Under de generelle oplysninger kan du finde kalender over alle kurser og retræter.

Sådan tilmelder du dig et kursus

LÆS VENLIGST PUNKTERNE MED GENERELLE OPLYSNINGER  FØR DU TILMELDER DIG

1) Find kurset længere nede på siden, hvor du kan se., om der stadig er ledige pladser og læs udførlig beskrivelse –

2) Send mail med følgende oplysninger til ADMINISTRATOR Jette Sørensen:  info@majbritteulrikkeholm.com

a) ca 10 linier om dig selv
b) Kursets titel – dato + by
c) dit eget navn, adresse postnummer og by, telefon + mail

Du får besked om optagelse, indbetaling o. l. her efter.

GENERELLE OPLYSNINGER

Ulrikkeholm Seminar tilbyder kurser til personer, der ønsker at forløse deres iboende kreativitet og spiritualitet gennem arbejde med stemme, sang, skrivning, kropsbevidsthed, åndedræt, fordybelse og fællesskab. Kurserne er bygget op omkring forskellige temaer, og det er gældende for alle kurser uanset tema:

Man behøver ingen sang eller skriveerfaring for at deltage.

Arbejdet foregår i større grupper, og det er en forudsætning for deltagelse, at man er i stand til at arbejde selvstændigt og har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende, eksperimenterende og kreativt på gruppens præmisser.

Terapeuter, psykologer, pædagoger, lærere, rådgivere o.l kan erhverve sig redskaber til at integrere kreativitet i deres videre arbejde med mennesker. 

Professionelle kunstnere kan også have gavn af kurserne og kan erhverve sig redskaber til helbredelse af præstationsangst og desuden få redskaber til at få direkte adgang til inspiration. 

Deltagerne vil uanset faggruppe blive anvist veje til at integrere kreativiteten som en styrkelse af det han/hun til dagligt er beskæftiget med.

 

 • Undervisningen finder sted i smukke fredfyldte lokaler på Indiakaj med Kastellet i baghaven og i gåafstand fra Østerport station. (Retræter undtaget)
 • Der er kurser kun for kvinder og kurser for mænd og kvinder
 • Af respekt for det kollektive felt kan man ikke ankomme senere eller gå før afslutning ved kurserne, og det forventes, at man deltager i det fulde program.
 • Ved retræter indgår mad og overnatning, dette er ikke tilfældet ved kurser i København, hvor kursisterne selv sørger for overnatning og forplejning.
 • VIGTIGT! Hvis man p.t er psykisk ustabil, er i behandling for misbrug el.l. anbefaler Ulrikkeholm SEMINAR, at man arbejder i mindre grupper.

Her på siden findes udførlig beskrivelse af: Påskeretræten, sommerretræten, kortere kurser samt længere intensive forløb.

 2016 Vinter

♥ Tænd lys i dit liv – ultimativ transformation

Nytårs-foredrag og ritual med Majbritte Ulrikkeholm

Tirsdag den 5. Januar kl. 19.00 – 21.30 pris 200,- Indiakaj 10 Østerbro København UDSOLGT

♥Kyndelmisse

Foredrag om sårbarhedens styrke, hjertesang og lystændingsritual

Tirsdag den 2. februar kl. 19.00 – 21.30 pris 200,-

Indiakaj 10 Østerbro København

Billet købes her

Kyndelmisse betyder Messe for Lyset, og denne aften er ment som en hyldest til lyset, til stemmen og til det allerfineste i mennesket – sårbarheden som kilde til sjælelig skabelse og udvidelse af hjerterummet.

Foredraget handler om at ære sårbarheden og omdanne den til en uvurderlig styrke. Deltagerne får i løbet af aftenen anvist enkle redskaber og øvelser, som kan tages med videre på rejsen, så arbejdet kan fortsætte selvstændigt efter foredraget.

Der vil være indlagt pauser i foredraget, hvor vi vil synge sammen, mærke lyset i stemmen og lade ordene synke dybere ind, mens vi synger hjertesange, som alle kan deltage i, også selvom man aldrig har sunget før.

I løbet af aftenen vil vi afholde et lystændingsritual, og hver enkelt deltager får mulighed for at tænde lys for det fineste allermest sårbare sted i livet og i hjertet.

Ritualet vil være støttet af en lyssang, som alle kan synge med på, også selvom man ikke har sunget før.

