Under de generelle oplysninger kan du finde kalender over alle kurser og retræter.

Sådan tilmelder du dig et kursus

LÆS VENLIGST PUNKTERNE MED GENERELLE OPLYSNINGER  FØR DU TILMELDER DIG

1) Find kurset længere nede på siden, hvor du kan se., om der stadig er ledige pladser og læs udførlig beskrivelse –

2) Send mail med følgende oplysninger til ADMINISTRATOR Jette Sørensen:  info@majbritteulrikkeholm.com

a) ca 10 linier om dig selv
b) Kursets titel – dato + by
c) dit eget navn, adresse postnummer og by, telefon + mail

Du får besked om optagelse, indbetaling o. l. her efter.

Ved aftenkurser købes billet på linket som er oplyst under det pågældende kursus.

GENERELLE OPLYSNINGER

Ulrikkeholm Seminar tilbyder kurser til personer, der ønsker at forløse deres iboende kreativitet og spiritualitet gennem arbejde med stemme, sang, skrivning, kropsbevidsthed, åndedræt, fordybelse og fællesskab. Kurserne er bygget op omkring forskellige temaer, og det er gældende for alle kurser uanset tema:

Man behøver ingen sang eller skriveerfaring for at deltage.

Arbejdet foregår i større grupper, og det er en forudsætning for deltagelse, at man er i stand til at arbejde selvstændigt og har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende, eksperimenterende og kreativt på gruppens præmisser.

Terapeuter, psykologer, pædagoger, lærere, rådgivere o.l kan erhverve sig redskaber til at integrere kreativitet i deres videre arbejde med mennesker. 

Professionelle kunstnere kan også have gavn af kurserne og kan erhverve sig redskaber til helbredelse af præstationsangst og desuden få redskaber til at få direkte adgang til inspiration. 

Deltagerne vil uanset faggruppe blive anvist veje til at integrere kreativiteten som en styrkelse af det han/hun til dagligt er beskæftiget med.

 

 • Undervisningen finder sted i smukke fredfyldte lokaler på Indiakaj med Kastellet i baghaven og i gåafstand fra Østerport station. (Retræter undtaget)
 • Der er kurser kun for kvinder og kurser for mænd og kvinder
 • Af respekt for det kollektive felt kan man ikke ankomme senere eller gå før afslutning ved kurserne, og det forventes, at man deltager i det fulde program.
 • Ved retræter indgår mad og overnatning, dette er ikke tilfældet ved kurser i København, hvor kursisterne selv sørger for overnatning og forplejning.
 • VIGTIGT! Hvis man p.t er psykisk ustabil, er i behandling for misbrug el.l. anbefaler Ulrikkeholm SEMINAR, at man arbejder i mindre grupper.

Kurser  2015

Grundet flytning til nye lokaler fra september 2015 er der ændringer i kalenderen i dette efterår.Datoerne og de opslåede kurser her er de gældende.

 STEMMENS HELBREDENDE KRAFT

Weekendkursus mænd og kvinder  STADIG LEDIGE PLADSER

lørdag d. 26. september  11.00 – 17.00 søndag d. 27. september  11.00 -14.00

Sæt din stemme fri gennem intuitive øvelser og mærk samværet, når vi sammen synger hjertesange og gamle hellige sange med masser af kraft og healing. Mærk din urstemme og din blide hjertestemme. Genfind eventyrets stemme og syng i sjælens kor. Tag på fantasirejse til Den Autentiske Stemme og lær at udtrykke dig intuitivt fra hjertet og sjælen. Pris 1650,-

Når vi synger fra hjertet og sjælen uden ønske om accept eller anerkendelse men blot for at dele sjælens rum, vil vi opleve enorme kræfter sættes fri. Alt det vi holder på for at være perfekte og elskede, anerkendte og accepterede kan vie pladsen for kreativitetens kraft, som ikke har andet formål end at udtrykke sig og dele sig selv med andre eller blot være med sig selv. Når vi synger uden at dømme os selv eller andre, kan stemmen helbrede gamle sår, der opstod af alt for mange domme. Denne weekend vil vi invitere enhver sangstemme til at deltage og udfolde sig præcis som den er. Vi skelner ikke mellem rent og falsk. Enhver tone vil blive inviteret ind i rummet præcis som den er.

