreativitet i deres videre arbejde med mennesker. 

Professionelle kunstnere kan også have gavn af kurserne og kan erhverve sig redskaber til helbredelse af præstationsangst og desuden få redskaber til at få direkte adgang til inspiration. 

Ved alle kurser og arrangementer skabes et rum, hvor der bliver taget vare på sårbarheden.

Af respekt for det kollektive felt kan man ikke ankomme senere eller gå før afslutning ved kurserne, og det forventes, at man deltager i det fulde program.

  • Ved retræter indgår mad og overnatning, dette er ikke tilfældet ved kurser i København, hvor kursisterne selv sørger for overnatning og forplejning.

Sådan tilmelder du dig et kursus

1) Find dit kursus og se, om der stadig er ledige pladser og læs udførlig beskrivelse –

2) Send mail med følgende oplysninger til info@majbritteulrikkeholm.com

a) ca 10 linier om dig selv
b) Kursets titel – dato + by
c) dit eget navn, adresse postnummer og by, telefon + mail

Du får besked om optagelse, indbetaling o. l. her efter.

BEMÆRK: Du skal ikke sende disse oplysninger ved arrangementer, hvor der købes billet på Place2book

♥ Pilgrim i Hjertet

at leve fra sjælen

Intensivt transformationsforløb (Kvinder)

en indre pilgrimsrejse gennem de 12 hellige nætter

Ikke flere ledige pladser. Skriv cirka ti linjer om hvor du er i livet og bliv skrevet på venteliste.

29. sept. 3. nov. 1. dec. 2019  5. jan 2020 alle dage 13.00 – 18.00 pris 5500,-

♥ Skriv fra Sjælen, København

  6. oktober 13.00 – 18.00 kvinder og mænd

Bonusgave: E-bogen Skriv fra Sjælen

Ikke flere ledige pladser

Har du lyst til at skrive dig ind i en dybere kontakt med din sjæl? Har du lyst til at lære at lade din skrivning blive din viseste vejleder, og har du lyst til at udfolde din indre poesi og dit hjertes fortællinger? Så vær med på dagkurset Skriv fra Sjælen Ved Slusen 21 i København.

Jeg vil dele ud af den erfaring jeg har samlet gennem mine 30 år som professionel kunstner og underviser.

Deltagerne får en masse gode tips, men vi vil også gå dybere ind i de lag, der blokerer vores kreativitet. For en ting er at kende de gode tricks, men hvis vi ubevidst saboterer vores egen kreativitet, så hjælper tips og tricks ingenting. Vi er nødt til at skrive os til dybere bevidsthed om modstanden i os, vi er nødt til at kende de mørke kroge, hvor vi ikke tillader os selv at udtrykke os frit. Det kan være et kreativt arbejde at besøge de mørke steder, og det kan være en fejring at tillade sin egen kreativitet.

Sammen vil vi undersøge, udforske og fejre vores kreativitet. Vi vil tillade pennen at flyde frit fra sjælen. Vi vil opleve den lykke det er, når vores kreativitet ikke er et spørgsmål om at præstere men et tilbud om at helbrede os selv og bringe lys ind i vores liv. Vores sårbarhed forvandler sig fra at være et smertefuldt sår til at være den smukkeste åbning vores sjæl taler igennem.

Vi vil opdage alt det den kreative proces kan lære os om at være nærværende til stede i livet.

Vi arbejder i det fine anneks Ved Slusen, i gårdhaven og i de fine naturomgivelser.

Tilmeld dig ved at sende cirka ti linjer om dig selv til info@majbritteulrikkeholm.com Her efter vil du modtage svar med info.

Pris: 1000,- inklusiv E-bogen Skriv fra Sjælen – Har du den i forvejen er du velkommen til at bruge den som gave. Man modtager E-bogen efter første kursusdag.

Som ved alle andre kurser fordres det, at man har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende og eksperimenterende i et felt, hvor det primære fokus er på gruppen og det kreative/sjælelige felt, vi sammen bygger op.

 

♥ Sjælens Skaberkraft, Brande

I stuehuset på det biodynamiske Højbo Brande    10. november  13.00 – 18.00 Mænd og kvinder

Man køber billet til dette kursus  Billetlink under teksten her

stadig 4 ledige pladser

Med marker omkring os, himlen over os og den levende biodynamiske jord under os udforsker vi Sjælens skaberkraft. Vi er så uendeligt meget mere skabende end vi overhovedet kan forestille os.