Næste årstidsritualet er:

4. maj med fokus på LYS og FRIHED

21. juni med fokus på LYS og KÆRLIGHED

 

♥ KVINDENS VEJ                                                            

til værdighed, kraft & kreativitet

En intensiv rejse for kvinder gennem hjertet ind i dybet af sjælen, hvor den skabende kraft sættes fri og den indre dronning træder fem i frihed til at være den hun er

 4 sammenhængende weekender 27. 28. februar 19.20.marts 16.17.april 21. 22. maj Lørdage 11.00 – 17.00 søndage 11.00 – 14.00

Samlet pris 5900,- depositum 900 betales ved tilmelding efter man har modtaget tilsagn STADIG LEDIGE PLADSER

Kurset er velegnet til udforskende og udviklende personligt arbejde i særdeleshed for kvinder, der mister sig selv i relationer eller som af frygt for afvisning afholder sig fra at udtrykke deres inderste værdier. Men forløbet er også en invitation til terapeuter, psykologer o.l til at udforske nye veje, hvor kreativiteten bringes ind som et vigtigt redskab på rejsen mod selvværd.

Værdig: I ordet værdig gemmer sig som i et fikserbillede ordene vær dig. Når vi ikke er autentiske forsvinder vores værdighed, og en ond spiral er sat i gang. For når vi ikke føler os værdige søger vi bekræftelsen uden for os selv. Men vær dig-hed kan aldrig begynde et andet sted end i dig. Og det er her vores rejse begynder. Rejsen mod at rejse os. Vi udforsker vores indre værdier og lærer at handle i overensstemmelse med dem. For i ordet værdighed gemmer sig også værdi, og dette forløb er også en rejse mod at kende vores egen dybeste iboende værdi.

Bevidsthedsarbejde Den enkelte vil få mulighed for at belyse indre blokeringer og uhensigtsmæssige mønstre hjulpet på vej af opløftende, frigørende stemmeøvelser, masser af sang og energetisk kreativt arbejde. Vi mærker vores dybeste skabende sjæl – forsoner og forener os med os selv, så vi åbent og modigt kan give vores sjæl det store JA fra sjælen.

Sjælens brud i maj vil vi ved et særligt ritual stå brud. Vi vil opleve, at de brud vi fik på sjælen også er døre vores dronning kan gå igennem. Når vi anskuer dem fra værdighed, bliver de vores fineste vejvisere. Og vi kan stå brud for vores egen dybeste sjæl.

Transformation

På rejsen ind i værdighed vil vi se nærmere på de kvindelige sår og tage hånd om den dybeste sårbarhed, så kraften tager afsæt i og er forbundet med det blødeste mest kvindelige i os

      Vi transformerer :

 • afhængighed til selvstændighed
 • kontrol til hengivenhed
 • mistillid til tillid
 • stress til ro
 • manglende selvværd til værdighed og selvværd
 • destruktive forhold til skabende relationer

Den skabende kraft

Arbejdet med stemmen og skrivningen vil indgå som en naturlig del af forløbet. Arbejdet med den naturlige urstemme og den blødeste hjertestemme vil bringe arbejdet ind i et kreativt felt, ud af hovedet ned i kroppen, hvor vi ikke bare ved hvem vi er men mærker hvem vi er.

Forudsætning for deltagelse

 Man behøver hverken sang eller skriveerfaring for at deltage. Vi arbejder med det naturligt iboende uden domme og præstation.

 Det er dog en forudsætning for deltagelse, at man er vant til at arbejde med sig selv, i en gruppe hvor den primære opmæksomhed er på det kollektive felt og at man ser sig i stand til at arbejde eksperimenterende på egen hånd i tiden mellem kursernes afholdelse.

 Stilhedspauser

Der er indlagt længere stilhedspauser, hvor vi kan opleve at være fælles om et stille rum uden ord og lyd, og hvor det erfarede kan bundfælde sig i stilhed.

Videoer til inspiration:

Forår 2016

♥ PILGRIM I HJERTET  – Poetisk Påskeretræte

(mænd og kvinder)

Sang og stilhed – fordybelse og eftertanke – fællesskab og fortælling

Inspirationscenter Maribo 24. – 27. marts 2016

BEMÆRK sidste frist for tilmelding og indbetaling er 10. marts

STADIG LEDIGE PLADSER

Pris 4250,- dækker undervisning, fuld forplejning + tre overnatninger i dobbeltværelse. Mulighed for enkeltværelse ved tillæg på 200,- pr. nat

Retræten henvender sig til mænd og kvinder, der er bekendt med mit arbejde gennem tidligere kurser, bøger eller andre sammenhænge. Hvis man ikke har deltaget på tidligere kurser fordres en høj grad af respekt for arbejdsform, kultur og etiske grundregler, der er ad åre er opbygget omkring det kollektive felt omkring kurser og retræter i dette regi.