Vi vil også nyde stilheden sammen og opleve den stemme, der opstår ud af den dybeste stilhed.

Stemmens helbredende kraft er fortrinsvis et sang og stemmekursus, men enkelte intuitive skriveøvelser til frisættelse af sjælens poetiske stemme vil også indgå. Man behøver ingen sang eller skrive-erfaring for at deltage. Men professionelle kunstner med ønske om at udforske en sjælelig vinkel på skrivning og sang er meget velkomne.

  SKABENDE KVINDESJÆL

på rejse gennem de 12 hellige nætter
ULTIMATIV TRANSFORMATION med støtte fra kraften i de stærke energier,der åbner sig i tiden omkring  jul . Forløbet kan betragtes som en camino i hjertet i følgeskab med en magisk kraftfuld kvindecirkel.

24.25. okt +  21.22. nov lørdage 11.00 – 17.00 søndage 11.00 – 14.30

Torsdag aften d.10. dec 18.30 – 22.00  Lørdag d. 9. januar 13.00 – 18.00      samlet pris 4900,-       STADIG LEDIGE PLADSER

Dette kursus er for kvinder, der allerede er i gang med et sjæleligt arbejde, og som ønsker dybere kontakt til den autentiske kvindesjæl gennem en åbning af den kreative kraft i følge med en magisk kraftfuld kvindecirkel. Kursisterne på dette hold forventes at have udført det, der må anses for nødvendigt forudgående terapeutisk arbejde, og det fordres, at man kan arbejde selvstændigt og kan lade andre hvile i deres proces. Desuden forpligter man sig til af hensyn til det kollektive felt at deltage i det fulde program.

Hvis man har deltaget på sidste års rejse gennem de hellige nætter, kan man gennemføre rejsen som en fordybelse af den igangværende proces.

Som deltager skal man være klar til at vie en periode af sit liv til forløbet. Man kan sagtens leve et hverdagsliv med arbejde o.l ved siden af, men deltagerne arbejder på at lade det erfarede trænge dybt ind i livet.

At deltage er at sige JA til at tage livtag med al modstand, der måtte være på at være en fri og skabende kvindesjæl i verden. At deltage er et klart NEJ til at lade sig tyrannisere af modstand, afhængighed og frygt for at stråle fra sjælens lys. Et rungende JA til livet. Og et utvetydigt JA til at gøre det arbejde, der skal udføres for at gøre vejen farbar.

I to weekender arbejder vi os dybere og dybere ind. Igennem intuitiv sang, skrivning og meditation udforsker vi skjulte mørke punkter, som trænger til opmærksomhed. Vi opdager, hvad vi bliver ved med at tage med, og vi opdager, hvor det påvirker vores liv. Vi gør os klar til at slippe modstanden. Og samtidig bygger vi os op igennem  arbejdet med stemmen, som sættes fri og fylder os med styrke indefra.

En aften i december mødes vi og forbereder os på at inddrage de stærke energier, der åbner sig i tiden op mod jul – de 12 hellige nætter. Deltagerne får redskaber til at samarbejde med de kraftfulde energier, der ønsker at støtte os på rejsen, når vi siger det store JA fra sjælen. Vi forbereder vores indtræden i DET NYE ÅR og beder om støtte til at forlade DET GAMLE. Sang, skrivning og kreative øvelser indgår også her.

En hel lørdag i januar mødes vi for at afslutte processen sammen – og i særdeleshed for at hilse de nye begyndelser velkommen.

Vi vil lade det gamle bag os og træde over tærskelen til DET NYE ÅR. Som de skabende kvindesjæle vi er bestemt til at være. Vi vil stråle fra sjælens lys og yde vores bidrag til verden fra værdighed i os.

