Efter de generelle oplysninger finder du en kalender over alle kommende kurser i Ulrikkeholm Seminar

Undervisningen finder sted i smukke fredfyldte lokaler i København. Nogle afholdes på Indiakaj med Kastellet i baghaven og vandet omkring os og i gåafstand fra Østerport station. Nogle i det smukke  Heart Flow Healingscenter i en stille baggård i Sankt Peders Stræde. Begge lokaler er beliggende øverst oppe. I 2018 begynder jeg også at afholde kurser Ved Slusen, hvor vi har vores egen gård.

Kurserne kan suppleres med individuel mentor rådgivning som tilbydes kursister i forløb og tidligere kursister.

Kurserne er bygget op omkring forskellige temaer, og det er gældende for alle kurser uanset tema:

Man behøver ingen sang eller skriveerfaring for at deltage.

Arbejdet foregår i større grupper, og det er en forudsætning for deltagelse, at man er i stand til at arbejde selvstændigt og har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende, eksperimenterende og kreativt på gruppens præmisser. Hvis man p.t. har behandlingskrævende psykiske lidelser, kan man ikke optages i grupperne, da jeg vurderer. det er langt mere forsvarligt og gavnligt at arbejde i små grupper med individuel terapeutisk støtte fra undervisere, der er erfarne inden for det område, man er i behandling for.

(Mange psykisk sårbare mennesker har til gengæld stor glæde af at komme til mine aftenarrangementer og koncerter og foredrag, hvor man kan lytte til budskaberne og musikken uden at skulle gennemgå eksperimenterende øvelser. Mange har også stor glæde af bøgerne og CDerne.)

Terapeuter, psykologer, pædagoger, lærere, rådgivere o.l kan ud over at forbedre egen  livskvalitet, via kurserne erhverve sig redskaber til at integrere kreativitet i deres videre arbejde med mennesker. 

Professionelle kunstnere kan også have gavn af kurserne og kan erhverve sig redskaber til helbredelse af præstationsangst og desuden få redskaber til at få direkte adgang til inspiration. 

Ved alle kurser og arrangementer skabes et rum, hvor der bliver taget vare på sårbarheden og den enkeltes behov for ro i forbindelse med en dyb proces.

Af respekt for det kollektive felt kan man ikke ankomme senere eller gå før afslutning ved kurserne, og det forventes, at man deltager i det fulde program.

  • Ved retræter indgår mad og overnatning, dette er ikke tilfældet ved kurser i København, hvor kursisterne selv sørger for overnatning og forplejning.

Sådan tilmelder du dig et kursus

1) Find dit kursus og se, om der stadig er ledige pladser og læs udførlig beskrivelse –

2) Send mail med følgende oplysninger til info@majbritteulrikkeholm.com

a) ca 10 linier om dig selv
b) Kursets titel – dato + by
c) dit eget navn, adresse postnummer og by, telefon + mail

Du får besked om optagelse, indbetaling o. l. her efter.

BEMÆRK: Du skal ikke sende disse oplysninger ved arrangementer, hvor der købes billet på Place2book

TILMELD dig nyhedsbrevet og få tilsendt gratis inspiration, information og lejlighedsvise særlige rabatter:

https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2dxtd/id/1

 2018

 Når kærligheden koster

(fortsætterkursus tidligere kursister)

Ikke flere ledige pladser

25. august og 15. september 13.00 – 18.00 i Templet Sanktpederstræde.

Har du været i længere forløb hos mig individuelt eller kurser og er kærlighedsspor dit tema, så kan du ansøge om at være med på fortsætterkurset.

Der er max 12 deltagere på dette hold, og vi arbejder på at gruppen kan fortsætte. Du skal føle du er et sted, hvor du virkelig ønsker at tage et tag i dig selv og hvor du er et sted, hvor du kan mærke en dyb længsel efter at gøre hvad der skal gøres for at slippe hverdagens dramaer og afhængighed og rejse ind i frihed.

Kurset er for deltagere, der allerede har arbejdet meget med deres modstand og som er et sted, hvor de føler sig parat til at tage et større skridt.

Samlet pris for de 2 lørdage er 2200,-

 

Glæd dig til det intensive forløb for kvinder:

♥ Rejsen til Frihed

en indre pilgrimsfærd gennem de 12 hellige nætter

Ikke flere ledige pladser – du er velkommen til at sende kursustilmelding og blive skrevet på venteliste.