En retræte er en gave at give sig selv, sin sjæl og sit hjerte. En mulighed for virkelig at synke ind i stilhed og fred, hvor fra alt igen kan opstå på ny. Retræten følger netop påskens indbyggede proces, der arbejder i det kollektive felt i tiden for retrætens afholdelse.

Inspireret af livet i kloster vil vi synge os ind i stilhed – ind i dybet af hjertet og sjælen, hvor den fineste poesi kan erfares.

Vi vil lytte til fortællingerne i den smukke have og dele, hvad der kommer fra dybet. Deltagerne vil få enkle redskaber, der vil støtte den intuitive skriveproces, så man virkelig får fornemmelsen af at skrive fra sjælen og hjertet.

Deltagerne vil få praktiske redskaber, der vil understøtte skriveprocessen. Stemmen vil blive sat fri, og man vil få undervisning i at kunne indgå i sang-meditationer og udtrykke sig frit igennem sin stemme.

Inspirationscenteret understøtter processen med nærende mad tilberedt med kærlighed (også mulighed for vegetar).

Man behøver ikke sang/skrive-erfaring for at deltage.

Start 24.marts med indkvartering om eftermiddagen fra 16.00, velkomst og aftensmad 18.30 aftenmøde 20.00. Slut 27.marts efter frokost med afslutningsritual.

3. +. 4. undervisning fra 10.00 – 12.30 + 16.30 – 18.00 + Aften: 20.00 – 21.30

Stilhed: Hver dag stilhed fra 14.00 – 16.30 med tid til egen fordybelse, skrivning, refleksion o.l. Aftenstilhed fra 22.30 – 10.00 med tid til at drømme og træde stille ind i dagen.

Man skal være indstillet på at deltage i det fulde program af respekt for det kollektive felt, der opbygges

Retræten kan rumme max 30 deltagere

Baggrund:

Mit ønske om at skabe et sang og stilheds-retræte opstod under et ophold i en lille by nær Rom. Her besøgte jeg et nonnekloster, hvor nonnerne levede i en stilhed, der kun blev brudt af sang. Da jeg hørte nonnerne på smukkeste vis træde ud af deres stilhed for blidt at hengive sig til sangen, blev jeg dybt berørt, og et ønske opstod i mig, at jeg kunne give mennesker den oplevelse – også selvom de ikke havde valgt livet i klosteret til.

Påskeretræten er en gave til os, der elsker sang og stilhed, og som nyder sjælens poesi, der folder sig ud, når vi tør åbne hjertet og være stille – alene og sammen med andre.

Se videoen, hvor jeg fortæller mere om baggrunden for retræten

Sommer 2016

 SJÆLENS SOMMER                          

kreativ hjerte-retræte for kvinder

med sang, stilhed, skrivning og sanselighed 

Inspirationscenter Maribo 4. – 7. august 2015 Pris 4250,- dækker undervisning, fuld forplejning + tre overnatninger i dobbeltværelse. Mulighed for enkeltværelse ved tillæg på 200,- pr. nat

STADIG LEDIGE PLADSER

Den årlige sommer-retræte henvender sig til kvinder, der ønsker en fordybelse af hjertekontakten og en yderligere udfoldelse af sjælen gennem stemme og kreativitet, og som er bekendt med mit arbejde gennem tidligere kurser, bøger eller andre sammenhænge.

Man må se sig i stand til at arbejde selvstændigt med egne temaer og være fortrolig med såvel stilhed som frisættende kreativitet og desuden have respekt for andres private rum og arbejdsformen i Ulrikkeholm Seminar.

På dette års sommer-retræte vil vi synke dybere ind i hjertet gennem sjælens hellige kreativitet. Vi vil lade stemmen åbne og rense os, vi vil skrive fortællinger fra sjælen, og vi vil lade hjertet næres af stilhedens rum. Vi vil træde ind i sjælens skabende katedral, hvor vi vil opdage al den kvindelighed, kraft og kreativitet, der er tilgængelig for os, når vi tillader det. Vi vil blomstre og folde os ud i hjertet af den varme sommer.