 

♥ PILGRIM I HJERTET  – Poetisk Påskeretræte

(mænd og kvinder)

Sang og stilhed – fordybelse og eftertanke – fællesskab og fortælling

Inspirationscenter Maribo 24. – 27. marts 2016

BEMÆRK sidste frist for tilmelding og indbetaling er 10. marts

STADIG LEDIGE PLADSER

Pris 4250,- dækker undervisning, fuld forplejning + tre overnatninger i dobbeltværelse. Mulighed for enkeltværelse ved tillæg på 200,- pr. nat

Retræten henvender sig til mænd og kvinder, der er bekendt med mit arbejde gennem tidligere kurser, bøger eller andre sammenhænge. Hvis man ikke har deltaget på tidligere kurser fordres en høj grad af respekt for arbejdsform, kultur og etiske grundregler, der er ad åre er opbygget omkring det kollektive felt omkring kurser og retræter i dette regi.

En retræte er en gave at give sig selv, sin sjæl og sit hjerte. En mulighed for virkelig at synke ind i stilhed og fred, hvor fra alt igen kan opstå på ny. Retræten følger netop påskens indbyggede proces, der arbejder i det kollektive felt i tiden for retrætens afholdelse.

Inspireret af livet i kloster vil vi synge os ind i stilhed – ind i dybet af hjertet og sjælen, hvor den fineste poesi kan erfares.

Vi vil lytte til fortællingerne i den smukke have og dele, hvad der kommer fra dybet. Deltagerne vil få enkle redskaber, der vil støtte den intuitive skriveproces, så man virkelig får fornemmelsen af at skrive fra sjælen og hjertet.

Deltagerne vil få praktiske redskaber, der vil understøtte skriveprocessen. Stemmen vil blive sat fri, og man vil få undervisning i at kunne indgå i sang-meditationer og udtrykke sig frit igennem sin stemme.

Inspirationscenteret understøtter processen med nærende mad tilberedt med kærlighed (også mulighed for vegetar).

Man behøver ikke sang/skrive-erfaring for at deltage.

Start 2. april med indkvartering om eftermiddagen fra 16.00, velkomst og aftensmad 18.30 aftenmøde 20.00. Slut 20. april efter frokost med afslutningsritual

3. +. 4. undervisning fra 10.00 – 12.30 + 16.30 – 18.00 + Aften: 20.00 – 21.30

Stilhed: Hver dag stilhed fra 14.00 – 16.30 med tid til egen fordybelse, skrivning, refleksion o.l.

Man skal være indstillet på at deltage i det fulde program af respekt for det kollektive felt, der opbygges

Retræten kan rumme max 30 deltagere

Baggrund:

Mit ønske om at skabe et sang og stilheds-retræte opstod under et ophold i en lille by nær Rom. Her besøgte jeg et nonnekloster, hvor nonnerne levede i en stilhed, der kun blev brudt af sang. Da jeg hørte nonnerne på smukkeste vis træde ud af deres stilhed for blidt at hengive sig til sangen, blev jeg dybt berørt, og et ønske opstod i mig, at jeg kunne give mennesker den oplevelse – også selvom de ikke havde valgt livet i klosteret til.

Påskeretræten er en gave til os, der elsker sang og stilhed, og som nyder sjælens poesi, der folder sig ud, når vi tør åbne hjertet og være stille – alene og sammen med andre.

Se videoen, hvor jeg fortæller mere om baggrunden for retræten

 

 

 ALLEREDE AFHOLDTE KURSER 2015

 

♥ PILGRIM I HJERTET  – Poetisk Påskeretræte

(mænd og kvinder)

Sang og stilhed – fordybelse og eftertanke – fællesskab og fortælling

Inspirationscenter Maribo 2. – 5. april

BEMÆRK sidste frist for tilmelding og indbetaling er 16. marts

IKKE FLERE LEDIGE PLADSER

Pris 4250,- dækker undervisning, fuld forplejning + tre overnatninger i dobbeltværelse. Mulighed for enkeltværelse ved tillæg på 200,- pr. nat

En retræte er en gave at give sig selv, sin sjæl og sit hjerte. En mulighed for virkelig at synke ind i stilhed og fred, hvor fra alt igen kan opstå på ny. Retræten følger netop påskens indbyggede proces, der arbejder i det kollektive felt i tiden for retrætens afholdelse.

Inspireret af livet i kloster vil vi synge os ind i stilhed – ind i dybet af hjertet og sjælen, hvor den fineste poesi kan erfares.

Vi vil lytte til fortællingerne i den smukke have og dele, hvad der kommer fra dybet. Deltagerne vil få enkle redskaber, der vil støtte den intuitive skriveproces, så man virkelig får fornemmelsen af at skrive fra sjælen og hjertet.

