Efter de generelle oplysninger finder du en kalender over alle kommende kurser i Ulrikkeholm Seminar

Ulrikkeholm Seminar tilbyder kurser til personer, der ønsker at forløse deres iboende kreativitet og spiritualitet gennem arbejde med stemme, sang, skrivning, kropsbevidsthed, åndedræt, fordybelse og fællesskab. Undervisningen finder sted i smukke fredfyldte lokaler på Indiakaj med Kastellet i baghaven og vandet omkring os og i gåafstand fra Østerport station. (Retræter undtaget)

Kurserne er bygget op omkring forskellige temaer, og det er gældende for alle kurser uanset tema:

Man behøver ingen sang eller skriveerfaring for at deltage.

Arbejdet foregår i større grupper, og det er en forudsætning for deltagelse, at man er i stand til at arbejde selvstændigt og har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende, eksperimenterende og kreativt på gruppens præmisser. 

Terapeuter, psykologer, pædagoger, lærere, rådgivere o.l kan erhverve sig redskaber til at integrere kreativitet i deres videre arbejde med mennesker. 

Professionelle kunstnere kan også have gavn af kurserne og kan erhverve sig redskaber til helbredelse af præstationsangst og desuden få redskaber til at få direkte adgang til inspiration. 

Deltagerne vil uanset faggruppe blive anvist veje til at integrere kreativiteten som en styrkelse af det han/hun til dagligt er beskæftiget med.

  • Der er kurser kun for kvinder og kurser for mænd og kvinder
  • Af respekt for det kollektive felt kan man ikke ankomme senere eller gå før afslutning ved kurserne, og det forventes, at man deltager i det fulde program.
  • Ved retræter indgår mad og overnatning, dette er ikke tilfældet ved kurser i København, hvor kursisterne selv sørger for overnatning og forplejning.

Personer med behandlingskrævende psykiske lidelser kan ikke optages i gruppen, da udfoldelse i mindre grupper med individual terapeutisk støtte er langt bedre for psyken, hvis man er et særligt sårbart sted i livet, hvor behandling er påkrævet. 

Sådan tilmelder du dig et kursus

1) Find dit kursus og se, om der stadig er ledige pladser og læs udførlig beskrivelse –

2) Send mail med følgende oplysninger til administrator Jette Sørensen:  info@majbritteulrikkeholm.com

a) ca 10 linier om dig selv
b) Kursets titel – dato + by
c) dit eget navn, adresse postnummer og by, telefon + mail

Du får besked om optagelse, indbetaling o. l. her efter.

BEMÆRK: Du skal ikke sende disse oplysninger ved arrangementer, hvor der købes billet på Place2book

 2017

Kyndelmissekor og Café for pilgrimme i hjertet

Lysets stemme – Stemmens lys

Aftenseminar torsdag 2. februar 19.30 – 21.30 Indiakaj København på tredje sal

Mænd og kvinder

Vi synger og mediterer og tænder lys i livet. Vi mærker stemmes lys og giver lyset stemme.

Alle kan deltage uanset sangerfaring, for øvelserne er enkle og kraftfulde. Sangene er rituelle og synges uden noder, så vi kan se hinanden.

Efter sang og meditation er der Kyndelmisse Café, hvor der i det fineste bløde mørke lyst op af vores tændte lys serveres gratis te og kaffe og lidt sødt. Her kan pilgrimme i hjertet mødes på rejsen. Huset lukker klokken 21.30

Kyndelmisse betyder messe for lyset og fejres 2. februar

Voksenarrangement

Køb billet 200,- her

 

♥ Tænd LYS i dit LIV 

RYD OP og SKAB RUM for Sjælen

en rejse i kærlighed, kraft & kreativitet

Nyt intensivt oprydningsforløb for kvinder i 2017

11. 12. marts 29.30 april 20.21.maj 17. 18. juni   FÅ LEDIGE PLADSER

Lørdage 13.00 – 18.00 (med tid til stilhed midt på dagen)

Søndage 11.00 – 14.30 (med frokostpause)

Pris 6000 for alle fire weekender 1000 betales i depositum ved tilmelding resten af beløbet betales samlet 1. marts

Vi rydder op i relationer, så vi kan møde sjælens rejsepartnere, rydder op i tanker og indre overbevisninger, så nye kreative idéer kan bryde frem, vi rydder op i livet og skaber rum for sjælen.

Dette forløb er for kvinder der ønsker den store oprydning i livet, så der virkelig kan blive plads til lyset i livet, kærligheden, kraften og kreativiteten. Der er allerede kærlighed, og vi er allerede kraftfulde og kreative, men til tider propper vi vores liv og vores relationer med rod, så sjælens blomst ikke kan folde sig ud.