Men deltagerne vil også få redskaber til at krydse over broen fra hjertet til verden – redskaber der kan gøre det nemmere at møde verden, der hvor vi er allermest sårbare. I det åbne sårbare hjerte. Vi vil opdage, hvordan vi virkelig kan se vores dybeste sårbarhed som vores allerstørste styrke, når først vi har taget beslutningen om AT LEVE FRA HJERTET. Også efter retræten.

Vi vil sammen mærke stemmens helbredende kraft. Vi vil opdage fortællingerne i og omkring os, og vi vil dele, hvad der kommer fra dybet ved smukke seancer, hvor der inviteres til at dele i et åbent ikke-dømmende rum, hvor sangen og fortællingen er hellig, og hvor hvert eneste bidrag bydes velkommen som det fineste stykke af sjælen.

Deltagerne vil få enkle redskaber, der vil støtte den intuitive skriveproces, så man virkelig får fornemmelsen af at skrive fra sjælen og hjertet. Stemmen vil blive sat fri gennem enkle øvelser, og man vil modtage intuitiv sang-undervisning, som sætter den enkelte i stand til at føle sig fri til at kunne indgå i sang-meditationerne, som vil være en del af den daglige praksis.

STILHED: der er indlagt stilhedspauser, så hver enkelt kan få fred til sin egen proces og sit eget dybe møde med sjælen som en forudsætning for et autentisk og fredfyldt møde med fællesskabet.

Man forpligter sig til at deltage i det fulde program.

Inspirationscenteret understøtter processen med nærende mad tilberedt med kærlighed (også mulighed for vegetar).

Man behøver ikke sang/skrive-erfaring for at deltage. Vi arbejder med det kreative fra sjælen, og her har alle adgang til kreativitet. Dog er professionelle sangere og musikere med interesse for at udforske sjælens kreativitet som en vej til hjertets åbning også meget velkomne og vil blive mødt der, hvor de er. Medbring gerne instrument.

BETINGELSE FOR DELTAGELSE: Retræten er eksperimenterende, og det kræves, at man har et stabilt psykisk fundament som afsæt og ser sig i stand til at arbejde selvstændigt i en større gruppe. Er man p.t i behandling for psykiske lidelser anbefales mindre grupper med mere fokus på den enkelte deltager.

Start 4. august med indkvartering om eftermiddagen fra 16.00, velkomst og aftensmad 18.30 aftenmøde 20.00. Slut 7. august efter frokost med afslutningsritual kl. 14.00 – 14.30.

5.+. 6. undervisning fra 10.00 – 12.30 + 16.30 – 18.00 + Aften: 20.00 – 21.30

Stilhed: Hver dag stilhed fra 14.00 – 16.30 med tid til egen fordybelse, skrivning, refleksion o.l. Aftenstilhed fra 22.30 – 10.00 med tid til at drømme og træde stille ind i dagen.

Retræten kan rumme max 24 deltagere

BEMÆRK: Retræten er minus alkohol, mobiltelefon og internet (Man kan dog foretage vigtige mobilopkald fra vejen)

Efterår – Vinter  2016

♥ KREATIVITETENS

HELBREDENDE KRAFT

weekendkursus mænd og kvinder også velegnet for terapeuter, psykologer o.l der gerne vil opdage nye, kreative veje til at arbejde med forløsning af menneskelige ressourcer
16.-18.september pris 1800,- STADIG LEDIGE PLADSER

Fredag 19.00 – 21.30 første aften er indledende med foredrag om kreativitetens, terapeutiske, helbredende kraft og enkle øvelser.

Lørdag 11.00 – 17.00 m. fem kvarters pause hvor af tre kvarter er til stilhed søndag 11.00 – 14.30 m. kortere pause

Gennem sang, kreativitet, udfoldelse, indlevelse, oplevelse, udlevelse, fantasi, bevægelse, åndedræt vækker vi alt det til live, som alt for længe har slumret i os. Vi vågner til livet selv. Vi mærker, at vi lever. Vi giver os lov. Vi tillader livet at blive levet igennem os. Vi mærker livskraften. Og vi folder os ud på livets scene. Vi mærker, at fra det allermest kreative sted i os, vil vi have styrken til at møde det allermest sårbare i os.