Deltagerne vil få praktiske redskaber, der vil understøtte skriveprocessen. Stemmen vil blive sat fri, og man vil få undervisning i at kunne indgå i sang-meditationer og udtrykke sig frit igennem sin stemme.

Inspirationscenteret understøtter processen med nærende mad tilberedt med kærlighed (også mulighed for vegetar).

Man behøver ikke sang/skrive-erfaring for at deltage.

Start 2. april med indkvartering om eftermiddagen fra 16.00, velkomst og aftensmad 18.30 aftenmøde 20.00. Slut 20. april efter frokost med afslutningsritual

3. +. 4. undervisning fra 10.00 – 12.30 + 16.30 – 18.00 + Aften: 20.00 – 21.30

Stilhed: Hver dag stilhed fra 14.00 – 16.30 med tid til egen fordybelse, skrivning, refleksion o.l.

Man skal være indstillet på at deltage i det fulde program af respekt for det kollektive felt, der opbygges

Retræten kan rumme max 30 deltagere

Baggrund:

Mit ønske om at skabe et sang og stilheds-retræte opstod under et ophold i en lille by nær Rom. Her besøgte jeg et nonnekloster, hvor nonnerne levede i en stilhed, der kun blev brudt af sang. Da jeg hørte nonnerne på smukkeste vis træde ud af deres stilhed for blidt at hengive sig til sangen, blev jeg dybt berørt, og et ønske opstod i mig, at jeg kunne give mennesker den oplevelse – også selvom de ikke havde valgt livet i klosteret til.

Påskeretræten er en gave til os, der elsker sang og stilhed, og som nyder sjælens poesi, der folder sig ud, når vi tør åbne hjertet og være stille – alene og sammen med andre.

Se videoen, hvor jeg fortæller mere om baggrunden for retræten

 

♥ SYNG OG SKRIV FRA SJÆLEN – mænd & kvinder

4 sammenhængende aftenseminarer onsdage i februar IKKE FLERE LEDIGE PLADSER

4. 11. 18. 25. februar samlet pris: 1200,-

Kreativitet – en åndelig vej

Måske læser du mine fortællinger og lytter til mine sange. Men alle har en fortælling i sig, og alle kom ind i verden med en stemme. Det tror jeg på fra dybet af min kreative sjæl.

Derfor inviterer jeg til aftenseminarer i Himlen over København i Pistolstræde, hvor du selv kan blive endnu bedre til at skrive fra sjælen og få mulighed for at mærke stemmens helbredende kraft sammen med andre i et rum, hvor enhver tager ansvar for, at det hele kan finde sted i en kærlig og tillidsfuld atmosfære.

Deltagerne vil få redskaber til at skifte fra præstation til virkelig at nyde at være en skabende sjæl. Der vil være oplæg til inspiration efterfulgt af øvelser og fælles skabelse.

Der vil være sangmeditationer, som alle kan deltage i uanset sanglig baggrund. Man behøver heller ikke skrive-erfaring for at deltage.

Enhver stemme er velkommen præcis som den er og fortællingerne vil blive mødt lyttende og fordomsfrit.

Aftenerne vil give indblik i, hvordan kreativitet kan være en åndelig, meditativ vej.

Anderledes tilmelding KØB BILLET HER

♥ KVINDENS VEJ

          til Kærlighed, Kraft & Kreativitet

                     Intensivt forløb for kvinder 

stemmen og kreativiteten sættes fri, kvindeligheden foldes ud,

så kærligheden kan strømme frit i alle livets forhold.

28. februar + 1. marts  28.29. marts  9.10 maj

lørdage 11.00 – 17.00 søndage 11.00 – 14.00

Samlet pris 4600,- depositum 900 betales ved tilmelding efter man har modtaget tilsagn

DER ER INGEN  LEDIGE PLADSER TILBAGE BLIV EVT. SKREVET PÅ VENTELISTE

Sæt din kærlighedsengel fri: Kærligheden er et kunstværk, vi skaber. En tilstand vi tillader. På dette kursus vil vi rydde op i de indre rum og fjerne det, der står i vejen for kærlighedens og skaberkraftens frie strøm. For kreativiteten og kærligheden har det tilfælles, at de allerede findes som muligheder i os. Billedhuggeren Michelangelo svarede engang på spørgsmålet om, hvordan han skabte sine smukke engle, at englen allerede fandtes i stenen. Han fjernede blot det, der ikke var englen. Og det er den kærlighedsengel, vi sammen vil sætte fri.