7. okt. 11. nov. 2. dec. 2018  6. jan 2019 alle dage 13.00 – 18.00 pris 5500,-

Spar 1000,- ved tilmelding og indbetaling inden 1. september 4500,-

Ved Slusen i København

Vil du også være fri?

Fri til at følge din sjæls kalden. Fri til at være alt det du er, fri til at elske og blive elsket? Fri til at udtrykke det der er i dig, fri til at stå i dit lys? Fri til at udfolde det du er kommet for? Længes du efter at gøre dig fri af frygten for andres domme? Så du kan synge fra sjælens inderste dyb: Altid frejdig, når du går…

Jeg har sat et forløb op for kvinder, der længes fra dybet efter autentisk frihed. Forløbet er for kvinder der ikke længere ønsker at kæmpe for frihed fra et hårdt og udmattet sted. Forløbet er for kvinder, der ønsker at møde det der må mødes for at sjælens dybeste længsel efter frihed kan foldes frit og frejdigt ud.

Vi arbejder ind mod at MÆRKE friheden i os. Fysisk. En del af rejsen vil inddrage stemmefrisættende arbejde. For når stemmen sættes fri, kan vi mærke vores inderste kraft. Vi arbejder med stemmen som et redskab til frigørelse. Vi inddrager kreativitet, for når vi kan mærke kreativitetens frie strøm, kan vi mærke friheden i os, og friheden får et udtryk, vi kan dele med andre.

Hvis du tænker jamen jeg er slet ikke kreativ, så kom alligevel, for du vil opdage den kreativitet, der bare venter på at udfolde sig gennem dig. Når vi sammen møder frygten for udfoldelse. Frygten for at stå i lyset.

Hvis du allerede er kreativ, måske er du kunstner, så kom med! For du vil undersøge og opdage mere om, hvordan du kan arbejde endnu friere med din kunst.

Vi rejser sammen ind i frihed, og vi inddrager de 12 hellige nætters magiske kraft. Så du skal være indstillet på at skrive dine drømme ned 12 nætter før og 12 nætter efter jul.

Du skal være indstillet på et dybt livsforvandlende forløb, som kalder på dit engagement. Dette kursus er for dem, der vitterligt ønsker at møde det der skal mødes for at sjælens allerdybeste længsel kan foldes ud.

Jeg ønsker at samle en gruppe af kvindesjæle, der ønsker at gå dybt og som ønsker at dedikere efteråret til en indre pilgrimsrejse. Man kan sagtens leve et liv ved siden af, men der skal være fokus på processen i de måneder pilgrimsfærden varer.

Det er vigtigt at man som deltager har arbejdet med sig selv og er i stand til at arbejde på egen hånd med dybe temaer. Enten har man arbejdet hos mig eller i lignende grupper. Vi vil sammen opbygge en disciplin som indebærer, at hver enkelt kursist kan blive så meget hjemme i sig selv, at hun kan lade andre være i deres rum, så bevidstheden kan udfoldes indefra. Vi skaber et helligt rum, hvor sjælskontakten kan fordybes og hvor det kollektive energifelt støtter den enkelte på rejsen.

Rejsen til Frihed er et forløb for kvinder, der har gennemgået hvad man må anse for nødvendigt forudgående terapeutisk arbejde for at kunne slå ind på sjælens dybe vilde rejse. Forløbet er en fordybelse på sjælsniveau af det arbejde, der allerede er gjort. Så hvis det er nyt at arbejde med sig selv, anbefaler jeg et andet kursus med et mere terapeutisk sigte.

Desuden henvender kurset sig til deltagere der kender til mit udgangspunkt via bøger, foredragsaftener, podcasts, kurser eller facebook. Det er et kursus for deltagere, der har mærket en lyst til at følges på sjælens rejse, fordi de mærker genklang.

 

Forår 2019

Rejsen til DET INDERSTE LYS

3 måneders indre pilgrimsrejse for kvinder og mænd

gennem det spirende forår og påskens transformerende kraft 

17. marts, 14. april, 12. maj 13.00 – 18.00 Ved Slusen i København

Samlet pris  3500,-

Dette forløb er for mænd og kvinder, der ultimativt ønsker at slå ind på sjælens vej ved at sige det store rungende ja til at blive en skabende sjæl på Jorden – en pilgrim i hjertet der lever i overensstemmelse med det inderste lys. Når vi bliver pilgrimme i hjertet, siger vi ja til at anskue livet fra en helt anden vinkel end den vanlige. Livet skal ikke overleves eller overkommes, modstand skal ikke bekæmpes eller bekriges. Livet skal leves og modstand bliver anskuet som mulige læringer på pilgrimsrejsen ind i DET INDERSTE LYS.