Men hvorfor er vi ikke bare ultimativt dem, vi er og altid var bestemt til at være? Hvorfor træder vi ikke bare frem? Fordi der kan være urfrygten for afvisning, nedgørelse, udelukkelse og alt det andet, vi kan frygte. Men ikke at folde sjælen og kreativiteten ud kan på længere sigt medføre tristhed og depression. Dette kursus viser, at kreativiteten er en selvhelbredende kraft, vi har med os ind i livet. “Hvis du udtrykker det, som er i dig, vil det, du udtrykker, frelse dig. Hvis du ikke udtrykker det, som er i dig, vil det, du ikke udtrykker ødelægge dig” siger Jesus i Thomasevangeliet.

Vi vil udforske, hvorfor vi ikke udtrykker det, som er i os, og vi vil skabe et rum, der åbner sig i kærlighed og accept. Et sted der accepterer og anerkender sårbarheden. Så vi kan “udtrykke det som er i os.”

Deltagerne vil blive mødt der hvor de er. Man behøver hverken sang eller skriveerfaring for at deltage. Kreativiteten er en hjælper til at vække livet i os. Og vi skal ingenting præstere. Bare nyde kreativiteten og livet i livet og oplevelsen af os selv og hinanden på livets smukke scene, hvor gamle sår heles lige så stille og helt af sig selv. Når kreativiteten sættes fri.

 KVINDENS KREATIVE CAMINO                           
En rejse ennem de 12 hellige nætter med det ypperste livsformål som ledestjerne i følgeskab med en magisk kraftfuld kvindecirkel                                                                         

Intensivt forløb 2 weekendkurser, et dagkursus + et aftenkursus

8.9 okt + 5.6 nov lørdage 11.00 – 17.00 søndage 11.00 -14.30 Torsdag den 8. december 18.30 – 22.00 Lørdag den 7. januar 2017 13.00 – 18.00 samlet pris 4900,-  STADIG LEDIGE PLADSER

Dette kursus er for kvinder, der allerede er i gang med et sjæleligt arbejde, og som ønsker ultimativ udfoldelse af kvindeligheden og det ypperste livsformål gennem bevidsthedsarbejde og frisættelse af den kreative kraft. Kursisterne på dette hold forventes at have udført det, der må anses for nødvendigt forudgående terapeutisk arbejde, og det fordres, at man kan arbejde selvstændigt og kan lade andre hvile i deres proces. Desuden forpligter man sig til af hensyn til det kollektive felt at deltage i det fulde program.

Hvis man har deltaget på sidste års rejse gennem de hellige nætter, kan man gennemføre rejsen som en fordybelse af den igangværende proces.

Som deltager skal man være klar til at vie en periode af sit liv til forløbet. Man kan sagtens leve et hverdagsliv med arbejde o.l ved siden af, men deltagerne arbejder på at lade det erfarede trænge dybt ind i livet.

At deltage er at sige det store JA til sjælen. En villighed til at tage livtag med al modstand, der måtte være på at kende og udfolde vores ypperste livsformål.

I to weekender arbejder vi os dybere og dybere ind. Igennem intuitiv sang, skrivning og meditation udforsker vi skjulte mørke punkter, som trænger til opmærksomhed. Vi opdager, hvad vi bliver ved med at tage med, og vi opdager, hvor det påvirker vores liv og forhindrer os i at udfolde vores livsformål. Vi gør os klar til at slippe modstanden. Og samtidig bygger vi os op igennem arbejdet med stemmen, som sættes fri og fylder os med styrke indefra. Vi udforsker og belyser de iboende kvaliteter der tilsammen udgør det højeste formål for vores væren i verden og livet, vi opdager, hvad vi hver især har at bidrage med. Fra sjælens lys.

En lørdag i december mødes vi og forbereder os på at inddrage de stærke energier, der åbner sig i tiden op mod jul – de 12 hellige nætter. Deltagerne får redskaber til at samarbejde med de kraftfulde energier, der ønsker at støtte os på rejsen, når vi siger det store JA fra sjælen. Vi forbereder vores indtræden i DET NYE ÅR og beder om støtte til at forlade DET GAMLE. Sang, skrivning og kreative øvelser indgår også her.

En lørdag i januar mødes vi for at afslutte processen sammen – og i særdeleshed for at hilse de nye begyndelser velkommen.

Vi vil lade det gamle bag os og træde over tærskelen til DET NYE ÅR. Som de skabende kvindesjæle vi er bestemt til at være. Vi vil stråle fra sjælens lys og yde vores bidrag til verden fra værdighed i os.

Se videoen hvor jeg en sen aftentime fortæller om mit arbejde med de 12 hellige nætter