Bevidsthedsarbejde hvor vi belyser indre blokeringer og uhensigtsmæssige mønstre vil vandre sammen med opløftende frigørende stemmeøvelser, masser af sang og energetisk kreativt arbejde. Vi mærker vores dybeste skabende sjæl – forsoner og forener os med os selv, så vi åbent og modigt kan forene os med andre. Uden angst for at falde, fordi vi mærker, at vi kan stå ranke i os selv.

De kvindelige sår

Vi transformerer dybe kvindelige sår:

 • afhængighed
 • kontrol
 • mistillid
 • stress
 • manglende selvværd
 • destruktive forhold

til

 • selvstændighed
 • hengivenhed
 • tillid
 • ro
 • selvværd
 • skabende kærlighedsrelationer

og ud af dette vokser en naturlig skaberkraft og et rum for kærligheden at blomstre i.

Kærlighedens stemme

Stemmen har altid været en farbar vej til renselse. Uanset man kan synge eller aldrig har sunget før, kan enkle redskaber sætte stemmen fri, så den enkelte deltager kan opleve at forene sig med sin oprindelige stemme, og når stemmerne forenes i sjælens kor, kan spontan healing af gamle sår opstå. Vi arbejder med urstemmen, så den enkelte kvinde kan opleve at stå stærkt i sin kraft, og vi arbejder med den allerblideste hjertestemme, så den enkelte kvinde kan mærke blødheden og inderligheden som en forudsætning for kvindekraftens udfoldelse.

Når vi kan mærke vores iboende styrke, opstår tillid, så vi fulde af mod og kraft kan give os hen til sjælens tone og blidt lade os føre ind – i kærlighedens stemme. I alle livets forhold.

Vi skriver fra sjælen og mærker, hvordan poesien bringer lethed ind i det, der ellers kan være tungt. Vi lader poesien løfte os ind i sjælens dyb, hvor fra vi kan mærke, at vi allerede er kærlighed – og huske at englen allerede bor i os.

Hvem henvender kurset sig til?

Hvis du allerede er i forhold, kan du bruge kurset til yderligere at fordybe din kærlighedsrelation. Hvis du er alene, kan du fordybe forholdet til din egen dybe sjæl. Hvis du ønsker at møde en partner, kan du bruge kurset som forberedelse til et kærlighedsmøde.

Forudsætning for deltagelse

Det er en forudsætning for deltagelse, at man er vant til at arbejde med sig selv og kan arbejde eksperimenterende på egen hånd i gruppen og i tiden mellem kursernes afholdelse.  Kurset er udvidende og udforskende, skabende og eksperimenterende og tilstræber ikke at erstatte nødvendig terapi.

Sang/skrive-erfaring ikke nødvendig

Ud over stemmearbejdet vil der være enkle intuitive skriveøvelser, men du behøver ikke at have sunget eller skrevet før. Sang og fortælling er en oprindelig kvalitet, som hviler ventende i den enkelte, og som kan forløses via enkle redskaber, som vi vil praktisere i forbindelse med forløbet.

Stilhedspauser

Der er indlagt længere stilhedspauser, hvor vi kan opleve at være fælles om et stille rum uden ord og lyd, og hvor det erfarede kan bundfælde sig i stilhedens rum.

Kurset afholdes tilbagetrukket i smukke lokaler i  Himlen over København med udsigt over byens tage i det gamle Pistolstræde tæt ved Kongens Nytorv.