Forløbet er for deltagere, der allerede har gennemgået, hvad man må anse for nødvendig terapi for at kunne slå ind på en eksperimenterende vej, hvor vi undersøger alle indre afkroge for at få ryddet op i overbevisninger, der holder den enkelte tilbage fra at stå i sit lys.

At vælge at blive pilgrim i hjertet, at stå i sit lys og give sin gave til verden kræver, at man har en vis robusthed, og den vil vi styrke i forløbet med kreative øvelser og stemmearbejde, hvor vi virkelig kan mærke den indre iboende kraft. Man behøver absolut ingen sangerfaring. Stemmen er et redskab til frigørelse og styrkelse.

Naturen vil blive vores hjælper på rejsen. Vi er tæt på den gamle Strandeng, og her henter vi vigtig information til pilgrimsrejsen. Vi udvikler fornemmelse for naturens poetiske symbolsprog og får øje på livets små mirakler og alle de beskeder, der findes til os, når vi er fuldt til stede.

Påskeprocessen vil blive involveret som et kraftfuldt redskab til transformation på rejsen. Det anbefales at skabe ro omkring påsketiden som en vigtig del af rejsen. Her kan stor transformation finde sted.

Forløbet henvender sig til kvinder og mænd, der mærker sjælens dybe længsel efter at leve fra det inderste lys, og som har mærket sjælelig genklang gennem mine bøger, musik, facebook, tidligere kurser eller andet, og som har lyst til at frisætte og inddrage deres iboende kreativitet som en del af sjælsarbejdet.

De tre måneders rejse vil give dybere indblik i, hvordan vi kan transformere områder i vores liv med stor styrke kombineret med venlighed over for vores sårbare steder. Rejsen til det inderste lys er et forløb for mænd og kvinder, der ønsker at komme dybere på sjælsrejsen samtidig med at begge ben er forankret på Jorden, så det, vi erfarer i det indre, kan omsættes til gavn i det ydre.

 

 

 

 

 

 

ALLEREDE AFHOLDT I 2018

♥ Sommerretræte bliver afholdt 5. – 8. juli 2018

Bemærk i år er sidste tilmeldingsfrist 1. juni

Ikke flere ledige pladser

♥ DET INDERSTE LYS  træd frem og giv din gave

ÅRHUS 27. april Store bededag   19.30 – 21.30  (mænd og kvinder)

Foredrag med lystænding, hjertesang og enkle øvelser

Køb billet Early Bird til og med 1. april 200,- her efter 240,- Her 

Nu kommer jeg til Århus igen. Og det endda for at fejre Store bededag med jer. Jeg håber at se rigtig mange af jer, for det handler om at finde modet til at stå i sit lys og give sin gave fra sjælen.

Alt for mange holder deres lys tilbage og giver ikke, hvad de er kommet for at give af frygt for at blive afvist og nedgjort. Ved denne aften vil jeg give enkle redskaber til at forvandle sårbahed til kreativ styrke, og jeg vil vise en vej til at slutte fred med frygten, så vi kan give vores gave fra det inderste lys.

Ved ankomst vil alle modtage et lys, de kan tænde ved et fælles lysbord. Aftenen vil blive indledt med en enkel lystændingssang, som alle kan synge med på. Lawrence il være min musiske gæst.

Efter foredraget kan man vælge at sidde og meditere ved lysene i stilhed, eller man kan gå i Pilgrimscaféen ovenpå, hvor der vil blive serveret gratis te og kaffe og lidt til den søde tand.

 

 Når kærligheden koster –  Ikke flere ledige pladser

vores værdighed, selvrespekt og sjælefred  kan vi alligevel ændre vores KÆRLIGHEDSSPOR    

styrk din kraft med sang og trommer  

Søndag den 15. april 13.00 – 18.00  Ved Slusen 30 København (kvinder)

Pris  1000,- 

GAVE: Alle vil modtage et stemmeprogram på MP3 til frisættelse af urstemmen 

Dette kursus har særligt fokus på at genetablere kontakten til kraften

Det er ikke alle, der har fået kærligheden i vuggegave, men uanset hvad vi har oplevet i livet, kan vi ændre vores kærlighedsspor.