Vi rydder op i relationer, vi rydder op i tanker, vi rydder op i den bagage vi har med. Vi skal ud på sjælens rejse, og vi er nødt til at se, hvad vi tager med på den rejse. Hvad vi har brug for tager vi med på rejsen, og hvad der ikke længere tjener vores sjæls udfoldelse tager vi afsked med.

Det er sårbart at rydde op, for under alle de uhensigtsmæssige mønstre og nedbrydende tanker og relationer ligger det, vi føler os trygge ved. Derfor inddrager vi ritualer, der styrker os og begaver os med kræfter, der er langt større end dem, vi selv kan præstere, og vi bygger os op gennem masser af kreativt arbejde, der styrker den kvindelige, kreative sjæl.

Alle bliver styrket i at stå i deres kraft, og alle vil komme til at kende deres sårbarheds styrke. Hver enkelt kvinde vil blive guidet til at tænde lys i livet, så kærligheden, kraften og kreativiteten kan strømme frit og naturligt. Hver enkelt kvinde vil få sat sin stemme fri, så hun frit og frejdigt kan synge i sjælens kor og fortælle frit fra hjertet. Hver eneste kvinde vil lære at tage vare på sin sårbarhed, så hun kan stå i sit lys og elske modigt og åbent, og hver eneste kvinde vil få redskaber til at møde frygten for skammen ved at stå ultimativt lysende, skabende i den kvindelige kraft.

Når vi står ultimativt i vores lys, når vi udtrykker vores sandhed, kan vi ikke undgå at møde andres projektioner og i værste fald nedgørelser. Når vi udtrykker al vores iboende kreativitet kan vi heller ikke Alle vil få redskaber til at møde og omgåes dette svære punkt, som er årsagen til at mange mennesker ikke ultimativt udtrykker deres sandhed fra hjertet.

Gennem bevidsthedsarbejde, oprydning og opbygning af energi, vil enhver blive klædt på til at kunne stå i kraften og i lyset og blive stående – uanset hvad andre gør.

Sang og skrivning indgår som en naturlig del af kurset, men man behøver hverken sang eller skrive-erfaring for at deltage men professionelle kunstnere med interesse for kreativitet som en åndelig vej er meget velkomne og vil blive mødt, hvor de er.

Kurset henvender sig til kvinder der har arbejdet en del med sig selv og som er i stand til at arbejde selvstændigt og eksperimenterende i tiden mellem kurserne.

Vigtigt: Af hensyn til fordybelsen og seriøsiteten på holdet forpligter man sig til at deltage i det fulde program ved alle kurser og kan ikke ankomme senere eller gå før tid.

Læs inspirationsartikel her: Ryd op i relationer så du kan møde sjælens rejsepartnere 

Se Inspirationsvideoen-videoen Ryd op i dine drømme:

♥ VEJEN TIL VÆRDIGHED

kærlighed, kraft & kreativitet   STADIG LEDIGE PLADSER

4 onsdags-aftener for kvinder der elsker så meget, at de glemmer at elske sig selv

8. 15. 22. 29. marts 19.00 – 21. 30 pris for hele kurset 1600,-

Hvis du gentagende gange har befundet dig i destruktive relationer, fordi alt andet er bedre end følelsen af at være alene, så kan disse aftener kaste lys over det, vi populært kalder kærlighedsafhængighed. Når vi er der, tror vi, at vi ikke kan leve uden den andens kærlighed, vi kan ikke mærke os selv og handler ikke i overensstemmelse med vores værdier. Vi kommer til at deltage i konstante dramaer, og kærligheden slider os op.

Vi kan på alle andre måder være veluddannede, velfungerende kvinder, men kærligheden har fået et knæk, og vi bærer det med os som et stort tabu, for hvordan kan jeg være i alt dette destruktive, når jeg ellers er velfungerende?

Det vil vi belyse, og vi vil opdage, at vi slet slet ikke er så alene. At elske så meget eller rettere at være så følelsesmæssigt afhængige, at vi glemmer at tage vare på os selv, er mere almindeligt, end man skulle tro, og på dette kursus vil vi møde afhængigheden fordomsfrit, og vi vil bygge selvværdet op gennem en hel masse kreativt arbejde: Sang, skrivning, arbejde med farver, krop og åndedræt. Kreativiteten vil tage deltagerne tilbage til deres inderste kerne, og man behøver ingen erfaring med kreativt arbejde for at deltage. Kreativiteten er her et frirum, en helbredende kraft. Vi skal intet præstere.

Gennem smukke ritualer vil vi genopbygge relationen til den inderste sjæl og blive åndeligt klædt på til at møde den ensomhed, vi før har frygtet så meget, at vi hellere ville forblive i en negativ relation end at gå hjem til vores eget liv, som føltes tomt og meningsløst. Når vi etablerer mødet med vores egen sjæl, når vi oplever kreativiteten, mærker vores stemme og lander i vores krop, vil vi stille begynde at mærke livet fylde os indefra. Vi vil ikke have samme behov for at lede uden for os selv.

