I bunden af denne kalender kan du finde generelle oplysninger og alt om tilmeldingsprocedure. LÆS VENLIGST PUNKTERNE MED GENERELLE OPLYSNINGER  FØR DU TILMELDER DIG

2017

Nytårs-seminar

RYD OP og SKAB RUM for Sjælen

Livet, lyset & Kærligheden i det nye år

Lørdag den 7. januar 19.30 Indiakaj 10 København pris 200,-

Foredrag med guidet meditation og øvelser der styrker oprydningen i tanker, relationer, indre og ydre rum.  Undervejs i forløbet er der lystænding med sang for det nye år og poetiske oplæsninger fra den seneste bog Rejsen til Kærlighed sammen hver for sig og alene

Vi begynder året med et oprydnings-seminar, hvor den enkelte vil få mulighed for at se på relationerne i livet. Hvilke styrker og bringer lys og kærlighed og hvilke tynger og bringer tyngde og bekymring? Hvordan ændrer vi negative tanke og handlemønstre og hvordan opdager vi, hvad der ikke længere gavner os på livsrejsen? Foredraget vil give enkle anvisninger på oprydning på alle planer og styrke sjælen til at møde det nye år fra værdighed og bevidsthed.

Lad dit nye år blive et Godt nytår med rum til Sjælen, livet lyset & kærligheden. Et år hvor du rydder op i indre og ydre rum og skaber plads for sjælen og hvor du rydder op i relationer, så du kan møde sjælens rejsepartnere.

Ved dette arrangement købes billet

 

♥ Tænd LYS i dit LIV 

RYD OP og SKAB RUM for Sjælen

en rejse i kærlighed, kraft & kreativitet

Nyt intensivt oprydningsforløb for kvinder i 2017

11. 12. marts 29.30 april 20.21.maj 17. 18. juni   STADIG LEDIGE PLADSER

Lørdage 13.00 – 18.00 (med tid til stilhed midt på dagen)

Søndage 11.00 – 14.30 (med frokostpause)

Pris 6000 for alle fire weekender 1000 betales i depositum ved tilmelding resten af beløbet betales samlet 1. marts

Vi rydder op i relationer, så vi kan møde sjælens rejsepartnere, rydder op i tanker og indre overbevisninger, så nye kreative idéer kan bryde frem, vi rydder op i livet og skaber rum for sjælen.

Dette forløb er for kvinder der ønsker den store oprydning i livet, så der virkelig kan blive plads til lyset i livet, kærligheden, kraften og kreativiteten. Der er allerede kærlighed, og vi er allerede kraftfulde og kreative, men til tider propper vi vores liv og vores relationer med rod, så sjælens blomst ikke kan folde sig ud.

Vi rydder op i relationer, vi rydder op i tanker, vi rydder op i den bagage vi har med. Vi skal ud på sjælens rejse, og vi er nødt til at se, hvad vi tager med på den rejse. Hvad vi har brug for tager vi med på rejsen, og hvad der ikke længere tjener vores sjæls udfoldelse tager vi afsked med.

Det er sårbart at rydde op, for under alle de uhensigtsmæssige mønstre og nedbrydende tanker og relationer ligger det, vi føler os trygge ved. Derfor inddrager vi ritualer, der styrker os og begaver os med kræfter, der er langt større end dem, vi selv kan præstere, og vi bygger os op gennem masser af kreativt arbejde, der styrker den kvindelige, kreative sjæl.

Alle bliver styrket i at stå i deres kraft, og alle vil komme til at kende deres sårbarheds styrke. Hver enkelt kvinde vil blive guidet til at tænde lys i livet, så kærligheden, kraften og kreativiteten kan strømme frit og naturligt. Hver enkelt kvinde vil få sat sin stemme fri, så hun frit og frejdigt kan synge i sjælens kor og fortælle frit fra hjertet. Hver eneste kvinde vil lære at tage vare på sin sårbarhed, så hun kan stå i sit lys og elske modigt og åbent, og hver eneste kvinde vil få redskaber til at møde frygten for skammen ved at stå ultimativt lysende, skabende i den kvindelige kraft.

Når vi står ultimativt i vores lys, når vi udtrykker vores sandhed, kan vi ikke undgå at møde andres projektioner og i værste fald nedgørelser. Når vi udtrykker al vores iboende kreativitet kan vi heller ikke Alle vil få redskaber til at møde og omgåes dette svære punkt, som er årsagen til at mange mennesker ikke ultimativt udtrykker deres sandhed fra hjertet.