Vi behøver ikke resten af vores liv søge de partnere, der forlader os og afviser os. Vi behøver ikke genopleve barndommens prægninger, hvor kærligheden blev tildelt os i små krummer, når vi opførte os særligt pænt og gjorde os ekstra umage. Vi kan beslutte os for at begynde en helt ny rejse.

Sammen vil vi udforske de kærlighedsspor, der blev trådt ind i vores liv af de første mennesker, vi elskede, og vi vil via bevidstgørelse, øvelser og smukke ritualer begynde rejsen mod den kærlighed, som ikke koster vores værdighed, vores selvrespekt og vores sjælefred.

Den rejse der begynder med at skabe den tilknytning til os selv, som vi ønsker at skabe med andre. Den rejse der opbygger den respekt for os selv, som vi ønsker at møde fra andre og den rejse hvor vi behandler os selv og andre med så megen værdighed, at den partner vi vælger for os selv, som det naturligste i verden vil gøre det samme. 

Vi vil opbygge et rum, hvor der er plads til sårbarheden, hvor det, der bliver delt, ikke bliver kommenteret af andre deltagere men hvor der skabes et rum for, at alt det, vi ellers oplever som skamfuldt, kan foldes frit og kærligt ud. Men vi vil også styrke kontakten til kraften. For vi er meget mere kraftfulde end vi tror, når vi vandrer ad et destruktivt kærlighedsspor.

Vi vil gennem udforskende arbejde og enkle kreative øvelser genetablere relationen til vores eget dybe inderste, hvorfra enhver sund relation til andre må tage sin begyndelse. Vi vil mærke kraften gennem frisættelse af stemmen, trommesang og anden kreativ udfoldelse, som alle kan deltage i uanset baggrund.

Kurset har et sjæleligt afsæt og henvender sig til kvinder, der ønsker at arbejde spirituelt og kreativt med deres kærlighedsspor og den oprindelige kvindekraft, der hviler i dybet af os. Der vil være indlagt stilhedspauser, fantasirejser, meditation, åndedræts og stemmeøvelser, der styrker forbindelsen til sjælens allerinderste. 

Kurset kan bruges til at styrke alle dine relationer – ikke kun parforhold men også venskaber, familerelationer og arbejdsrelationer som alle begynder ved relationen til dig selv og din egen kraft.

Arbejder du selv med mennesker og kærlighed, kan kurset inspirere dig til at inddrage krop og stemme i dit arbejde.

Se lokalerne på Ved Slusen her

Se vejviser her

Det er nemt at komme til lokalerne med bus, som holder lige på den anden side af gaden og der er gratis parkering. Lige over broen ligger gode butikker hvor man kan købe frokost eller man kan selv have madpakke med.

I pauserne serverer jeg kaffe, te og lidt sødt.

 

♥ TAG LIVET IND

Intensiv sjælsrejse for modne kvinder

4 sammenhængende lørdage

Ingen ledige pladser

Første lørdag har fokus på stemmen og kroppen og vi starter i de store lokaler på Indiakaj

De næste tre gange er mere indadvendte og rituelle og vi arbejder i det lille tempel  i Heart Flow Healingscenter Sankt Pederstræde 27b 3. sal

3.marts 24. marts 21. april 26. maj alle dage 13.00 – 18.00  samlet pris 4500,-

max 16 deltagere i denne gruppe

Din alder er ikke afgørende. Hvis du føler rejsen kalder, så er du velkommen til at få støtte der hvor du er i livet.

Efter at have bidraget med en lang samtale til bogen MODNE KVINDER samtaler om livets patina og efter at have medvirket i TV indslag om emnet er jeg blevet inspireret til at oprette en gruppe, der sammen rejser gennem en dyb transformationsproces, hvor vi med fuld værdighed og bevidsthed tager livet og alderen på os.

Forløbet er bygget op som en indre sjælsrejse – en CAMINO – hvor vi gennem tre måneder begyndende på tærskelen mellem vinter og forår giver plads, ro og rum til at evaluere livet og drømmene, kærligheden, kroppen og kvindeligheden. Kreativiteten vil følge os på rejsen, og deltagerne vil få enkle redskaber, så intuitiv skrivning, sang og anden kreativ udfoldelse kan støtte den enkelte kvinde i at forbinde sig dybt med sjælen – det i os der aldrig dør.

PÅSKEPROCESSEN: Vi vil inddrage påskens stærke forvandlingskraft, og 2. lørdag vil deltagerne få introduktion til at gå gennem påsken med døden og opstandelsen som meditationstema. Vi dør fra den unge pige og træder ind i den modne kvindes æra. Vi opdager hvem vi er, når vi inviterer den vise kvinde ind.