Vi kan flytte os fra den dømmende, selvkritiske, skamfulde og skyldbetonede måde at være i verden på. Vi kan åbne en dør ind til sjælens dyb og her finde en skatkiste af kreativitet. Vi kan skabe frit, når vi ved, hvordan vi nænsomt tager vare på sårbarheden, og når vi rækker hånden ud, så vi kan holde blidt om vores skam.

Min sårbarhed er den dør alle mine sange og fortællinger går igennem, den er min gave og min største styrke. Det er min hjerteopgave at give videre til andre, hvad jeg har lært på min rejse som professionel kunstner og underviser gennem tredive år, så mennesker kan finde sjælens skat og dele den med andre.

Vi vil sætte stemmen fri, for der kan være bundet meget skam i stemmen. Vi gør det kærligt og nænsomt. Vi synger for at helbrede de sårede steder i os og for at føle friheden indefra, og vi dømmer ikke om det er rent, falsk, godt eller dårligt. Vi finder fortællinger i novembers vind og i den levende biodynamiske jord under vores fødder. Vores udgangspunkt er, at skaberkraft ikke skal dømmes men deles.

Vi byder på en rugbrødsmad med hummus, så man ikke skal tænke på madpakke, og der vil være kaffe, te og lidt sødt. Skal man have speciel kost bedes man selv medbringe mad.

Der  købes billet til dette kursus.

Som ved alle andre kurser fordres det, at man har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende og eksperimenterende i et felt, hvor det primære fokus er på gruppen og det kreative/sjælelige felt, vi sammen bygger op.

Betalingsbetingelser:

Der er begrænset antal pladser, og tilmelding er derfor bindende.

Indbetalte beløb kan normalt ikke refunderes.

SYGDOM: Ved afbud fra kurset afgivet inden selve dagen for kursets afholdelse grundet dokumenteret sygdom kan halvdelen af indbetalt beløb dog refunderes.

Skulle mod al forventning et alvorligt sygdomsforløb i en deltagers liv opstå og det meddeles i god tid inden kursusstart, finder vi sammen ud af at overflytte hele beløbet til et andet kursus jeg holder på Højbo, så man ikke mister sit indbetalte beløb.

https://www.place2book.com  /da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=zcfu13cj23

2020

♥ Skriv fra Sjælen – Lev fra Sjælen

Forløb i København 22.marts, 26. april, 17.maj 2020                 kvinder og mænd alle dage 13.00 – 18.00

Vi lærer af de kreative processer og undersøger, hvad det at skrive fra sjælen kan lære os om at leve fra sjælen. Vi udforsker kreativitetens helbredende kraft og lader skrivningen vise os vej ind i feltet af iboende visdom.

Bonusgave: Spiralbog med 57 siders skrivekursus

Stadig ledige pladser 3500,- for hele kurset

Dette forløb henvender sig til deltagere, der ønsker at supplere deres åndelige rejse med kreativitet, og som ønsker at afsøge dybere lag af sig selv gennem skrivning og frisættelse af den iboende kreativitet. Kurset kan bruges som afsæt for ens egen indre fordybelsesrejse og kan samtidig være til stor inspiration for personer, der arbejder med andre mennesker, og som ønsker at kende mere til kreativitetens helbredende kraft. Kurset kan også være til stor inspiration for kunstnere, der ønsker et mere sjæleligt afsæt for deres skabelse

Kurset er en invitation til at leve et fuldt udfoldet liv fra sjælen i overensstemmelse med det dybeste indre kald, som vi vil undersøge kreativt under forløbet. Som deltager vil man få effektive redskaber til at komme i kontakt med et indre felt af visdom gennem skrivning, så ens egen kreativitet kan være pejlepunkt på rejsen med sjælen.

Vi vil indtage en fordomsfri ikke dømmende indstilling til det vi skaber. Vi vil foretage et skift fra den egostyrede kreativitet, der søger bekræftelse, og som gør os enormt sårbare overfor kritik og afvisning – til den sjælsbårne skaberkraft, der udtrykker sig frit blot for at genkende og selv blive genkendt i dybet af sjælens udspring. Den kreativitet der kan helbrede os ved at tilbyde et rum for det forbudte at være i.