Gennem bevidsthedsarbejde, oprydning og opbygning af energi, vil enhver blive klædt på til at kunne stå i kraften og i lyset og blive stående – uanset hvad andre gør.

Sang og skrivning indgår som en naturlig del af kurset, men man behøver hverken sang eller skrive-erfaring for at deltage men professionelle kunstnere med interesse for kreativitet som en åndelig vej er meget velkomne og vil blive mødt, hvor de er.

Kurset henvender sig til kvinder der har arbejdet en del med sig selv og som er i stand til at arbejde selvstændigt og eksperimenterende i tiden mellem kurserne.

Vigtigt: Af hensyn til fordybelsen og seriøsiteten på holdet forpligter man sig til at deltage i det fulde program ved alle kurser og kan ikke ankomme senere eller gå før tid.

Læs inspirationsartikel her: Ryd op i relationer så du kan møde sjælens rejsepartnere 

Se videoerne om sårbarhed og skam. To temaer vi ikke kommer udenom at tage livtag med, når vi udtrykker os kreativt og står i vores LYS:

♥ Påske-retræte mænd og kvinder

13. – 16. april Inspirationscenter Maribo  STADIG LEDIGE PLADSER

Inspireret af livet i kloster synger og skriver vi os ind i stilhed. Vi har fokus på døden og opstandelsen i det kollektive felt og i den enkelte.

 

♥ INDVIELSE af hjerte og sjæl Sommer-retræte for kvinder

6. – 9. juli Inspirationscenter Maribo  STADIG LEDIGE PLADSER

Siden opdateres løbende

 

Generelle oplysninger

Sådan tilmelder du dig et kursus

1) Find dit kursus og se, om der stadig er ledige pladser og læs udførlig beskrivelse –

2) Send mail med følgende oplysninger til ADMINISTRATOR Jette Sørensen:  info@majbritteulrikkeholm.com

a) ca 10 linier om dig selv
b) Kursets titel – dato + by
c) dit eget navn, adresse postnummer og by, telefon + mail

Du får besked om optagelse, indbetaling o. l. her efter.

BEMÆRK: Du skal ikke sende disse oplysninger ved arrangementer, hvor der købes billet på Place2book

Om Ulrikkehom Seminar

Ulrikkeholm Seminar tilbyder kurser til personer, der ønsker at forløse deres iboende kreativitet og spiritualitet gennem arbejde med stemme, sang, skrivning, kropsbevidsthed, åndedræt, fordybelse og fællesskab. Undervisningen finder sted i smukke fredfyldte lokaler på Indiakaj med Kastellet i baghaven og vandet omkring os og i gåafstand fra Østerport station. (Retræter undtaget)

Kurserne er bygget op omkring forskellige temaer, og det er gældende for alle kurser uanset tema:

Man behøver ingen sang eller skriveerfaring for at deltage.

Arbejdet foregår i større grupper, og det er en forudsætning for deltagelse, at man er i stand til at arbejde selvstændigt og har et personligt psykisk stabilt afsæt for at arbejde udforskende, eksperimenterende og kreativt på gruppens præmisser. 

Terapeuter, psykologer, pædagoger, lærere, rådgivere o.l kan erhverve sig redskaber til at integrere kreativitet i deres videre arbejde med mennesker. 

Professionelle kunstnere kan også have gavn af kurserne og kan erhverve sig redskaber til helbredelse af præstationsangst og desuden få redskaber til at få direkte adgang til inspiration. 

Deltagerne vil uanset faggruppe blive anvist veje til at integrere kreativiteten som en styrkelse af det han/hun til dagligt er beskæftiget med.

  • Der er kurser kun for kvinder og kurser for mænd og kvinder
  • Af respekt for det kollektive felt kan man ikke ankomme senere eller gå før afslutning ved kurserne, og det forventes, at man deltager i det fulde program.
  • Ved retræter indgår mad og overnatning, dette er ikke tilfældet ved kurser i København, hvor kursisterne selv sørger for overnatning og forplejning.

Personer med behandlingskrævende psykiske lidelser kan ikke optages i gruppen, da udfoldelse i mindre grupper med individual terapeutisk støtte er langt bedre for psyken, hvis man er et særligt sårbart sted i livet, hvor behandling er påkrævet.