Vi ser vores drømme efter i sømmene. Hvor kommer de fra og gør de os stadig glade? Eller er de bare med til at holde os nede i overbevisninger om, at vi ikke er gode nok? Måske skal nogle af drømmene evalueres, så de passer til dem, vi er i dag og ikke til dem, vi var engang.

Gennem kreative udfoldelser udforsker vi det, der bliver fortalt os fra dybet om at modnes. Som menneske som kvinde som sjæl.

I maj springer vi ud sammen med det smukke forår. Gennem et forårsritual ærer vi årene og det liv, vi har levet og inviterer den modne kvinde ind med alle de værdier, hun har med til os.

Enkel hjertesang og stemmemeditation, som alle kan deltage i uanset baggrund, vil ledsage rejsen.

Kurset henvender sig til modne kvinder, der kender til mit arbejde gennem bøger, kurser, foredragsaftener, Facebook, artikler, interviews o. l. Kvinder der ønsker at modnes med værdighed og blive i stand til at leve den anden halvdel af livet fra moden kvindelighed med plads til kreativitet, selvværd, sjæl og livsglæde.

Kurset er meditativt, undersøgende og rituelt i sin karakter. Det fordres af deltagerne, at de er vant til at arbejde med sig selv og ser sig i stand til arbejde selvstændigt med dybe temaer undervejs i forløbet.

 

♥ DET INDERSTE LYS  træd frem og giv din gave

2. februar 19.30 2018 Indiakaj 10 København        (mænd og kvinder) UDSOLGT

Foredrag med enkle øvelser ved Kyndelmisse   Køb billet 200,- her

DET INDERSTE LYS træd frem og giv din gave
foredrag med lystænding og enkle øvelser (mænd og kvinder)

2. februar klokken 19.30 holder jeg mit første arrangement i København, og jeg håber at se rigtig mange af jer, for det handler om at finde modet til at stå i sit lys og give sin gave fra sjælen.

Alt for mange holder deres lys tilbage og giver ikke, hvad de er kommet for at give af frygt for at blive afvist og nedgjort. Ved denne aften vil jeg give enkle redskaber til at forvandle sårbahed til kreativ styrke, og jeg vil vise en vej til at slutte fred med frygten, så vi kan give vores gave fra det inderste lys.

Arrangementet bliver holdt på aftenen for Kyndelmisse som betyder messe for lyset. Ved ankomst vil alle modtage et lys, de kan tænde ved et fælles lysbord. Aftenen vil blive indledt med en enkel lystændingssang, som alle kan synge med på.

Efter foredraget vil jeg servere kaffe, te og lidt sødt.

♥ PÅSKEPROCESSEN aftenseminar

Skærtorsdag den 29. marts 2018  18.30 – 21.30 mænd og kvinder

Indiakaj 10, 2. sal København  Pris 350,- stadig ledige pladser

Dette seminar er for deltagere, der ønsker at arbejde selvstændigt i påsken med den enorme forvandlende kraft, der er til rådighed, når vi rejser med bevidsthed gennem påsken. Deltagerne vil få redskaber til at arbejde specifikt med et tema, de ønsker at transformere, og vi vil forberede rejsen sammen med lystændingsritual og enkel, opbyggende hjertesang, alle kan deltage i.

På samme måde som vi kan få kraft fra de 12 hellige nætter, kan påsken støtte os i en universel og kollektiv proces, der handler om at lade noget blive korsfæstet for at genopstå.

Dette seminar er for kursister, som ser sig i stand til at arbejde på egen hånd og som ønsker at rejse gennem påsken med et tema, de ønsker at belyse og transformere.

GAVE: Alle deltagere vil modtage bogen PILGRIM I HJERTET hvor påskeprocessen er beskrevet

Der købes billet til dette arrangement her

Billetlinks til mine aftenarrangementer er midlertidigt nede. Skriv til info@majbritteulrikkeholm.com hvis du ikke kan komme til at købe billet

Bemærk at billetten ikke kan refunderes og at boggaven ikke eftersendes ved udeblivelse

 

Sommer retræte

Inspirationscenter Maribo 5. – 8. juli 2018 Pris 4650,- dækker undervisning, fuld eksklusiv forplejning + tre overnatninger i dobbeltværelse. Mulighed for enkeltværelse ved tillæg på 200,- pr. nat

Ved tilmelding og indbetaling inden 1. maj kun 4200,- stadig ledige pladser

Stadig ledige pladser – åben for tilmelding nu

Denne retræte henvender sig til kvinder, der er bekendt med mit arbejde gennem tidligere kurser, bøger eller andre sammenhænge. Retræten er en vekselvirkning mellem inspirerende oplæg om at være på rejse med sjælen og udforskende øvelser, der aktiverer skaberkraften.