Vi forvandler vores sårbarhed fra at være et smertefuldt sår til at blive den smukke åbning vores kreativitet kan gå igennem. Sammen vil vi opdage de enorme helbredende kræfter der ligger latent i vores kreativitet.

Vi har det primære fokus på skrivning, og vi åbner den indre stemme ved også at sætte den fysiske stemme fri. Dette gøres i kærlig nænsomhed og uden at præstere – uden at skulle synge pænt eller rent. Blot stemmefrisættende arbejde, der sætter blokeringer fri og gør vejen farbar for det, vi udtrykker gennem vores skrivning fra sjælen.

Af hensyn til roen i gruppen og den samlede koncentration fordres det, at man deltager i hele forløbet alle dage fra start til slut. Desuden fordres det at man har et stabilt psykisk afsæt for at tage på en eksperimenterende og kreativ åndelig indre pilgrimsfærd, hvor man foretager dybe øvelser på egen hånd.

Bonusgaven kan ikke ombyttes, eftersendes eller refunderes. Det er en gave, som man modtager på første kursusdag.

♥ Sjælens Sommer – kun kvinder

Indvielse af hjertet til sjælens videre pilgrimsfærd

Intensivt fortsætterkursus for tidligere kursister

København 3. 4. 5. juli 3250,-

fredag 14.00 – 18.00 lørdag 13.00 – 18.00 søndag 13.00 – 17.00

Vi arbejder op mod fuldmåne, modner sjælens skaberkraft og indvier hjertet til den videre pilgrimsfærd.

Vi inddrager naturen omkring os. Amager Fælled er ganske tæt på, og vi har egen gårdhave.

Kursisterne skal være klar til at modtage vejledning, der bringer dem nærmere selvansvar i forhold til sjælens dybere rejse og villige til at løfte blinde pletter og livsknuder ind i lys og bevidsthed som det kendes fra mentorsamtaler.

Man ansøger om at komme ind i gruppen ved at sende cirka ti linjer om, hvor man er i livet.

♥ Mentorsamtale

Der er lige nu venteliste

Hvis du kender til mit univers gennem kurser, bøger, foredrag, koncerter , facebook eller nyhedsbrev har du nu mulighed for at uddybe med personlige mentorsamtaler.

Samtalen finder sted i dag og aftentimer mellem 13.00 – 19.00 på telefon eller over skype eller i min solkrog på Amager, hvor jeg tilbyder aftensamtaler fra 19.00.

Mentorsamtaler må ikke forveksles med terapi. Har du brug for decideret terapi, skal du kontakte en terapeut, og hvis du har brug for gennemlæsning af et manuskript, anbefaler jeg du arbejder med en redaktør.

En samtale hos mig er en kreativ undersøgelse af livets knudepunkter og nye muligheder set i et åndeligt perspektiv. Undervejs i processen vil jeg vise dig ind mod de steder, hvor der gennem samtalen afslører sig fastkørte mønstre og blinde pletter. Sammen vil vi stille en fakkel på de mørke steder, så du kan orientere dig og åbne nye døre ind til livet, hjertet og sjælen.

Mentorsamtalerne henvender sig til personer, som er vant til at arbejde med sig selv og som kan tåle at blive kastet ud i udfordringer, og som har et psykisk stabilt afsæt for at eksperimentere kreativt med sig selv og livet.

Mentorsamtalerne er også særdeles velegnede for terapeuter o.l med selvstændige virksomheder eller kunstnere, der har brug for at arbejde konstruktivt med sårbarheden og den ubevidste skam, som følger mange mennesker, der træder frem og stråler fra deres lys.

Inden samtalen beder jeg dig om at skrive cirka fem linjer hvor du ganske kort skriver om, hvad du ønsker at belyse sammen med mig. Dette giver mig mulighed for at se, om jeg kan være behjælpelig på din rejse.

Jeg anbefaler 2-3 mentorsamtaler med cirka en måneds mellemrum, men har du et helt specifikt tema, du ønsker at belyse, kan det også være til inspiration med en enkelt samtale.

Det kan være nemmere at finde en tid på skype, da jeg kan tilbyde skype og telefonsamtaler i perioder, hvor jeg ikke bor i København.

En mentorsamtale varer halvanden time og koster 1250,-

Skriv til info@majbritteulrikkeholm.com