De fire aftener er en introduktion til at arbejde med kreativitet som helbredelse på kærlighedsrejsen. Vi kan ikke helbrede års afhængighed på fire aftener, men vi kan lade os inspirere, og vi kan tage det første vigtige skridt på vejen til værdighed.

Som ved alle andre kurser er deltagerne beskyttet af enkle etiske retningslinjer. Det fordres, at man er villig til at lade sine medkursister hvile uforstyrret og uden indblanding i den sårbare proces samt at man er indstillet på at tage vare på personligt delt materiale med diskretion.

Kurset er et kreativt og åndeligt inspirationsforløb og sigter ikke mod at erstatte terapi. Forløbet henvender sig til kvinder, der har arbejdet en del med sig selv og andre livstemaer og som ser sig i stand til at arbejde selvstændigt i tiden mellem kurserne.

Hvis man har brug for decideret terapi anbefales arbejde i mindre grupper eller egenterapi hos psykolog eller terapeut.

♥ PILGRIM I HJERTET

Påske-retræte mænd og kvinder

13. – 16. april Inspirationscenter Maribo  STADIG LEDIGE PLADSER

Inspireret af livet i kloster synger og skriver vi os ind i stilhed. Vi har fokus på døden og opstandelsen i det kollektive felt og i den enkelte.

Dage med tid til fordybelse, stilhed, sang og skabelse, der opstår, når vi befinder os i dyb væren. Retræten henvender sig til mænd og kvinder der ønsker at fordybe hjertekontakten og synke dybere ind i sjælen. Retræten er også en invitation til at træde i dyb kontakt med sjælens naturlige skaberkraft.

Der vil dagligt være inspirerende foredrag, øvelser og ritualer, der frisætter sjælens kreativitet, og der vil være vejledning i at sætte stemmen fri, så enhver ubesværet kan deltage i helende stemmemeditationer, som ikke kræver nogen sangeerfaring. Deltagerne vil blive guidet ind i sjælens dyb, hvorfra poesien kan flyde frit fra hjertet.

Blokeringer vil blive gennemskuet og renset ud, og vi vil lade stilheden, sangen, skrivningen og påskens magiske kraft støtte os i processen. Vi vil være Pilgrimme i hjertet på rejse mod sjælens katedral.

Vi nyder nærende mad, der er tilberedt med stor kærlighed, og vi lader os inspirere i den smukke have. Det er muligt at vælge fuld vegetarisk forplejning.

Deltagerne forventes at have udført hvad man må anse for nødvendigt forudgående terapeutisk arbejde for at kunne arbejde dybt, udforskende og selvstændigt i en moden gruppe på egen hånd.

Pris 4500,- for undervisning, fuld forplejning og overnatning i dobbeltværelse. Enkeltværelse kan tilvælges ved tillæg på 200,- pr nat

 

♥ Rejsen til Kærlighed, kraft & kreativitet

Sommer-retræte for kvinder

INDVIELSE af hjerte og sjæl

6. – 9. juli Inspirationscenter Maribo  STADIG LEDIGE PLADSER

I år har sommer-retræten fokus på kærlighed, kraft og kreativitet. Sammen vil vi skabe et magisk rum, hvor kreativiteten kan flyde frit, og hvor sjælen kan folde sine vinger ud. Retræten vil være en indvielse af hjerte og sjæl, en rejse i kærlighed med masser af tid til sang, stilhed, skrivning og sanselighed.

Der vil hver dag være inspirerende foredrag, øvelser og meditationer, der åbner hjertet, sætter stemmen fri og folder kraften ud. Når vi er frie og åbne fyldes vi af mod til at give af alt, hvad der er i os, og når vi giver frit og åbent,  oplever vi kærlighedens kraft i os.

Der er ikke noget at vente på, Kærligheden er lige her, når vi ser den, mærker og udtrykker den. Vi vil udtrykke os fra kærlighed og lytte, se og modtage fra kærlighed i os.

Retræten er et frirum fra at skulle præstere og blive dømt, målt og vejet. Der skabes et rum, hvor det, der skabes, bliver delt i en kærlig ikke dømmende atmosfære. Et kreativt magisk hjerterum, hvor vi kan lade skaberkraften strømme frit.

Retræten er en indvielse af hjerte og sjæl, og der vil være ritualer, der fordyber det store JA til sjælen og hjertets vej.

Der er tid til stilhed og fordybelse, og vi nyder sanselig mad tilberedt i stor kærlighed. Der kan vælges fuld vegetarisk forplejning.

Der kræves ingen sang eller skriveerfraing, men professionelle kunstnere med interesse for sjælens skabelse og undervisere kan også have stor gavn af retræten.

Deltagerne forventes at have udført hvad man må anse for nødvendigt forudgående terapeutisk arbejde for at kunne arbejde dybt, udforskende og sel