Vi vil skabe et hjertebåret rum, hvor alle kan udtrykke sig frit uden at skulle præstere, og hvor vi vil opleve al den kærlighed og kreativitet der findes, når vi tillader os selv og hinanden at være alt det, vi kan være. Men vi vil også udforske, hvor der stadig er kraft, der kan sættes fri.

Jeg vil lære jer at finde inspiration til fortællinger og vejledning på sjælens rejse i naturen. Øvelser som er inspireret af shamanens vej og digterens rejse gennem livet. Jeg vil hjælpe jer til at sætte stemmen fri og til at omdanne sårbarheden til den allerstørste styrke.

Sammen vil vi skabe et magisk rum, hvor alt kan ske, og vi vil holde smukke rituelle aftener, hvor vi tænder lys og synger helbredende sange, hvor sjælens skaberkraft sættes fri, og hvor vi giver plads til alt det, der rør sig i os. Vi vil spise en masse vidunderlig mad (også vegetar) og lade Inspirationscenteret forkæle os, så vi bare kan nyde at fordybe os i processen.

STILHED: der er indlagt lange stilhedspauser, så hver enkelt kan få fred til sin egen proces og sit eget dybe møde med sjælen som en forudsætning for et autentisk og fredfyldt møde med fællesskabet.

MAD & NÆRVÆR: Vi spiser morgenmad i stilhed og nærvær. Og hver eftermiddag serveres en nybagt kage, som nydes i stilhed, så der er ro til at smage, dufte, røre, se og nyde inderligt. Man kan bestille sukkerfri og glutenfri kager.

SKØNHED GIVER NÆRING TIL SJÆLEN: Der er tid til dvælen i den smukke blomsterhave omkring Inspirationscenteret. Tid til at sidde i dyb stilhed under en rosenbusk eller under et smukt træ. Mærke græsset under de bare fødder, lytte til vinden, dufte, se og sanse.

TID TIL FORDYBELSE: Retræten er en mulighed for at forlade hverdagen for en stund, lade op og finde ny inspiration til livet.

Man behøver ikke sang/skrive-erfaring for at deltage. Vi arbejder med det kreative fra sjælen, og her har alle adgang til kreativitet. Dog er professionelle sangere og musikere med interesse for at udforske sjælens kreativitet som en vej til hjertets åbning også meget velkomne og vil blive mødt der, hvor de er. Medbring gerne instrument og farver.

BETINGELSE FOR DELTAGELSE: Bemærk at denne retræte bygger på stort selvansvar. Retræten er eksperimenterende, og det kræves, at man har et stabilt psykisk fundament som afsæt og ser sig i stand til at arbejde selvstændigt i en større gruppe, er fortrolig med stilhed og desuden kan vise respekt for andres private rum.

Er man p.t i behandling for psykiske lidelser anbefales mindre grupper med mere fokus på den enkelte deltager.

Hvis man ikke har deltaget på tidligere kurser fordres en høj grad af respekt for arbejdsform, kultur og etiske grundregler, der er ad åre er opbygget omkring det kollektive felt omkring kurser og retræter i dette regi.

Start 5. juli med indkvartering om eftermiddagen fra 17.00, velkomst og aftensmad 18.30 aftenmøde 20.00. Slut 8. juli efter frokost med afslutningsritual kl. 14.00 – 14.30.

6.+. 7. undervisning fra 10.30 – 12.30 + 17.00 – 18.00 + Aften: 20.00 – 21.30

Stilhed: Hver dag stilhed fra 14.00 – 17.00 med tid til egen fordybelse, skrivning, refleksion o.l. Aften og morgenstilhed fra 22.30 – 10.30 med tid til at drømme, skrive, reflektere, tegne, gå ture eller bare være i egen stilhed og træde stille ind i dagen.

Man forpligter sig til at deltage i det fulde program.

BEMÆRK: Retræten er minus alkohol, mobiltelefon og internet (Man kan dog foretage vigtige mobilopkald fra vejen)