 

 

♥ SJÆLENS SOMMER  –  retræte for kvinder

     INDVIELSE AF HJERTET gennem hellig kreativitet

Inspirationscenter Maribo 6. – 9. august 2015 Pris 4250,- dækker undervisning, fuld forplejning + tre overnatninger i dobbeltværelse. Mulighed for enkeltværelse ved tillæg på 200,- pr. nat  IKKE FLERE LEDIGE PLADSER

Denne retræte er for kvindesjæle, der vandrer på hjertets camino.  Sammen vil vi opleve sangen, stemmen, stilheden og fortællingerne som en vej dybere ind i hjertet, og vi vil vie retræten til hjertets indvielse. Retræten henvender sig til kvinder, der ønsker en fordybelse af hjertekontakten og en yderligere udfoldelse af sjælen gennem hellig kreativitet  og som er bekendt med mit arbejde gennem tidligere kurser, bøger eller andre sammenhænge.

Man må også se sig i stand til at arbejde selvstændigt med egne temaer, være fortrolig med såvel stilhed som frisættende kreativitet og desuden have respekt for andres private rum og arbejdsformen i Ulrikkeholm Seminar.

På dette års sommer-retræte vil vi synke dybere ind i hjertet gennem sjælens hellige kreativitet. Vi vil lade stemmen åbne og rense os, vi vil skrive fortællinger fra sjælen, og vi vil lade hjertet næres af stilhedens rum. Vi vil træde ind i sjælens skabende katedral, hvor vi vil opdage al den kvindelighed, kraft og kreativitet, der er tilgængelig for os, når vi tillader det. Vi vil blomstre og folde os ud i hjertet af den varme sommer.

Men deltagerne vil også få redskaber til at krydse over broen fra hjertet til verden – redskaber der kan gøre det nemmere at møde verden, der hvor vi er allermest sårbare. I det åbne sårbare hjerte. Vi vil opdage, hvordan vi virkelig kan se vores dybeste sårbarhed som vores allerstørste styrke, når først vi har taget beslutningen om AT LEVE FRA HJERTET. Også efter retræten.

Vi vil sammen mærke stemmens helbredende kraft. Vi vil opdage fortællingerne i og omkring os, og vi vil dele, hvad der kommer fra dybet ved smukke seancer, hvor der inviteres til at dele i et åbent ikke-dømmende rum, hvor sangen og fortællingen er hellig, og hvor hvert eneste bidrag bydes velkommen som det fineste stykke af sjælen.

Deltagerne vil få enkle redskaber, der vil støtte den intuitive skriveproces, så man virkelig får fornemmelsen af at skrive fra sjælen og hjertet. Stemmen vil blive sat fri gennem enkle øvelser, og man vil modtage intuitiv sang-undervisning, som sætter den enkelte i stand til at føle sig fri til at kunne indgå i sang-meditationerne, som vil være en del af den daglige praksis.

STILHED: der er indlagt stilhedspauser, så hver enkelt kan få fred til sin egen proces og sit eget dybe møde med sjælen som en forudsætning for et autentisk og fredfyldt møde med fællesskabet.

Man forpligter sig til at deltage i det fulde program.

Inspirationscenteret understøtter processen med nærende mad tilberedt med kærlighed (også mulighed for vegetar).

Man behøver ikke sang/skrive-erfaring for at deltage. Vi arbejder med det kreative fra sjælen, og her har alle adgang til kreativitet. Dog er professionelle sangere og musikere med interesse for at udforske sjælens kreativitet som en vej til hjertets åbning også meget velkomne og vil blive mødt der, hvor de er. Medbring gerne instrument.

BETINGELSE FOR DELTAGELSE: Retræten er eksperimenterende, og det kræves, at man har et stabilt psykisk fundament som afsæt og ser sig i stand til at arbejde selvstændigt i en større gruppe. Er man p.t i behandling for psykiske lidelser anbefales mindre grupper med mere fokus på den enkelte deltager.

Start 6. sugust med indkvartering om eftermiddagen fra 16.00, velkomst og aftensmad 18.30 aftenmøde 20.00. Slut 9. august efter frokost med afslutningsritual kl. 14.00 – 14.30.

7. +. 8. undervisning fra 10.00 – 12.30 + 16.30 – 18.00 + Aften: 20.00 – 21.30

Stilhed: Hver dag stilhed fra 14.00 – 16.30 med tid til egen fordybelse, skrivning, refleksion o.l.

Retræten kan rumme max 24 deltagere

BEMÆRK: Retræten er minus alkohol, mobiltelefon og internet (Man kan dog foretage vigtige mobilopkald fra vejen)